Show simple item record

dc.contributor.authorGlasbergen P
dc.contributor.authorLeijnse A
dc.contributor.authorSauter FJ
dc.contributor.authorHassanizadeh SM
dc.contributor.authorNijhoff-Pan I
dc.contributor.authorSlot AFM
dc.date.accessioned2013-06-13T21:10:38
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier728528005
dc.description.abstractHet HYDROCOIN (Hydrological Code Intercomparison) project is een internationale studie van de vergelijking, validatie en gevoeligheids- analyse can computermodellen die gebruikt worden bij de berekening van de migratie van radionucliden door de ondergrond, als onderdeel van de veiligheidsstudies naar geologische opberging van radioactief afval. Het RIVM participeert in deze studie en heeft uit de door de coordinatiegroep van HYDROCOIN geselcteerde testgevallen een keuze gemaakt van de voor de Nederlandse ondergrond relevante gevallen. Het HYDROCOIN-project was verdeeld in 3 fasen nl.: 1. verificatie van de numerieke nauwkeurigheid, 2. validatie op basis van experimentele gegevens, 3. gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse. De RIVM projectgroep heeft gebruik gemaakt van het computerprogramma METROPOL. Dit is een drie-dimensionaal eindige elementen programma dat stationaire of instationaire dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming en transport van verontreinigingen in inhomogene poreuze media simuleert. METROPOL is ontwikkeld door het RIVM. Geconcludeerd wordt dat de nauwkeurigheid van het model goed vergelijkbaar is met de beste modellen van andere deelnemende groepen en dat een goede overeenkomst is bereikt met de resultaten van andere modellen bij de toepassing in testgevallen die gebaseerd waren op experimentele gegevens. Voorts wordt geconcludeerd dat verdere inspanning gericht op de validatie aan werkelijke situaties, met name waar grote dichtheidsverschillen optreden, nodig is.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/S / Cornelissen A
dc.description.sponsorshipEZ/EEK / Dantuma EDA
dc.format.extent47 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728528005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728528005.html
dc.subject13nl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectveiligheidsanalysenl
dc.subjectradionuclidennl
dc.titleVerificatie, validatie en gevoeligheidsanalyse van het programma METROPOL in de HYDROCOIN-studienl
dc.title.alternativeVerification, validation and sensitivity analysis of the programme METROPOL in the HYDROCOIN-studyen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T19:10:40Z
html.description.abstractHet HYDROCOIN (Hydrological Code Intercomparison) project is een internationale studie van de vergelijking, validatie en gevoeligheids- analyse can computermodellen die gebruikt worden bij de berekening van de migratie van radionucliden door de ondergrond, als onderdeel van de veiligheidsstudies naar geologische opberging van radioactief afval. Het RIVM participeert in deze studie en heeft uit de door de coordinatiegroep van HYDROCOIN geselcteerde testgevallen een keuze gemaakt van de voor de Nederlandse ondergrond relevante gevallen. Het HYDROCOIN-project was verdeeld in 3 fasen nl.: 1. verificatie van de numerieke nauwkeurigheid, 2. validatie op basis van experimentele gegevens, 3. gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse. De RIVM projectgroep heeft gebruik gemaakt van het computerprogramma METROPOL. Dit is een drie-dimensionaal eindige elementen programma dat stationaire of instationaire dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming en transport van verontreinigingen in inhomogene poreuze media simuleert. METROPOL is ontwikkeld door het RIVM. Geconcludeerd wordt dat de nauwkeurigheid van het model goed vergelijkbaar is met de beste modellen van andere deelnemende groepen en dat een goede overeenkomst is bereikt met de resultaten van andere modellen bij de toepassing in testgevallen die gebaseerd waren op experimentele gegevens. Voorts wordt geconcludeerd dat verdere inspanning gericht op de validatie aan werkelijke situaties, met name waar grote dichtheidsverschillen optreden, nodig is.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record