Show simple item record

dc.contributor.authorAbbink F
dc.contributor.authorAl MJ
dc.contributor.authorBerbers GAM
dc.contributor.authorvan Binnendijk RS
dc.contributor.authorBoot HJ
dc.contributor.authorvan Duynhoven YTHP
dc.contributor.authorvan Gageldonk-Lafeber AB
dc.contributor.authorde Greeff SC
dc.contributor.authorKimman TG
dc.contributor.authorMeijer LA
dc.contributor.authorMooi FR
dc.contributor.authorvan Oosten M
dc.contributor.authorvan der Plas SM
dc.contributor.authorSchouls LM
dc.contributor.authorvan Soolingen D
dc.contributor.authorVermeer-de Bondt PE
dc.contributor.authorvan Vliet JA
dc.contributor.authorde Melker HE
dc.contributor.authorHahne SJM
dc.contributor.authorde Boer IM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:12:04
dc.date.issued2005-07-05
dc.identifier210021002
dc.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is zeer effectief en veilig. Om het succes en de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te vergroten, is vaccinatie van andere (leeftijds)groepen aan te bevelen. Uitbreiding van het programma met nieuwe doelziekten kan voor een aantal ziekten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle, maar bewaking van de effectiviteit van het programma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van de ziekten te voorkomen. Vaccinatie van (jong) volwassenen nu (kinkhoest) of in de toekomst (bof, mazelen, rodehond, hepatitis B) zal verder verbetering kunnen geven. Ook andere vaccinatiestrategieen verdienen aandacht, zoals vaccinatie van pasgeborenen of aanstaande ouders. De vervanging van het huidige difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin (DKTP/Hib) door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent (DKATP/Hib) ingevoerd begin 2005 moet nauwkeurig worden gemonitored, zowel voor kinkhoest als de overige vaccincomponenten. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Pneumokokken-vaccinatie van kinderen levert belangrijke gezondheidswinst op. De wenselijkheid om waterpokken-vaccinatie te introduceren - mogelijk in een combinatievaccin met bof, mazelen en rodehond - moet bestudeerd worden. Als tegen meningokokken B, respiratoir syncytieel virus en humaan papillomavirus effectieve en veilige vaccins op de markt komen, is uitbreiding van het vaccinatieprogramma naar verwachting raadzaam. Dit geldt (nog) niet (of in mindere mate) voor de al beschikbare vaccins tegen influenza, hepatitis A en tuberculose. Voor deze ziekten is continuering van het huidige beleid nodig met mogelijke verlaging van de leeftijd voor influenzavaccinatie van 65 jaar naar 50 jaar. De wenselijkheid van vaccinatie van kinderen tegen influenza is een punt voor nader onderzoek, evenals pneumokokken-vaccinatie van ouderen. Vaccinatie tegen herpes simplex virus-2 en rotavirus is nog niet mogelijk. Vaccinatie levert naar verwachting relatief beperkte gezondheidswinst op voor herpes simplex virus-2. Als een rotavirus vaccin beschikbaar komt is een kosten-effectiviteitsanalyse aangewezen.
dc.description.abstractThe national immunisation programme in the Netherlands is very effective and safe. To improve the success and effectiveness of the immunisation programme, vaccination of other (age)groups is indicated. Extension of the programme with new target diseases can result in considerable health gain for some diseases. The target diseases are largely under control. However, monitoring the effectiveness of the programme is important. Maintaining high vaccin uptake is vital to prevent (re)emergence of disease. Vaccination of (young) adults now (pertussis) and in the future (mumps, measles, rubella, hepatitis B) could give further improvement. Also other vaccination strategies need attention such as maternal or newborn vaccination for pertussis. The switch to a DTPa-IPV/Hib combination vaccine in 2005 should be monitored carefully both for pertussis and other components. The national immunisation programme could be extended with new target diseases. Pneumococcal vaccination for children is expected to give important health gain. The desirability to introduce varicella vaccination - possibly in combination with mumps, measles and rubella - needs further study. When effective and safe vaccines become available for meningococcal serogroup B, respiratory syncytial virus and human papillomavirus, extension of the immunisation programme might be advisable. Extension of the programme with available vaccines for influenza, hepatitis A or tuberculosis is not (yet) recommended. For these diseases the current policy needs to be continued, possibly with lowering the age of influenza vaccination from 65 years to 50 years of age. The desirability to vaccinate children against influenza needs additional investigation, like pneumococcal vaccination for elderly. Vaccination against HSV-2 or rotavirus is not possible yet. The health gain is expected to be limited for HSV-2. When a vaccine for rotavirus comes available a cost-effectiveness analysis is needed.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent187 p
