Show simple item record

dc.contributor.authorSchijven JF
dc.contributor.authorRijs GBJ
dc.contributor.authorde Roda Husman AM
dc.date.accessioned2017-02-20T08:13:52
dc.date.issued2004-12-10
dc.identifier289202026
dc.description.abstractMond- en klauwzeer (MKZ) is een virale ziekte onder gedomesticeerde en wilde evenhoevige dieren. Het doel van deze studie was het schatten van de kans op infectie van melkkoeien door het drinken van met MKZ-virus besmet oppervlaktewater door illegale melklozingen. De volgende literatuurgegevens werden verzameld: MKZ-virus afsterving in waterige milieus, MKZ-virusconcentraties in melk, verdunning van de geloosde melk in rioolwater, virusverwijdering door afvalwaterzuivering, verdunning van afvalwater in oppervlaktewater, waterconsumptie van koeien, gemiddelde grootte van een kudde koeien en dosis respons gegevens voor ingeslikt MKZ-virus door runderen. Geconcludeerd kan worden dat illegale en ongecontroleerde lozingen van besmette melk in het rioolwatersysteem binnen een dag tot hoge infectiekansen kunnen leiden voor vee van bedrijven op 6 tot 50 km afstand van de plaats van lozing in het oppervlaktewater. Dit onderstreept de huidige regels die een dergelijke lozing verbieden en benadrukt de noodzaak van stringente controle tijdens een MKZ-uitbraak.
dc.description.abstractFoot-and-mouth disease (FMD) is a viral disease of domesticated and wild cloven-hoofed animals. The objective of this study was to determine the probability of infecting dairy cows that were drinking FMD virus contaminated surface water due to illegal discharges of contaminated milk. The following data were collected from literature: FMD virus inactivation in aqueous environments, FMD virus concentrations in milk, dilution in sewage water, virus removal by sewage treatment, dilution in surface water, water consumption of cows, size of a herd in a meadow and dose response data for ingested FMD virus by cattle. It was concluded that illegal and uncontrolled discharges of contaminated milk into the sewerage system may lead to high probabilities of infecting other cattle within one day at 6 to 50 km distance of the location of discharge. This clearly underlines current measures that prohibit such discharges and also asks for strict control.
dc.description.sponsorshipRIZA
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent31 p
dc.format.extent384 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherRIZA
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 289202026
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202026.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202026.pdf
dc.subject01nl
dc.subjectmkz-virusnl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectmelklozingennl
dc.subjectmelkkoeiennl
dc.subjectfoot mout and disease virusen
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectmilk dischargeen
dc.subjectdairy cattleen
dc.titleSchatting van de kans op infectie van melkkoeien door mond- en klauwzeervirus na verspreiding via waternl
dc.title.alternativeAssessment of the chance of infection of dairy cows with food-and-mouth disease virus after spread through wateren
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.contributor.departmentRIZA
dc.date.updated2017-02-20T07:13:53Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:56:08Z
html.description.abstractMond- en klauwzeer (MKZ) is een virale ziekte onder gedomesticeerde en wilde evenhoevige dieren. Het doel van deze studie was het schatten van de kans op infectie van melkkoeien door het drinken van met MKZ-virus besmet oppervlaktewater door illegale melklozingen. De volgende literatuurgegevens werden verzameld: MKZ-virus afsterving in waterige milieus, MKZ-virusconcentraties in melk, verdunning van de geloosde melk in rioolwater, virusverwijdering door afvalwaterzuivering, verdunning van afvalwater in oppervlaktewater, waterconsumptie van koeien, gemiddelde grootte van een kudde koeien en dosis respons gegevens voor ingeslikt MKZ-virus door runderen. Geconcludeerd kan worden dat illegale en ongecontroleerde lozingen van besmette melk in het rioolwatersysteem binnen een dag tot hoge infectiekansen kunnen leiden voor vee van bedrijven op 6 tot 50 km afstand van de plaats van lozing in het oppervlaktewater. Dit onderstreept de huidige regels die een dergelijke lozing verbieden en benadrukt de noodzaak van stringente controle tijdens een MKZ-uitbraak.<br>
html.description.abstractFoot-and-mouth disease (FMD) is a viral disease of domesticated and wild cloven-hoofed animals. The objective of this study was to determine the probability of infecting dairy cows that were drinking FMD virus contaminated surface water due to illegal discharges of contaminated milk. The following data were collected from literature: FMD virus inactivation in aqueous environments, FMD virus concentrations in milk, dilution in sewage water, virus removal by sewage treatment, dilution in surface water, water consumption of cows, size of a herd in a meadow and dose response data for ingested FMD virus by cattle. It was concluded that illegal and uncontrolled discharges of contaminated milk into the sewerage system may lead to high probabilities of infecting other cattle within one day at 6 to 50 km distance of the location of discharge. This clearly underlines current measures that prohibit such discharges and also asks for strict control.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
289202026.pdf
Size:
383.6Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record