Show simple item record

dc.contributor.authorHinsberg A van
dc.contributor.authorDijkstra HL
dc.contributor.authorHinssen PJW
dc.contributor.authorKramer K
dc.contributor.authorLeus FMR
dc.contributor.authorReiling R
dc.contributor.authorTol MWM van der
dc.contributor.authorWiertz J
dc.date.accessioned2012-12-12T15:38:26Z
dc.date.available2012-12-12T15:38:26Z
dc.date.issued1999-08-30
dc.identifier408662001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257443
dc.description.abstractDit rapport beschrijft het voorstel voor de inrichting van het kerninstrumentarium van het Natuurplanbureau voor fysieke aspecten van Natuur (waaronder terrestrisch, aquatisch en marien), Landschap en Bos. Scenario modellen, abiotische modellen en modellen voor het sociale domein zijn buiten beschouwing gelaten, hoewel de toeleverende abiotische modellen wel behandeld zijn voor zover deze informatie leveren aan de beschouwde groep van (ecologische) modellen. De samenstelling van een kerninstrumentarium is de eerste stap die uiteindelijk zal moeten resulteren in de bouw van een gestroomlijnde, consistente en samenhangende set van modellen en/of modelketens, waarmee het planbureau adequaat invulling kan geven aan haar functies. De gemaakte keuze is gebaseerd op de gegevens van een uitgebreide inventarisatie van bestaande en in ontwikkeling zijnde modellen. Deze modelbeschrijvingen zijn geconfronteerd met de modeleisen zoals die voor het vervullen van de natuurplanbureaufuncties noodzakelijk worden geacht.
dc.description.abstractThis report describes the proposal for the set of (ecological) models to be used as the prime tools in the analysis of the Nature, Landscape and Woodland policy by the Dutch Nature Policy Assessment Office. The identification of the key models is regarded as the first step towards the construction of a consistent set of well-tuned models, enabling a high-quality policy analysis by the Nature Policy Assessment Office. The eventual choice for the key models was based on the results of a thorough inventory of ecological models brought face to face with the demands on the use of policy analysis tools by the Assessment Office. Models for scenario construction and analysis of social aspects were beyond the scope of the present study, while abiotic environmental models are described only when relevant for the input of the ecological models mentioned.
dc.description.sponsorshipCUI
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent145 p
dc.format.extent7630 kb
dc.language.isonl
dc.publisherStaringcentrum SC-DLO
dc.publisherInstituut voor Bos- en Natuuronderzoek IBN-DLO
dc.publisherRijksinstituut voor Kust en Zee RIKZ
dc.publisherRijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408662001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408662001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408662001.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectlandschappennl
dc.subjectbossennl
dc.subjectmodellingen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectnatureen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectforestsen
dc.titleStroomlijning NatuurPlanBureau modellen. Inventarisatie van en keuze voor modellen voor Natuur, Landschap en Bosnl
dc.title.alternativeHarmonisering models for the Dutch Nature Policy Assessment Officeen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.contributor.departmentMNV
dc.contributor.departmentSC-DLO
dc.contributor.departmentSC-IBN
dc.contributor.departmentRIKZ
dc.contributor.departmentRIZA
dc.date.updated2012-12-12T15:38:26Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft het voorstel voor de inrichting van het kerninstrumentarium van het Natuurplanbureau voor fysieke aspecten van Natuur (waaronder terrestrisch, aquatisch en marien), Landschap en Bos. Scenario modellen, abiotische modellen en modellen voor het sociale domein zijn buiten beschouwing gelaten, hoewel de toeleverende abiotische modellen wel behandeld zijn voor zover deze informatie leveren aan de beschouwde groep van (ecologische) modellen. De samenstelling van een kerninstrumentarium is de eerste stap die uiteindelijk zal moeten resulteren in de bouw van een gestroomlijnde, consistente en samenhangende set van modellen en/of modelketens, waarmee het planbureau adequaat invulling kan geven aan haar functies. De gemaakte keuze is gebaseerd op de gegevens van een uitgebreide inventarisatie van bestaande en in ontwikkeling zijnde modellen. Deze modelbeschrijvingen zijn geconfronteerd met de modeleisen zoals die voor het vervullen van de natuurplanbureaufuncties noodzakelijk worden geacht.
html.description.abstractThis report describes the proposal for the set of (ecological) models to be used as the prime tools in the analysis of the Nature, Landscape and Woodland policy by the Dutch Nature Policy Assessment Office. The identification of the key models is regarded as the first step towards the construction of a consistent set of well-tuned models, enabling a high-quality policy analysis by the Nature Policy Assessment Office. The eventual choice for the key models was based on the results of a thorough inventory of ecological models brought face to face with the demands on the use of policy analysis tools by the Assessment Office. Models for scenario construction and analysis of social aspects were beyond the scope of the present study, while abiotic environmental models are described only when relevant for the input of the ecological models mentioned.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record