Show simple item record

dc.contributor.authorDijk S van
dc.contributor.authorKramer PRG
dc.contributor.authorBeurskens JEM
dc.date.accessioned2012-12-12T15:42:11Z
dc.date.available2012-12-12T15:42:11Z
dc.date.issued1998-06-30
dc.identifier733007004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257533
dc.description.abstractDeze rapportage bevat de resultaten van een modelleringsproject. Er worden beelden geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. Het model beschrijft een vereenvoudigde en gemiddelde situatie voor de Nederlandse regionale wateren waarbij de modeldefinities een grote invloed op het uiteindelijke resultaat hebben. Het model voorspelt (binnen een periode van 50 jaar waarin vier keer baggerspecie wordt verspreid) een sterke beinvloeding van de gehalten aan cadmium, koper, lood en zink in de landbodem indien klasse 1, midden klasse 2 of bovengrens klasse 2 specie op land wordt verspreid. Enkel het op de kant zetten van klasse 0 specie levert binnen een periode van 50 jaar geen sterk verhoogde kans op overschrijding van de streefwaarde op. De huidige metaalgehalten van slootbodems in het landelijk gebied blijken zonder additionele belasting (uit een analyse van een dataset van 552 monsters) ruim onder de streefwaarde te liggen. In gebieden zonder additionele belasting is de kans op overschrijding van de streefwaarde voor landbodems als gevolg van specie verspreiding hierdoor beperkt.
dc.description.abstractA probabilistic model was developed to investigate the accumulation of cadmium, copper, lead and zinc in the adjacent soil by repeatedly distributing contaminated sediments on different categories of landuse and soiltype. By interpreting the model results one must bear in mind that the model represents a simplification of the complex reality, in which the results are affected by the model definitions which have a regional variation. The model predicts (within a period of 50 years in which sediment is distributed four times) a strong effect on the concentrations of cadmium, copper, lead and zinc in the soil if sediments of the so called pollution-level of class 1 and class 2 are distributed. Only the regular deposition of sediment with the pollution-level of class 0 does not increase the probability of exceeding the target values of soils. The current metal concentrations of sediments from ditches which are not additonaly loaded are found to be below the pollution level of class 0 in most cases (based on data of 552 sites). Therefore the number of cases in which the regular distribution of sediment exceeds the Dutch target value of soils within a period of 50 years is presumably limited.
dc.description.sponsorshipDGM/Bo STOWA
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent106 p
dc.format.extent5980 kb
dc.language.isonl
dc.publisherStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
dc.publisherUtrecht
dc.relation.ispartofRIVM rapport 733007004 , STOWA rapport 98-24
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/733007004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/733007004.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectbaggerspecienl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectcadmiumnl
dc.subjectkopernl
dc.subjectloodnl
dc.subjectzinknl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectregionaalnl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectslotennl
dc.subjectdredging sludgeen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectleaden
dc.subjectcopperen
dc.subjectzincen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectregionalen
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectditchesen
dc.titlePrognose van de metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecienl
dc.title.alternativePrognosis of the heavy metal contents of soil affected by distribution of sedimentsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.contributor.departmentRijkswaterstaat - directie Limburg
dc.contributor.departmentWaterschap De Maaskant
dc.date.updated2012-12-12T15:42:12Z
html.description.abstractDeze rapportage bevat de resultaten van een modelleringsproject. Er worden beelden geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. Het model beschrijft een vereenvoudigde en gemiddelde situatie voor de Nederlandse regionale wateren waarbij de modeldefinities een grote invloed op het uiteindelijke resultaat hebben. Het model voorspelt (binnen een periode van 50 jaar waarin vier keer baggerspecie wordt verspreid) een sterke beinvloeding van de gehalten aan cadmium, koper, lood en zink in de landbodem indien klasse 1, midden klasse 2 of bovengrens klasse 2 specie op land wordt verspreid. Enkel het op de kant zetten van klasse 0 specie levert binnen een periode van 50 jaar geen sterk verhoogde kans op overschrijding van de streefwaarde op. De huidige metaalgehalten van slootbodems in het landelijk gebied blijken zonder additionele belasting (uit een analyse van een dataset van 552 monsters) ruim onder de streefwaarde te liggen. In gebieden zonder additionele belasting is de kans op overschrijding van de streefwaarde voor landbodems als gevolg van specie verspreiding hierdoor beperkt.
html.description.abstractA probabilistic model was developed to investigate the accumulation of cadmium, copper, lead and zinc in the adjacent soil by repeatedly distributing contaminated sediments on different categories of landuse and soiltype. By interpreting the model results one must bear in mind that the model represents a simplification of the complex reality, in which the results are affected by the model definitions which have a regional variation. The model predicts (within a period of 50 years in which sediment is distributed four times) a strong effect on the concentrations of cadmium, copper, lead and zinc in the soil if sediments of the so called pollution-level of class 1 and class 2 are distributed. Only the regular deposition of sediment with the pollution-level of class 0 does not increase the probability of exceeding the target values of soils. The current metal concentrations of sediments from ditches which are not additonaly loaded are found to be below the pollution level of class 0 in most cases (based on data of 552 sites). Therefore the number of cases in which the regular distribution of sediment exceeds the Dutch target value of soils within a period of 50 years is presumably limited.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record