Show simple item record

dc.contributor.authorBuijsman E
dc.date.accessioned2012-12-12T15:20:50Z
dc.date.available2012-12-12T15:20:50Z
dc.date.issued1990-06-30
dc.identifier228703011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257237
dc.description.abstractZure depositie in Nederland wordt voor ca. een derde veroorzaakt door natte depositie van verzurende componenten. Deze natte zure depositie kan op twee manieren worden berekend: volgens ([H]+2*[NH4])*mm [1] en volgens ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. De uitkomsten van beide berekeningswijzen kunnen echter aanzienlijk en systematisch verschillen. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre beide berekeningswijzen meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Het toepassen van een zgn. calciumcorrectie bij methode [2] leidt tot een goede mate van overeenstemming tussen beide methoden. Dit geldt zowel voor gegevens die verkregen zijn met open regenvangers als voor die verkegen zijn met wet-only regenvangers. Het verschil in uitkomst tussen beide berekeningswijzen wordt teruggebracht van gemiddeld 10% tot ruim 1% bij gebruik van gegevens van open regenvangers en tot vrijwel 0% bij gebruik van gegevens van wet-only regenvangers. De door het RIVM gehanteerde berekeningswijze [2] leidt bij gebruik van de 'calciumcorrectie' tot een verlaging van de natte zure depositie gemiddeld over Nederland in de orde van 7%.
dc.description.abstractAcid deposition in the Netherlands is composed for about one third of the wet deposition of acidifying components. The wet deposition can be calculated in two ways: according to ([H]+2*[NH4])*mm [1] and according to ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. However, the results of both calculations can differ to a large extent and in a systematic way. This report describes the results of investigations on the relation of both calculations. Applying a so-called calcium adjustment in method [2] leads to a good agreement of both calculations. This applies for the results obtained with open samplers as well as for the results obtained with wet-only samplers. The difference between the two calculations is reduced from about 10% on the average to about 1% (open samplers) and almost 0% (wet-only samplers). The method used by RIVM to calculate the wet deposition ([2]) gives a reduction of about 7% of the average wet acid deposition in the Netherlands, when using a calcium adjustment.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.format.extent34 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228703011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228703011.html
dc.subject20nl
dc.subjectacid depositionnl
dc.subjectwet depositionnl
dc.subjectacidifying componentsnl
dc.subjectcalculations; zure depositienl
dc.subjectnatte depositienl
dc.subjectverzurende componentennl
dc.subjectberekeningswijzenl
dc.titleDe berekening van de natte, zure depositie: een vergelijking van een aantal berekeningswijzennl
dc.title.alternativeThe calculation of the wet, acid deposition: a comparison of a number of calculation methodsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T15:20:51Z
html.description.abstractZure depositie in Nederland wordt voor ca. een derde veroorzaakt door natte depositie van verzurende componenten. Deze natte zure depositie kan op twee manieren worden berekend: volgens ([H]+2*[NH4])*mm [1] en volgens ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. De uitkomsten van beide berekeningswijzen kunnen echter aanzienlijk en systematisch verschillen. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre beide berekeningswijzen meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Het toepassen van een zgn. calciumcorrectie bij methode [2] leidt tot een goede mate van overeenstemming tussen beide methoden. Dit geldt zowel voor gegevens die verkregen zijn met open regenvangers als voor die verkegen zijn met wet-only regenvangers. Het verschil in uitkomst tussen beide berekeningswijzen wordt teruggebracht van gemiddeld 10% tot ruim 1% bij gebruik van gegevens van open regenvangers en tot vrijwel 0% bij gebruik van gegevens van wet-only regenvangers. De door het RIVM gehanteerde berekeningswijze [2] leidt bij gebruik van de 'calciumcorrectie' tot een verlaging van de natte zure depositie gemiddeld over Nederland in de orde van 7%.
html.description.abstractAcid deposition in the Netherlands is composed for about one third of the wet deposition of acidifying components. The wet deposition can be calculated in two ways: according to ([H]+2*[NH4])*mm [1] and according to ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. However, the results of both calculations can differ to a large extent and in a systematic way. This report describes the results of investigations on the relation of both calculations. Applying a so-called calcium adjustment in method [2] leads to a good agreement of both calculations. This applies for the results obtained with open samplers as well as for the results obtained with wet-only samplers. The difference between the two calculations is reduced from about 10% on the average to about 1% (open samplers) and almost 0% (wet-only samplers). The method used by RIVM to calculate the wet deposition ([2]) gives a reduction of about 7% of the average wet acid deposition in the Netherlands, when using a calcium adjustment.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record