Show simple item record

dc.contributor.authorBollen JC
dc.contributor.authorHettelingh JP
dc.contributor.authorMaas RJM
dc.date.accessioned2017-02-20T06:33:41
dc.date.issued1996-10-31
dc.identifier481505002
dc.description.abstractEen poging tot een geintegreerd beeld van de milieueffecten van toekomstige economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zoals ontwikkeld door de Wereldbank. Onderwerpen die in de studie behandeld worden zijn emissies, deposities en concentraties van SOx, NOx, fijn stof, Cadmium en VOS. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de kwaliteit van het bodem en grondwater en van rivieren in Europa. Dit rapport is een achtergronddocument van het 'Environmental Action Programme for Central and Eastern Europe' van de Wereldbank. Het is gepresenteerd op de milieministersconferentie van 28 t/m 30 april in 1993 te Luzern (Zwitserland). In de huidige vorm is het rapport een herdruk van het in 1993 uitgebrachte rapport.De economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn niet gunstig. Productie en consumptieniveaus zijn gedaald tot 70% van het niveau in 1990. De toekomst ziet er minder somber uit: economische groei zal de overhand nemen en er zal een structurele sectorverschuiving optreden in het productieproces van deze landen ten gunste van de dienstensector. Ten opzichte van 1990 zijn emissies significant gedaald. In een periode van economische groei zal, indien bij vernieuwing van de kapitaalgoederen West-Europese standaarden worden toegepast, een verdere reductie van de meeste emissieniveaus mogelijk zijn. Om de verbetering van de energie-efficiency mogelijk te maken, is verondersteld dat de energieprijzen in Centraal- en Oost-Europa gelijk getrokken zullen worden met die in West-Europa. Hot-Spot regio's zijn gedefinieerd als die gebieden waar in 2010 gezondheidsnormen nog steeds overschreden worden m.b.t. de concentraties van fijn stof, Cadmium en SO2. Deze regio's kunnen voor een groot gedeelte geholpen worden door een extra investeringsimpuls, die het resterende 'oude' kapitaal vervangen door kapitaal dat opereert volgens de huidige West-Europese standaarden. Zelfs bij volledige vervanging van het oude kapitaal in het jaar 2010 kunnen er in sommige regio's in Centraal- en Oost-Europa problemen overblijven waar implementatie van de 'Best available Technology' op nieuwe investeringen uitkomst kan bieden. Om de groei van productie en consumptie te realiseren conform het Wereldbankscenario, de bestaande buitenlandse schulden terug te betalen en de noodzakelijk milieu-maatregelen te nemen, zal de spaarquote in Centraal- en Oost-Europa in de komende jaren moeten toenemen van 20-25% naar meer dan 30%.<br>
dc.description.abstractIn 1993 an integrated assessment of the economic scenarios of Central and Eastern European countries, as developed by the World Bank, was carried out, primarily for emissions, deposition and concentrations of SOx, NOx, Particulates, Cadmium and VOCs. Other topics dealt with were quality of soils, groundwater and rivers in Europe. Economic development in Central and Eastern European (CEE) countries are far from favourable. Production and consumption have declined by 70% compared to 1990. However, economic prospects seem to be better. The World Bank expects that economic growth will be supported by structural shifts in the production process towards less material-intensive production and reliance on resources. Emissions have been reduced significantly compared to 1990. If in a period of economic recovery, the newly installed capital stock is geared to Western European standards, further reductions may be achieved. To improve the energy efficiency of CEE countries, energy prices will have to increase. It has been assumed that they will harmonise with Western European energy prices. Hot spots are defined as those regions which, by 2010, are still expected to suffer from an exceedance of Particulates, SO2 or Cadmium concentrations with respect to WHO air quality guidelines. These regional hot spots can be assisted by locally accelerating investments in new capital equipment in such a way that the whole capital stock will operate with Western European Standards by 2010. Not all environmental problems can be resolved by 2010. Implementation of all best availabale technologies in CEE is necessary, if all the environmental problems are to be solved. For CEE countries to realise the economic growth rates as assumed by the World Bank, paying off their outstanding foreign debts and applying environmental standards to improve environmental quality, the savings quote in these countries will have to rise from 20-25 per cent to more than 30 per cent.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.format.extent102 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 481505002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/481505002.html
dc.subject04nl
dc.subjecteconomienl
dc.subjecteconomische ontwikkelingnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectcentraal-europanl
dc.subjectoost-europanl
dc.subjectmernl
