Show simple item record

dc.contributor.authorHeimeriks CT
dc.contributor.authorMeerstadt-Rombach FS
dc.contributor.authorMaas JJ
dc.contributor.authorJacobi AJ
dc.date.accessioned2013-06-19T13:32:32
dc.date.issued2012-09-13
dc.identifier205555002
dc.description.abstractWerkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen uitoefenen en dus geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden door (mogelijke) blootstelling aan ziekteverwekkers. In bepaalde beroepen kunnen werknemers door de aard van hun werkzaamheden een verhoogde kans hebben om met ziekteverwekkende organismen in contact te komen. Om een beeld te krijgen van de infectieziekten die werknemers tijdens het werk kunnen oplopen (type en aantal), analyseert het RIVM jaarlijks het aantal gemelde arbeidsgerelateerde infectieziekten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Risicovolle werkomgeving In 2011 zijn 337 meldingen geregistreerd in de twee belangrijkste registratiesystemen van arbeidsgerelateerde infectieziekten: het registratiesysteem van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het CIb-registratiesysteem Osiris waarin volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) meldingsplichtige infectieziekten worden geregistreerd. De kans om tijdens het werk infectieziekten op te lopen blijkt het hoogst in de gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector. Naar verwachting worden in de registratiesystemen lang niet alle infectieziekten gemeld die zijn opgelopen in de werkomgeving. Desondanks hebben de meldingen een signaalfunctie. De gemelde infectieziekten komen in grote lijnen overeen met de registraties van de afgelopen jaren. In 2011 hebben laboratoria en GGD'en 193 werknemers met arbeidsgerelateerde infectieziekten geregistreerd in Osiris. Het gaat daarbij vooral om kinkhoest, legionella, bof en malaria. Bedrijfsartsen hebben 141 werknemers met infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld bij het NCvB. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en tuberculose (inclusief besmettingen met tuberculosebacteriën zonder ziekteverschijnselen). Meer inzicht nodig op arbeidsgerelateerde infectieziekten Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uiteenlopende typen infectieziekten voorkomen, is nader onderzoek in de risicovolle sectoren nodig. Werknemers en werkgevers kunnen met deze informatie zicht krijgen op mogelijke blootstellingsmomenten en transmissieroutes, waardoor zij preventieve maatregelen kunnen nemen.
dc.description.abstractIn the Netherlands, employers have to ensure that their employees can carry out their working tasks in a safe and healthy work environment. Employees should not experience any damaging health effects from exposure or possible exposure to pathogens. In some professions, due to the nature of the work, employees may be at increased risk of coming into contact with disease-causing micro-organisms. In order to gain an impression of the type and number of infectious diseases that may be contracted at or during work, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) makes an analysis of the work-related infectious diseases reported for each year. Such an analysis is commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ). High-risk work environment In 2011 there were 337 notifications registered in the two most important registration systems for work-related infectious diseases: the registration system of the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB) and the CIb registration system Osiris in which notifiable infectious diseases are registered in accordance with the Public Health Act (Wpg). The risk of contracting an infectious disease whilst at work was found to be highest in the sectors of health care, education and agriculture. It is expected that nowhere near all infectious diseases contracted in the work environment have been reported in the registration systems. In spite of this, the notifications have a monitoring function. The type and number of reported infectious diseases for 2011 largely correspond with those reported in previous years. In 2011 the work-related infectious diseases reported by laboratories and the Municipal Public Health Services (GGD) to the Osiris register affected 193 employees. These reports were mainly for whooping cough, legionella, mumps and malaria. Occupational physicians reported 141 employees with work-related infectious diseases to the NCvB register. These were mainly for intestinal infections, skin infections and tuberculosis and infection to tuberculosis without illness. More insight needed into work-related infectious diseases To gain a better picture of the number and varying types of infectious diseases that occur in the workplace, further research in the high-risk sectors is needed. This information could then be used by employers and employees to determine where exposure may occur as well as the routes of transmission thus enabling them to take further preventative measures.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent33 p
dc.format.extent488 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 205555002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555002.pdf
dc.subjectZIEKTENnl
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectWerknemersnl
dc.subjectinfectieziektennl
dc.subjectwerknl
dc.subjectarbeidsomstandighedennl
dc.subjectbiologische agentianl
dc.subjectOsirisnl
dc.subjectNCvBnl
dc.subjectsurveillancenl
dc.subjectarbonl
dc.subjectEmployeesen
