Show simple item record

dc.contributor.authorSijm D
dc.contributor.authorHulzebos E
dc.contributor.authorPeijnenburg W
dc.date.accessioned2013-04-12T15:46:08
dc.date.issued1999-07-30
dc.identifier601503016
dc.description.abstractHet doel van het rapport is een overzicht te geven van 'simpele' methoden, die data kunnen genereren voor Persistentie (P), Toxiciteit (T) en Bioaccumulerend vermogen (B) van stoffen. De keuze is gemaakt voor de schattingsmethoden omdat ze relatief sneller, goedkoper en betrouwbaarder zijn dan 'expert judgement' of de inzet van 'default' waarden, om voor stoffen die ontbrekende PTB-gegevens te genereren. Voordat de PTB-eigenschappen worden bepaald, dient een verdelingsprofiel bepaald te worden van de stof over de belangrijkste milieucompartimenten, water, lucht en bodem. De benodigde informatie om PTB-eigenschappen te schatten, verschilt van een SMILES-notatie tot gedetailleerde quantum-mechanische gegevens. In het rapport worden stroomschema's aangegeven, die behulpzaam zijn bij het bepalen van de PTB-eigenschappen. De PTB-eigenschappen en PTB-criteria kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van een 'simpele' gevaarsaanduiding van de stof voor mens en milieu. Het vergelijk van de PTB-eigenschappen met aan een bepaald beleidsdoel gerelateerde 'cut-off' waarden voor PTB-stoffen, resulteert in de indeling van de stof in een PTB-klasse. Het vaststellen van de 'cut-off' waarden is een beleidsmatige keuze, die niet in het rapport wordt behandeld.<br>
dc.description.abstractThe overview reported here is meant to represent an inventory of 'simple' methods to estimate missing data on Persistence (P), Toxicity (T) and Bioaccumulative potential (B) of substances. Estimation models offer the quickest and cheapest ways of doing this, and are relatively more reliable than expert judgement or default values. Prior to estimating the PTB properties, a distribution profile, i.e. the distribution of the substance over the three major environmental compartments of air, soil and water, had to be determined. The information required for substances in estimating the PTB properties varies from a SMILES notation to detailed quantum-mechanical data. Flowcharts are provided in the overview to guide the reader through the required steps for determining the PTB properties. The PTB properties and PTB criteria can be used for simplified hazard identification for human health and the environment. A substance-specific PTB profile can thus be derived to include the PTB properties. Comparing PTB properties to 'cut-off' values for substances in relation to a particular policy aim can result in categorization of substances into a PTB class. The establishment of 'cut-off' values is a policy choice still under discussion, as is the use of PTB criteria for policy purposes, both are therefore outside the scope of the report.<br>
dc.description.sponsorshipVROM/DGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent109 p
dc.format.extent5175 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601503016
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503016.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503016.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectpersistentienl
dc.subjecttoxiciteitnl
dc.subjectbio-accumulatienl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectecotoxicologienl
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectpersistencyen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectbioaccumulationen
dc.subjectecotoxicologyen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectptben
dc.subjectqsarsen
dc.titleEstimating the PTB-profileen
dc.title.alternativeSchatting van het PTB-profielnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2013-04-12T13:46:11Z
html.description.abstractHet doel van het rapport is een overzicht te geven van &apos;simpele&apos; methoden, die data kunnen genereren voor Persistentie (P), Toxiciteit (T) en Bioaccumulerend vermogen (B) van stoffen. De keuze is gemaakt voor de schattingsmethoden omdat ze relatief sneller, goedkoper en betrouwbaarder zijn dan &apos;expert judgement&apos; of de inzet van &apos;default&apos; waarden, om voor stoffen die ontbrekende PTB-gegevens te genereren. Voordat de PTB-eigenschappen worden bepaald, dient een verdelingsprofiel bepaald te worden van de stof over de belangrijkste milieucompartimenten, water, lucht en bodem. De benodigde informatie om PTB-eigenschappen te schatten, verschilt van een SMILES-notatie tot gedetailleerde quantum-mechanische gegevens. In het rapport worden stroomschema&apos;s aangegeven, die behulpzaam zijn bij het bepalen van de PTB-eigenschappen. De PTB-eigenschappen en PTB-criteria kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van een &apos;simpele&apos; gevaarsaanduiding van de stof voor mens en milieu. Het vergelijk van de PTB-eigenschappen met aan een bepaald beleidsdoel gerelateerde &apos;cut-off&apos; waarden voor PTB-stoffen, resulteert in de indeling van de stof in een PTB-klasse. Het vaststellen van de &apos;cut-off&apos; waarden is een beleidsmatige keuze, die niet in het rapport wordt behandeld.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe overview reported here is meant to represent an inventory of &apos;simple&apos; methods to estimate missing data on Persistence (P), Toxicity (T) and Bioaccumulative potential (B) of substances. Estimation models offer the quickest and cheapest ways of doing this, and are relatively more reliable than expert judgement or default values. Prior to estimating the PTB properties, a distribution profile, i.e. the distribution of the substance over the three major environmental compartments of air, soil and water, had to be determined. The information required for substances in estimating the PTB properties varies from a SMILES notation to detailed quantum-mechanical data. Flowcharts are provided in the overview to guide the reader through the required steps for determining the PTB properties. The PTB properties and PTB criteria can be used for simplified hazard identification for human health and the environment. A substance-specific PTB profile can thus be derived to include the PTB properties. Comparing PTB properties to &apos;cut-off&apos; values for substances in relation to a particular policy aim can result in categorization of substances into a PTB class. The establishment of &apos;cut-off&apos; values is a policy choice still under discussion, as is the use of PTB criteria for policy purposes, both are therefore outside the scope of the report.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record