Show simple item record

dc.contributor.authorVissenberg HA
dc.contributor.authorGrinsven JJM van
dc.date.accessioned2012-12-12T15:37:55Z
dc.date.available2012-12-12T15:37:55Z
dc.date.issued1995-01-31
dc.identifier715501006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257467
dc.description.abstractDit rapport beschrijft een eenvoudige rekenmethode voor de schatting van accumulatie van stoffen in de bodem op basis van een bodembelasting ; SOACAS (Soil Accumulation Assessment). De rekenmethode behelst een speciale analytische wiskundige oplossing voor accumulatie van stoffen in een volledig gemengd bodemcompartiment. De methode is uitgewerkt voor accumulatie van cadmium, chroom, kwik, lood, zink en benzo(a)pyreen, voor een aantal combinaties van bodemtype en bodemgebruik. Het model houdt rekening met de verdeling van stoffen over de gasfase, de vloeibare fase en de vaste fase, met plantopname, vervluchtiging, afbraak en uitspoeling. Gezien het eenvoudige karakter, is het model niet geschikt voor analyse van reele lokale problemen maar vooral voor ondersteuning van het nationale en regionale milieubeleid. Het model kan gebruikt worden om de maximaal toelaatbare bodembelasting te schatten, gegeven de actuele bodemkwaliteit en de gehanteerde normen voor bodemkwaliteit.
dc.description.abstractThis report describes a simple model for the calculation of accumulation of chemical substances in soils, SOACAS (Soil Accumulation Assessment). The model is based on a simple and specific analytical solution for the accumulation of chemicals in one completely mixed soil compartment. The model accounts for the distribution of chemicals between the gaseous, liquid and solid phase, as well as for plant uptake, volatilization, degradation and leaching. The method is applied for cadmium, chromium, copper, mercury, lead, zinc and benzo(a)pyreen for a number of combinations of soil type and land use. In view of the simplicity of the model it is not suitable for analysis of local soil pollution problems. It's prime goal of application is support of national and regional environmental policy. The model can easily be incorporated into a GIS environment. In this report an example is given in which the model is used to estimate the maximum permissible soil load, based on the present soil pollution status and the given standard for soil quality.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent38 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715501006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715501006.html
dc.subject05nl
dc.subjectbodemen
dc.subjectaccumulatieen
dc.subjectbodembelastingen
dc.subjectzware metalenen
dc.subjectorganische stoffen; modelen
dc.titleEen eenvoudige rekenmethode voor de schatting van bodemaccumulatie en maximaal toelaatbare bodembelasting van zware metalen en organische stoffen (SOACAS)nl
dc.title.alternativeA simple calculation method for the estimation of accumulation and maximum permissible loads of heavy metals and organic compounds in soil (SOACAS)en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T15:37:56Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft een eenvoudige rekenmethode voor de schatting van accumulatie van stoffen in de bodem op basis van een bodembelasting ; SOACAS (Soil Accumulation Assessment). De rekenmethode behelst een speciale analytische wiskundige oplossing voor accumulatie van stoffen in een volledig gemengd bodemcompartiment. De methode is uitgewerkt voor accumulatie van cadmium, chroom, kwik, lood, zink en benzo(a)pyreen, voor een aantal combinaties van bodemtype en bodemgebruik. Het model houdt rekening met de verdeling van stoffen over de gasfase, de vloeibare fase en de vaste fase, met plantopname, vervluchtiging, afbraak en uitspoeling. Gezien het eenvoudige karakter, is het model niet geschikt voor analyse van reele lokale problemen maar vooral voor ondersteuning van het nationale en regionale milieubeleid. Het model kan gebruikt worden om de maximaal toelaatbare bodembelasting te schatten, gegeven de actuele bodemkwaliteit en de gehanteerde normen voor bodemkwaliteit.
html.description.abstractThis report describes a simple model for the calculation of accumulation of chemical substances in soils, SOACAS (Soil Accumulation Assessment). The model is based on a simple and specific analytical solution for the accumulation of chemicals in one completely mixed soil compartment. The model accounts for the distribution of chemicals between the gaseous, liquid and solid phase, as well as for plant uptake, volatilization, degradation and leaching. The method is applied for cadmium, chromium, copper, mercury, lead, zinc and benzo(a)pyreen for a number of combinations of soil type and land use. In view of the simplicity of the model it is not suitable for analysis of local soil pollution problems. It's prime goal of application is support of national and regional environmental policy. The model can easily be incorporated into a GIS environment. In this report an example is given in which the model is used to estimate the maximum permissible soil load, based on the present soil pollution status and the given standard for soil quality.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record