Show simple item record

dc.contributor.authorZeilmaker MJ
dc.contributor.authorVerhoef A
dc.contributor.authorPeters PWJ
dc.date.accessioned2013-06-13T23:00:20
dc.date.issued1988-08-31
dc.identifier158208001
dc.description.abstractIn dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon van door alcoholgebruik veroorzaakte aangeboren afwijkingen. Het is niet duidelijk of ethanol zelf de metaboliet aceetaldehyde hiervoor verantwoordelijk is. Een methode waarmee deze vraagstelling onderzocht kan worden is de in vitro kweek van intacte ratte-embryo's. Effecten werden bij blootstelling aan zowel ethanol als aan aceetaldehyde gevonden. Aceetaldehyde bleek 400 maal toxischer dan ethanol. De resultaten van dit onderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat hoewel de effecten van ethanol en aceetaldehyde op de ontwikkeling van het ratte-embryo in vitro gelijkenis met elkaar vertonen, het werkingsmechanisme waardoor deze effecten ontstaan verschillend is voor beide verbindingen. Ethanol zou indirect teratogeen werken door voedings- en excretie functies van de omhullende membranen van het embryo te verstoren. Aceetaldehyde, daarentegen, zou het functioneren van de dooierzakcirculatie ongemoeid laten en direct de differentiatie van het embryo beinvloeden.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent60 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 158208001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/158208001.html
dc.subjectfoetaalalcohol syndroomnl
dc.subjectrat embryonl
dc.subjectmorfologisch scoring systeemnl
dc.titleTeratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de ratnl
dc.title.alternativeTeratogenicity of ethanol and acetaldehyde in vitro cultured rat embryosen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T21:00:22Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon van door alcoholgebruik veroorzaakte aangeboren afwijkingen. Het is niet duidelijk of ethanol zelf de metaboliet aceetaldehyde hiervoor verantwoordelijk is. Een methode waarmee deze vraagstelling onderzocht kan worden is de in vitro kweek van intacte ratte-embryo&apos;s. Effecten werden bij blootstelling aan zowel ethanol als aan aceetaldehyde gevonden. Aceetaldehyde bleek 400 maal toxischer dan ethanol. De resultaten van dit onderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat hoewel de effecten van ethanol en aceetaldehyde op de ontwikkeling van het ratte-embryo in vitro gelijkenis met elkaar vertonen, het werkingsmechanisme waardoor deze effecten ontstaan verschillend is voor beide verbindingen. Ethanol zou indirect teratogeen werken door voedings- en excretie functies van de omhullende membranen van het embryo te verstoren. Aceetaldehyde, daarentegen, zou het functioneren van de dooierzakcirculatie ongemoeid laten en direct de differentiatie van het embryo beinvloeden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record