Show simple item record

dc.contributor.authorvan Poll R
dc.contributor.authorBreugelmans O
dc.contributor.authorDreijerink L
dc.date.accessioned2014-01-17T13:42:17
dc.date.issued2008-07-11
dc.identifier630310001
dc.descriptionVan dit rapport is een samenvatting verschenen met rapportnummer 630301002<br>nl
dc.description.abstractOngeveer 20% (naar schatting 41.000) van de inwoners in de Nederlandse regio rond de NAVO- vliegbasis Geilenkirchen ervaart ernstig geluidshinder van militair vliegverkeer (AWACS). Bovendien zijn veel mensen bezorgd over mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's van het militaire vliegverkeer. De verschillen in de regio zijn groot, met het grootste aandeel gehinderden en bezorgden in de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen. Echter, ook in de gemeenten die verder van de vliegbasis afliggen blijken mensen ernstige geluidshinder te ervaren. De ervaren hinder wordt (niet uitsluitend) door de geluidsniveaus verklaard maar ook niet-akoestische factoren spelen een rol zoals een negatieve verwachting van de geluidssituatie in de toekomst en bezorgdheid. De inwoners geven ook aan last te hebben van slaapverstoring. Ook hier springen de gemeente Onderbanken, Brunssum en Schinnen in het oog. De woontevredenheid onder de inwoners is vergelijkbaar met die van de Nederlandse bevolking. Het aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid (67%) is lager dan in de totale Nederlandse bevolking (80%). Er is grote behoefte aan informatie, vooral over vliegtijden en standpunten van de Nederlandse overheid met betrekking tot de vliegbasis. Bij 60% van de bevolking bestaat draagvlak voor compensatie van de nadelen van de basis. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit een belevingsonderzoek gehouden onder 2500 inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis Geilenkirchen. In augustus en september 2007 verstuurde het RIVM 5000 vragenlijsten waarin inwoners van de gemeenten Onderbanken, Brunssum, Schinnen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Simpelveld en Voerendaal werd gevraagd naar onder andere hun ervaren hinder door geluid, geur en trillingen van de AWACS-vliegtuigen, hun ervaren gezondheid, de woontevredenheid, hun bezorgdheid over gezondheids- en veiligheidsrisico's door AWACS en hun behoefte aan informatie over de vliegbasis. De belangrijkste aanbevelingen zijn beperking van de blootstelling aan geluid en het verbeteren van de relatie tussen overheid en inwoners. Aangrijpingspunten hiervoor zijn het intensiveren van ingezet beleid ten behoeve van vervanging van de huidige AWACS-motoren en het isoleren van woningen. Voor het verbeteren van de relatie met de inwoners zijn verbeteren van de informatievoorziening, de inwoners serieus nemen en het nakomen van afspraken door de overheid belangrijke aangrijpingspunten.
dc.description.abstractApproximately 20% (estimated: 41,000) of the inhabitants of the Dutch region round the NATO E-3A Component Geilenkirchen experiences severe noise annoyance due to military aircraft (AWACS). In addition, many people are concerned about health and safety risks associated with military aircraft. Large differences in perceptions exist, the largest proportion of people annoyed and concerned living in the municipalities close to the component (Onderbanken, Brunssum and Schinnen). Variability in noise annoyance is not exclusively explained by noise exposure. Non-acoustic factors like pessimistic prospects for future noise exposure and concern explain the observed variability in annoyance as well. Inhabitants are bothered by sleep disturbance. Again the municipalities close by are notable. The extent of residential satisfaction is comparable to the Dutch population. These are the main results of a survey carried out among 2500 inhabitants in the Dutch region round the NATO E-3A Component Geilenkirchen. In August and September 2007 the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) mailed 5000 questionnaires in which residents were asked to evaluate perceived annoyance by noise, odour and vibrations from AWACS, subjective health, concern about health and safety risks from AWACS, and their information needs with respect to the component. Main recommendations are limitations of the sound levels and improvement of the relationship between government and inhabitants. This may best be done by stepping up the policy on behalf of replacement of the current aircraft engines and sound proofing of houses. To improve the relationship the government could improve the information supply, take inhabitants seriously and to live up to its promises.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent154 p
dc.format.extent893 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 630310001
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 630310001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630310001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630310001.pdf
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectbelevingsonderzoeknl
dc.subjectmilitair vliegverkeernl
