Show simple item record

dc.contributor.authorKasifa SC
dc.date.accessioned2012-12-12T15:57:09Z
dc.date.available2012-12-12T15:57:09Z
dc.date.issued2002-10-30
dc.identifier773002019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257651
dc.description.abstractHet aandeel van de zeescheepvaart en de binnenvaart in diverse emissies van verkeer en vervoer, en daarmee het belang van de scheepvaart voor het milieu, neemt de aankomende decennia toe, mede als gevolg van de daling van emissies door het wegverkeer. In de scheepvaart zijn reducties in emissies mogelijk. Dit rapport geeft een overzicht van die mogelijkheden. Het betreft maatregelen, gericht op brandstoffen (conventionele en alternatieve brandstoffen), op technieken (energiebesparingstechnieken, technieken die aangrijpen op het verbrandingsproces, 'end-of-pipe technieken', alternatieve motoren) en technisch-logistieke maatregelen. Van die maatregelen zijn zoveel mogelijk de kosten en effecten in kaart gebracht. Verder geeft het rapport een overzicht van de beleidsmatige opties om de emissies van de scheepvaart te reduceren. Het rapport toont aan dat emissiereducties in de scheepvaart op relatief kosten-effectieve wijze mogelijk zijn, maar het realiseren van die mogelijkheden zal zeker bij de zeescheepvaart, beleidsmatig complex zijn.
dc.description.abstractThe next decades the share of sea going ships and barge in transport emissions will increase, and therefore the importance of shipping for the environment. An important reason for this increase is the decrease in emissions of road transport. Emissions of ships can be reduced in several ways. This report gives an overview of measures related to fuels (conventional fuels, alternative fuels), to techniques (energy saving techniques, techniques related to the combustion proces, 'end-of-pipe techniques' and alternative engine techniques) and technical-logistical measures. As far as possible, costs and effects of the measures are presented. Besides the report gives an overview of policy options to reduce emissions of shipping. The report shows that emission reductions are relatively cost-effective. But it is relatively complex to develop policies to implement these measures.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent214 p
dc.format.extent1480 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773002019
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002019.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002019.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectscheepvaartnl
dc.subjectvaartuigennl
dc.subjectbinnenvaartnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectemissieverminderingnl
dc.subjecttechnologienl
dc.subjectkostennl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectzeescheepvaartnl
dc.subjectkosten-effectiviteitnl
dc.subjectshippingen
dc.subjectinland shippingen
dc.subjectshipsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectemission reductionen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectcostsen
dc.subjectpolicyen
dc.titleScheepvaart en milieu. Technische en beleidsmatige mogelijkheden voor het reduceren van emissies door de zeescheepvaart en de binnenvaartnl
dc.title.alternativeShipping and the environmnent. Technical and policy options to reduce emissions for sea going ships and bargeen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T15:57:10Z
html.description.abstractHet aandeel van de zeescheepvaart en de binnenvaart in diverse emissies van verkeer en vervoer, en daarmee het belang van de scheepvaart voor het milieu, neemt de aankomende decennia toe, mede als gevolg van de daling van emissies door het wegverkeer. In de scheepvaart zijn reducties in emissies mogelijk. Dit rapport geeft een overzicht van die mogelijkheden. Het betreft maatregelen, gericht op brandstoffen (conventionele en alternatieve brandstoffen), op technieken (energiebesparingstechnieken, technieken die aangrijpen op het verbrandingsproces, 'end-of-pipe technieken', alternatieve motoren) en technisch-logistieke maatregelen. Van die maatregelen zijn zoveel mogelijk de kosten en effecten in kaart gebracht. Verder geeft het rapport een overzicht van de beleidsmatige opties om de emissies van de scheepvaart te reduceren. Het rapport toont aan dat emissiereducties in de scheepvaart op relatief kosten-effectieve wijze mogelijk zijn, maar het realiseren van die mogelijkheden zal zeker bij de zeescheepvaart, beleidsmatig complex zijn.
html.description.abstractThe next decades the share of sea going ships and barge in transport emissions will increase, and therefore the importance of shipping for the environment. An important reason for this increase is the decrease in emissions of road transport. Emissions of ships can be reduced in several ways. This report gives an overview of measures related to fuels (conventional fuels, alternative fuels), to techniques (energy saving techniques, techniques related to the combustion proces, 'end-of-pipe techniques' and alternative engine techniques) and technical-logistical measures. As far as possible, costs and effects of the measures are presented. Besides the report gives an overview of policy options to reduce emissions of shipping. The report shows that emission reductions are relatively cost-effective. But it is relatively complex to develop policies to implement these measures.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record