Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorNeele J
dc.contributor.authorCleven RFMJ
dc.contributor.authorvan Gaalen FW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:08:17
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier734301007
dc.description.abstractIn dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek dat van november 1994 tot april 1995 is uitgevoerd naar het voorkomen van bromaat tijdens de drinkwaterproduktie. Het onderzoek bestaat uit een monitoringsprogramma waarin bromaat is gemeten. Uit het monitoringsprogramma blijkt dat bromaat incidenteel voorkomt in ruw water, tijdens de zuivering en in drinkwater. In dit rapport is aangetoond dat bromaat onder praktijkomstandigheden wordt gevormd wanneer ozon in de zuivering wordt toegepast. De hoogste gemiddelde meetwaarde (3,6 mug/l) in drinkwater levert volgens berekeningen een risico op van 7.10-6. De Inspectie Milieuhygiene heeft de beleidsruimte tussen verwaarloosbaar risico (10-6) en maximaal toelaatbaar risico (10-4) bij levenslange blootstelling gebruikt bij het vaststellen van de richtwaarde van 5 mug/l (risiconiveau 10.10-6). Op basis van de resultaten uit dit onderzoek vormt de mate waarin bromaat in drinkwater voorkomt een toelaatbaar doch niet te verwaarlozen risico voor de bevolking op het voorkomen van tumoren. Gezien de genotoxisch carcinogene eigenschappen van bromaat verdient het aanbeveling de vorming van deze stof tijdens de drinkwaterproduktie en de lozing van de stof op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Indien veranderingen in het zuiveringsproces worden overwogen in de vorm van ozonisatie dient de vorming van bromaat onderzocht te worden. Echter het leveren van microbiologisch betrouwbaar drinkwater heeft de hoogste prioriteit.<br>
dc.description.abstractThe results of research done in 1994-1995 after the occurrence of bromate during the production of drinking water have been described. A survey was carried out among six drinking water plants ; surface waters of the rivers Rhine and Meuse were included as well. Bromate is only occasionally present in the raw water, the compound is present in drinking water produced at the plants when ozone is applied in concentrations up to 6,7 mug/l. The results show the formation of bromate during drinking water production especially after ozonisation. Granular Activated Carbon removes only a part of the bromate present after ozonisation. In drinking water the bromate concentration is below the provisional guideline of the Health Inspectorate (5 mug/l). This value is based on a risk level of 10-5 life time based. The highest average bromate concentration measured in drinking water (3,6 mug/l) includes a risk level for death by cancer of 7.10-6 (life time based).<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent28 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 734301007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301007.html
dc.subject06nl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectzuiverennl
dc.subjectozonnl
dc.subjectbromaatnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectrichtlijnnl
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectpurificationen
dc.subjectozonizationen
dc.subjectbromatesen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectguidelinesen
dc.titleBromaat tijdens de drinkwaterproduktie en in drinkwaternl
dc.title.alternativeBromate formation during drinking water production and in drinking wateren
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.date.updated2017-02-20T06:08:17Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek dat van november 1994 tot april 1995 is uitgevoerd naar het voorkomen van bromaat tijdens de drinkwaterproduktie. Het onderzoek bestaat uit een monitoringsprogramma waarin bromaat is gemeten. Uit het monitoringsprogramma blijkt dat bromaat incidenteel voorkomt in ruw water, tijdens de zuivering en in drinkwater. In dit rapport is aangetoond dat bromaat onder praktijkomstandigheden wordt gevormd wanneer ozon in de zuivering wordt toegepast. De hoogste gemiddelde meetwaarde (3,6 mug/l) in drinkwater levert volgens berekeningen een risico op van 7.10-6. De Inspectie Milieuhygiene heeft de beleidsruimte tussen verwaarloosbaar risico (10-6) en maximaal toelaatbaar risico (10-4) bij levenslange blootstelling gebruikt bij het vaststellen van de richtwaarde van 5 mug/l (risiconiveau 10.10-6). Op basis van de resultaten uit dit onderzoek vormt de mate waarin bromaat in drinkwater voorkomt een toelaatbaar doch niet te verwaarlozen risico voor de bevolking op het voorkomen van tumoren. Gezien de genotoxisch carcinogene eigenschappen van bromaat verdient het aanbeveling de vorming van deze stof tijdens de drinkwaterproduktie en de lozing van de stof op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Indien veranderingen in het zuiveringsproces worden overwogen in de vorm van ozonisatie dient de vorming van bromaat onderzocht te worden. Echter het leveren van microbiologisch betrouwbaar drinkwater heeft de hoogste prioriteit.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe results of research done in 1994-1995 after the occurrence of bromate during the production of drinking water have been described. A survey was carried out among six drinking water plants ; surface waters of the rivers Rhine and Meuse were included as well. Bromate is only occasionally present in the raw water, the compound is present in drinking water produced at the plants when ozone is applied in concentrations up to 6,7 mug/l. The results show the formation of bromate during drinking water production especially after ozonisation. Granular Activated Carbon removes only a part of the bromate present after ozonisation. In drinking water the bromate concentration is below the provisional guideline of the Health Inspectorate (5 mug/l). This value is based on a risk level of 10-5 life time based. The highest average bromate concentration measured in drinking water (3,6 mug/l) includes a risk level for death by cancer of 7.10-6 (life time based).&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record