dc.subjecthindernl
dc.subjectbezorgdheidnl
dc.subjectvertrouwennl
dc.subjectinformatiebehoeftenl
dc.subjectcompensatienl
dc.subjectsurveyen
dc.subjectmilitary aircraften
dc.subjectannoyanceen
dc.subjectconcernen
dc.subjecttrusten
dc.subjectinformation needen
dc.subjectcompensationen
dc.titleBelevingsonderzoek vliegbasis Geilenkirchen. Percepties van inwoners in Nederlandnl
dc.title.alternativeGeilenkirchen Air Base Perception Survey. Perceptions of residents in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGO
dc.date.updated2014-01-17T12:44:34Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:50:53Z
html.description.abstractOngeveer 20% (naar schatting 41.000) van de inwoners in de Nederlandse regio rond de NAVO- vliegbasis Geilenkirchen ervaart ernstig geluidshinder van militair vliegverkeer (AWACS). Bovendien zijn veel mensen bezorgd over mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's van het militaire vliegverkeer. De verschillen in de regio zijn groot, met het grootste aandeel gehinderden en bezorgden in de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen. Echter, ook in de gemeenten die verder van de vliegbasis afliggen blijken mensen ernstige geluidshinder te ervaren. De ervaren hinder wordt (niet uitsluitend) door de geluidsniveaus verklaard maar ook niet-akoestische factoren spelen een rol zoals een negatieve verwachting van de geluidssituatie in de toekomst en bezorgdheid. De inwoners geven ook aan last te hebben van slaapverstoring. Ook hier springen de gemeente Onderbanken, Brunssum en Schinnen in het oog. De woontevredenheid onder de inwoners is vergelijkbaar met die van de Nederlandse bevolking. Het aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid (67%) is lager dan in de totale Nederlandse bevolking (80%). Er is grote behoefte aan informatie, vooral over vliegtijden en standpunten van de Nederlandse overheid met betrekking tot de vliegbasis. Bij 60% van de bevolking bestaat draagvlak voor compensatie van de nadelen van de basis.<br>Dit zijn de belangrijkste resultaten uit een belevingsonderzoek gehouden onder 2500 inwoners in de Nederlandse regio rond de vliegbasis Geilenkirchen. In augustus en september 2007 verstuurde het RIVM 5000 vragenlijsten waarin inwoners van de gemeenten Onderbanken, Brunssum, Schinnen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Simpelveld en Voerendaal werd gevraagd naar onder andere hun ervaren hinder door geluid, geur en trillingen van de AWACS-vliegtuigen, hun ervaren gezondheid, de woontevredenheid, hun bezorgdheid over gezondheids- en veiligheidsrisico's door AWACS en hun behoefte aan informatie over de vliegbasis. De belangrijkste aanbevelingen zijn beperking van de blootstelling aan geluid en het verbeteren van de relatie tussen overheid en inwoners. Aangrijpingspunten hiervoor zijn het intensiveren van ingezet beleid ten behoeve van vervanging van de huidige AWACS-motoren en het isoleren van woningen. Voor het verbeteren van de relatie met de inwoners zijn verbeteren van de informatievoorziening, de inwoners serieus nemen en het nakomen van afspraken door de overheid belangrijke aangrijpingspunten.<br>
html.description.abstractApproximately 20% (estimated: 41,000) of the inhabitants of the Dutch region round the NATO E-3A Component Geilenkirchen experiences severe noise annoyance due to military aircraft (AWACS). In addition, many people are concerned about health and safety risks associated with military aircraft. Large differences in perceptions exist, the largest proportion of people annoyed and concerned living in the municipalities close to the component (Onderbanken, Brunssum and Schinnen). Variability in noise annoyance is not exclusively explained by noise exposure. Non-acoustic factors like pessimistic prospects for future noise exposure and concern explain the observed variability in annoyance as well. Inhabitants are bothered by sleep disturbance. Again the municipalities close by are notable. The extent of residential satisfaction is comparable to the Dutch population.<br>These are the main results of a survey carried out among 2500 inhabitants in the Dutch region round the NATO E-3A Component Geilenkirchen. In August and September 2007 the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) mailed 5000 questionnaires in which residents were asked to evaluate perceived annoyance by noise, odour and vibrations from AWACS, subjective health, concern about health and safety risks from AWACS, and their information needs with respect to the component. Main recommendations are limitations of the sound levels and improvement of the relationship between government and inhabitants. This may best be done by stepping up the policy on behalf of replacement of the current aircraft engines and sound proofing of houses. To improve the relationship the government could improve the information supply, take inhabitants seriously and to live up to its promises.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
630310001.pdf
Size:
892.2Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record