Show simple item record

dc.contributor.authorvan Dongen R
dc.contributor.authorPotma CJM
dc.contributor.authorStoute JRD
dc.date.accessioned2017-02-20T06:34:02
dc.date.issued1984-06-18
dc.identifier248108001
dc.description.abstractIn het kader van het SAWORA-project is in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het achtergrondstralingsniveau in het vrije veld. Met een hogedrukionisatievat zijn de gammaexposietempi bepaald en na correctie voor de bijdrage van kosmische straling in een stralingskaart ondergebracht. Het gammastralingsniveau afkomstig van de aardkorst in Nederland varieert tussen de 1,1 en 7,2 muR/h met gemiddelde waarde van 3,7 muR/h. De "hoge" waarden komen voor op gebieden met hoofdzakelijk klei, terwijl de "lage" waarden te vinden zijn op gebieden met voornamelijk zand. Uit een gammaspectrometrisch onderzoek blijkt dat de terrestrische straling in hoofdzaak veroorzaakt wordt door radionucliden, die van nature aanwezig zijn in de aardkorst.<br>
dc.description.sponsorshipECN/BEOP
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 248108001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/248108001.html
dc.subjectexposietemponl
dc.subjectgammastralingsniveaunl
dc.subjectstralingskaartnl
dc.subjectterrestrische stralingnl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleNatuurlijke achtergrondstraling in Nederland. Deel 1: vrije veld metingennl
dc.title.alternativeNatural background radiation in The Netherlands. Part 1: Field measurementsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:34:03Z
html.description.abstractIn het kader van het SAWORA-project is in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het achtergrondstralingsniveau in het vrije veld. Met een hogedrukionisatievat zijn de gammaexposietempi bepaald en na correctie voor de bijdrage van kosmische straling in een stralingskaart ondergebracht. Het gammastralingsniveau afkomstig van de aardkorst in Nederland varieert tussen de 1,1 en 7,2 muR/h met gemiddelde waarde van 3,7 muR/h. De &quot;hoge&quot; waarden komen voor op gebieden met hoofdzakelijk klei, terwijl de &quot;lage&quot; waarden te vinden zijn op gebieden met voornamelijk zand. Uit een gammaspectrometrisch onderzoek blijkt dat de terrestrische straling in hoofdzaak veroorzaakt wordt door radionucliden, die van nature aanwezig zijn in de aardkorst.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record