Show simple item record

dc.contributor.authorRutz SI
dc.contributor.authorOverberg RI
dc.contributor.authorWitte KE
dc.contributor.authorJansen J
dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:21:46
dc.date.issued2002-11-11
dc.identifier270555005
dc.identifier.isbn90 12 09734 7
dc.descriptionUitgave van VWS. Te bestellen bij: Sdu Uitgevers, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, telefoon (070) 378 98 80.Rapport is ook te downloaden van http://www.minvws.nl/images/branche-preventie-98-01_tcm10-19587.pdf<br>nl
dc.description.abstractHet 'Brancherapport Preventie '98-'01' maakt deel uit van het 'Brancherapport Volksgezondheid' dat bestaat uit de deelrapporten 'Preventie', 'Cure', 'Care', 'GGZ-MZ' en 'Welzijn en Sport'. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM in samenwerking met organisaties uit het preventieveld het deelrapport preventie opgesteld. Doel van het 'Brancherapport Preventie' is aan de hand van feiten en cijfers een beeld te geven over de ontwikkelingen in de preventiesector in het afgelopen jaar en de drie jaren ervoor (1998-2001). Alle brancherapporten zijn vergelijkbaar opgebouwd en geven informatie over vraag, aanbod, gebruik/capaciteit, financiering en kwaliteit van activiteiten op het betreffende terrein. De informatie is daarmee beter toegankelijk en op hoofdlijnen tussen sectoren vergelijkbaar. De brancherapporten '98-'01 zijn samen met de Zorgnota en de begroting in november 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden om hen te informeren over de stand van zaken in de verschillende sectoren. Het 'Brancherapport Preventie' bevat brede, feitelijke en objectieve informatie over de preventiesector en is hierdoor ook voor partijen in het veld bruikbaar bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. In de toekomst zullen de brancherapporten tegelijkertijd met andere verantwoordingsdocumenten van VWS uitkomen. Het eerstvolgende 'Brancherapport Preventie' zal uitkomen in mei 2004.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.format.extent159 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270555005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270555005.html
dc.subject02nl
dc.titleBrancherapport Preventie &apos;98-&apos;01nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:21:46Z
html.description.abstractHet &apos;Brancherapport Preventie &apos;98-&apos;01&apos; maakt deel uit van het &apos;Brancherapport Volksgezondheid&apos; dat bestaat uit de deelrapporten &apos;Preventie&apos;, &apos;Cure&apos;, &apos;Care&apos;, &apos;GGZ-MZ&apos; en &apos;Welzijn en Sport&apos;. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM in samenwerking met organisaties uit het preventieveld het deelrapport preventie opgesteld. Doel van het &apos;Brancherapport Preventie&apos; is aan de hand van feiten en cijfers een beeld te geven over de ontwikkelingen in de preventiesector in het afgelopen jaar en de drie jaren ervoor (1998-2001). Alle brancherapporten zijn vergelijkbaar opgebouwd en geven informatie over vraag, aanbod, gebruik/capaciteit, financiering en kwaliteit van activiteiten op het betreffende terrein. De informatie is daarmee beter toegankelijk en op hoofdlijnen tussen sectoren vergelijkbaar. De brancherapporten &apos;98-&apos;01 zijn samen met de Zorgnota en de begroting in november 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden om hen te informeren over de stand van zaken in de verschillende sectoren. Het &apos;Brancherapport Preventie&apos; bevat brede, feitelijke en objectieve informatie over de preventiesector en is hierdoor ook voor partijen in het veld bruikbaar bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. In de toekomst zullen de brancherapporten tegelijkertijd met andere verantwoordingsdocumenten van VWS uitkomen. Het eerstvolgende &apos;Brancherapport Preventie&apos; zal uitkomen in mei 2004.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record