dc.subjectinfectious diseaseen
dc.subjectworken
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectbiological agentsen
dc.subjectOsirisen
dc.subjectNCvBen
dc.subjectsurveillanceen
dc.titleSurveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse 2011nl
dc.title.alternativeSurveillance of work-related infectious diseases in the Netherlands : Analysis 2011en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLCI
dc.date.updated2013-06-19T11:32:36Z
dc.contributor.divisioncib
refterms.dateFOA2018-12-13T10:05:40Z
html.description.abstractWerkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond hun werk kunnen uitoefenen en dus geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden door (mogelijke) blootstelling aan ziekteverwekkers. In bepaalde beroepen kunnen werknemers door de aard van hun werkzaamheden een verhoogde kans hebben om met ziekteverwekkende organismen in contact te komen. Om een beeld te krijgen van de infectieziekten die werknemers tijdens het werk kunnen oplopen (type en aantal), analyseert het RIVM jaarlijks het aantal gemelde arbeidsgerelateerde infectieziekten. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).<br> <br>Risicovolle werkomgeving<br>In 2011 zijn 337 meldingen geregistreerd in de twee belangrijkste registratiesystemen van arbeidsgerelateerde infectieziekten: het registratiesysteem van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het CIb-registratiesysteem Osiris waarin volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) meldingsplichtige infectieziekten worden geregistreerd. De kans om tijdens het werk infectieziekten op te lopen blijkt het hoogst in de gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector. Naar verwachting worden in de registratiesystemen lang niet alle infectieziekten gemeld die zijn opgelopen in de werkomgeving. Desondanks hebben de meldingen een signaalfunctie. <br> <br>De gemelde infectieziekten komen in grote lijnen overeen met de registraties van de afgelopen jaren. In 2011 hebben laboratoria en GGD'en 193 werknemers met arbeidsgerelateerde infectieziekten geregistreerd in Osiris. Het gaat daarbij vooral om kinkhoest, legionella, bof en malaria. Bedrijfsartsen hebben 141 werknemers met infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld bij het NCvB. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en tuberculose (inclusief besmettingen met tuberculosebacteriën zonder ziekteverschijnselen). <br> <br>Meer inzicht nodig op arbeidsgerelateerde infectieziekten Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uiteenlopende typen infectieziekten voorkomen, is nader onderzoek in de risicovolle sectoren nodig. Werknemers en werkgevers kunnen met deze informatie zicht krijgen op mogelijke blootstellingsmomenten en transmissieroutes, waardoor zij preventieve maatregelen kunnen nemen.<br>
html.description.abstractIn the Netherlands, employers have to ensure that their employees can carry out their working tasks in a safe and healthy work environment. Employees should not experience any damaging health effects from exposure or possible exposure to pathogens. In some professions, due to the nature of the work, employees may be at increased risk of coming into contact with disease-causing micro-organisms. In order to gain an impression of the type and number of infectious diseases that may be contracted at or during work, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) makes an analysis of the work-related infectious diseases reported for each year. Such an analysis is commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SWZ).<br> <br>High-risk work environment<br>In 2011 there were 337 notifications registered in the two most important registration systems for work-related infectious diseases: the registration system of the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB) and the CIb registration system Osiris in which notifiable infectious diseases are registered in accordance with the Public Health Act (Wpg). The risk of contracting an infectious disease whilst at work was found to be highest in the sectors of health care, education and agriculture. It is expected that nowhere near all infectious diseases contracted in the work environment have been reported in the registration systems. In spite of this, the notifications have a monitoring function.<br> <br>The type and number of reported infectious diseases for 2011 largely correspond with those reported in previous years. In 2011 the work-related infectious diseases reported by laboratories and the Municipal Public Health Services (GGD) to the Osiris register affected 193 employees. These reports were mainly for whooping cough, legionella, mumps and malaria. Occupational physicians reported 141 employees with work-related infectious diseases to the NCvB register. These were mainly for intestinal infections, skin infections and tuberculosis and infection to tuberculosis without illness. <br> <br>More insight needed into work-related infectious diseases<br>To gain a better picture of the number and varying types of infectious diseases that occur in the workplace, further research in the high-risk sectors is needed. This information could then be used by employers and employees to determine where exposure may occur as well as the routes of transmission thus enabling them to take further preventative measures.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
205555002.pdf
Size:
487.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record