dc.subjecteconomyen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjecteffectsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectcentral-europeen
dc.subjecteastern-europeen
dc.subjectenvironmental impact assessmenten
dc.subjectfifth environmental action programme for cce countriesen
dc.titleScenarios for economy and environment in Central and Eastern Europeen
dc.title.alternativeScenario&apos;s voor economie en milieu in Centraal en Oost-Europanl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2017-02-20T05:33:42Z
html.description.abstractEen poging tot een geintegreerd beeld van de milieueffecten van toekomstige economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zoals ontwikkeld door de Wereldbank. Onderwerpen die in de studie behandeld worden zijn emissies, deposities en concentraties van SOx, NOx, fijn stof, Cadmium en VOS. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de kwaliteit van het bodem en grondwater en van rivieren in Europa. Dit rapport is een achtergronddocument van het &apos;Environmental Action Programme for Central and Eastern Europe&apos; van de Wereldbank. Het is gepresenteerd op de milieministersconferentie van 28 t/m 30 april in 1993 te Luzern (Zwitserland). In de huidige vorm is het rapport een herdruk van het in 1993 uitgebrachte rapport.De economische ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn niet gunstig. Productie en consumptieniveaus zijn gedaald tot 70% van het niveau in 1990. De toekomst ziet er minder somber uit: economische groei zal de overhand nemen en er zal een structurele sectorverschuiving optreden in het productieproces van deze landen ten gunste van de dienstensector. Ten opzichte van 1990 zijn emissies significant gedaald. In een periode van economische groei zal, indien bij vernieuwing van de kapitaalgoederen West-Europese standaarden worden toegepast, een verdere reductie van de meeste emissieniveaus mogelijk zijn. Om de verbetering van de energie-efficiency mogelijk te maken, is verondersteld dat de energieprijzen in Centraal- en Oost-Europa gelijk getrokken zullen worden met die in West-Europa. Hot-Spot regio&apos;s zijn gedefinieerd als die gebieden waar in 2010 gezondheidsnormen nog steeds overschreden worden m.b.t. de concentraties van fijn stof, Cadmium en SO2. Deze regio&apos;s kunnen voor een groot gedeelte geholpen worden door een extra investeringsimpuls, die het resterende &apos;oude&apos; kapitaal vervangen door kapitaal dat opereert volgens de huidige West-Europese standaarden. Zelfs bij volledige vervanging van het oude kapitaal in het jaar 2010 kunnen er in sommige regio&apos;s in Centraal- en Oost-Europa problemen overblijven waar implementatie van de &apos;Best available Technology&apos; op nieuwe investeringen uitkomst kan bieden. Om de groei van productie en consumptie te realiseren conform het Wereldbankscenario, de bestaande buitenlandse schulden terug te betalen en de noodzakelijk milieu-maatregelen te nemen, zal de spaarquote in Centraal- en Oost-Europa in de komende jaren moeten toenemen van 20-25% naar meer dan 30%.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn 1993 an integrated assessment of the economic scenarios of Central and Eastern European countries, as developed by the World Bank, was carried out, primarily for emissions, deposition and concentrations of SOx, NOx, Particulates, Cadmium and VOCs. Other topics dealt with were quality of soils, groundwater and rivers in Europe. Economic development in Central and Eastern European (CEE) countries are far from favourable. Production and consumption have declined by 70% compared to 1990. However, economic prospects seem to be better. The World Bank expects that economic growth will be supported by structural shifts in the production process towards less material-intensive production and reliance on resources. Emissions have been reduced significantly compared to 1990. If in a period of economic recovery, the newly installed capital stock is geared to Western European standards, further reductions may be achieved. To improve the energy efficiency of CEE countries, energy prices will have to increase. It has been assumed that they will harmonise with Western European energy prices. Hot spots are defined as those regions which, by 2010, are still expected to suffer from an exceedance of Particulates, SO2 or Cadmium concentrations with respect to WHO air quality guidelines. These regional hot spots can be assisted by locally accelerating investments in new capital equipment in such a way that the whole capital stock will operate with Western European Standards by 2010. Not all environmental problems can be resolved by 2010. Implementation of all best availabale technologies in CEE is necessary, if all the environmental problems are to be solved. For CEE countries to realise the economic growth rates as assumed by the World Bank, paying off their outstanding foreign debts and applying environmental standards to improve environmental quality, the savings quote in these countries will have to rise from 20-25 per cent to more than 30 per cent.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record