Show simple item record

dc.contributor.authorTheunissen JJH
dc.contributor.authorKrebbers AHW
dc.contributor.authorMedema GJ
dc.date.accessioned2012-12-12T15:23:22Z
dc.date.available2012-12-12T15:23:22Z
dc.date.issued1996-01-31
dc.identifier289202010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257251
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van virussen, in de helft (6/12) van de onderzochte waterconcentraten gevoeliger te zijn dan de plaque overlay methode. In vijf van de 12 monsters waren de titers gelijk terwijl in een monster een hogere titer werd gevonden met de plaque overlay methode. De verschillen tussen de immunoperoxidase test en de plaque overlay test bleken statistisch echter niet significant te zijn. Bijgevolg was het niet mogelijk om de gewenste toename in detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase test t.o.v. de plaque overlay test te realiseren. Daar in de praktijk slechts een beperkt volume van een totaal waterconcentraat met de immunoperoxidase methode onderzocht kan worden, betekent dit dat de methode alleen geschikt is voor concentraten met een hoog virusgehalte zoals oppervlaktewater en in- of effluent van rioolwaterzuiverings installaties.
dc.description.abstractThe testing of a method to increase the sensitivity of the current culture method used until now has been described. A sensitivity increase will lead to a better estimation of the virus content of surface water and to a better insight in measurements that should be taken to minimise the infection risk represented by drinking water or bathing water. In six out of 12 naturally contaminated water concentrates the virustiters found by the immunoperoxidase method appeared to be higher, in five out of 12 the titers were comparable and in one out of 12 the titer was lower than that found when the plaque overlay was used. The overall difference was not statistically significant. So the desired increase in sensitivity of the immunoperoxidase assay compared to the plaque overlay assay could not be realised. Due to the minimal increase in sensitivity combined with the smaller sample volume that can be processed, the immunoperoxidase method can only be used when analysing water concentrates with a virus content of at least 1 virus per milliliter.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL KIWA NV
dc.format.extent16 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 289202010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202010.html
dc.subject06nl
dc.subjectwaternl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectvirussennl
dc.subjecttestnl
dc.subjectlaboratoriumonderzoeknl
dc.subjectdetectienl
dc.subjectwateren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectvirusesen
dc.subjecttestingen
dc.subjectlaboratory experimentsen
dc.subjectdetectionen
dc.titleAantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methodenl
dc.title.alternativeDemonstration of viruses in water: comparison of the detection sensitivity of the immunoperoxidase assay and the plaque overlay assayen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2012-12-12T15:23:23Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van virussen, in de helft (6/12) van de onderzochte waterconcentraten gevoeliger te zijn dan de plaque overlay methode. In vijf van de 12 monsters waren de titers gelijk terwijl in een monster een hogere titer werd gevonden met de plaque overlay methode. De verschillen tussen de immunoperoxidase test en de plaque overlay test bleken statistisch echter niet significant te zijn. Bijgevolg was het niet mogelijk om de gewenste toename in detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase test t.o.v. de plaque overlay test te realiseren. Daar in de praktijk slechts een beperkt volume van een totaal waterconcentraat met de immunoperoxidase methode onderzocht kan worden, betekent dit dat de methode alleen geschikt is voor concentraten met een hoog virusgehalte zoals oppervlaktewater en in- of effluent van rioolwaterzuiverings installaties.
html.description.abstractThe testing of a method to increase the sensitivity of the current culture method used until now has been described. A sensitivity increase will lead to a better estimation of the virus content of surface water and to a better insight in measurements that should be taken to minimise the infection risk represented by drinking water or bathing water. In six out of 12 naturally contaminated water concentrates the virustiters found by the immunoperoxidase method appeared to be higher, in five out of 12 the titers were comparable and in one out of 12 the titer was lower than that found when the plaque overlay was used. The overall difference was not statistically significant. So the desired increase in sensitivity of the immunoperoxidase assay compared to the plaque overlay assay could not be realised. Due to the minimal increase in sensitivity combined with the smaller sample volume that can be processed, the immunoperoxidase method can only be used when analysing water concentrates with a virus content of at least 1 virus per milliliter.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record