dc.format.extent1000 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 210021002
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 210021002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021002.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectrijksvaccinatieprogrammanl
dc.subjectvaccinatienl
dc.subjectdifterienl
dc.subjectkinkhoestnl
dc.subjecttetanusnl
dc.subjectpoliomyelitisnl
dc.subjecthaemophilus influenzaenl
dc.subjectmeningococcen ziektenl
dc.subjectbofnl
dc.subjectmazelennl
dc.subjectrodehondnl
dc.subjecthuman papillomavirusnl
dc.subjectrotavirusnl
dc.subjectpneumococcen ziektenl
dc.subjectinfluenzanl
dc.subjecthepatitis anl
dc.subjecthepatitis bnl
dc.subjectvaricella zoster virusnl
dc.subjectrespiratoir syncytieel virusnl
dc.subjectherpes simplex virusnl
dc.subjecttuberculosenl
dc.subjectnational immunisation programmeen
dc.subjectdiphtheriaen
dc.subjecttetanusen
dc.subjectpertussisen
dc.subjectpoliomyelitisen
dc.subjecthaemophilus influenzaeen
dc.subjectmeaslesen
dc.subjectmumpsen
dc.subjectrubellaen
dc.subjectmeningococcal diseaseen
dc.subjecthepatitis ben
dc.subjectpneumococcal diseaseen
dc.subjectinfluenza hepatitis aen
dc.subjectrotavirusen
dc.subjectvaricella zoster virusen
dc.subjectrespiratory syncytial virusen
dc.subjecthuman papilloma virusen
dc.subjectherpes simplex virusen
dc.subjecttuberculosisen
dc.titleThe national immunisation programme in the Netherlands: current status and potential future developmentsen
dc.title.alternativeHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland: huidige situatie en ontwikkelingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIE
dc.date.updated2017-02-20T06:12:05Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:03:51Z
html.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland is zeer effectief en veilig. Om het succes en de effectiviteit van het vaccinatieprogramma te vergroten, is vaccinatie van andere (leeftijds)groepen aan te bevelen. Uitbreiding van het programma met nieuwe doelziekten kan voor een aantal ziekten aanzienlijke gezondheidswinst opleveren. De ziekten waartegen wordt gevaccineerd zijn grotendeels onder controle, maar bewaking van de effectiviteit van het programma is van groot belang. Handhaven van de hoge vaccinatiegraad is essentieel om terugkeer van de ziekten te voorkomen. Vaccinatie van (jong) volwassenen nu (kinkhoest) of in de toekomst (bof, mazelen, rodehond, hepatitis B) zal verder verbetering kunnen geven. Ook andere vaccinatiestrategieen verdienen aandacht, zoals vaccinatie van pasgeborenen of aanstaande ouders. De vervanging van het huidige difterie, tetanus, poliomyelitis, hele-cel kinkhoest en Haemophilus influenzae vaccin (DKTP/Hib) door een combinatievaccin met een a-cellulaire kinkhoestcomponent (DKATP/Hib) ingevoerd begin 2005 moet nauwkeurig worden gemonitored, zowel voor kinkhoest als de overige vaccincomponenten. Het Rijksvaccinatieprogramma kan met vaccins tegen andere ziekten uitgebreid worden. Pneumokokken-vaccinatie van kinderen levert belangrijke gezondheidswinst op. De wenselijkheid om waterpokken-vaccinatie te introduceren - mogelijk in een combinatievaccin met bof, mazelen en rodehond - moet bestudeerd worden. Als tegen meningokokken B, respiratoir syncytieel virus en humaan papillomavirus effectieve en veilige vaccins op de markt komen, is uitbreiding van het vaccinatieprogramma naar verwachting raadzaam. Dit geldt (nog) niet (of in mindere mate) voor de al beschikbare vaccins tegen influenza, hepatitis A en tuberculose. Voor deze ziekten is continuering van het huidige beleid nodig met mogelijke verlaging van de leeftijd voor influenzavaccinatie van 65 jaar naar 50 jaar. De wenselijkheid van vaccinatie van kinderen tegen influenza is een punt voor nader onderzoek, evenals pneumokokken-vaccinatie van ouderen. Vaccinatie tegen herpes simplex virus-2 en rotavirus is nog niet mogelijk. Vaccinatie levert naar verwachting relatief beperkte gezondheidswinst op voor herpes simplex virus-2. Als een rotavirus vaccin beschikbaar komt is een kosten-effectiviteitsanalyse aangewezen.<br>
html.description.abstractThe national immunisation programme in the Netherlands is very effective and safe. To improve the success and effectiveness of the immunisation programme, vaccination of other (age)groups is indicated. Extension of the programme with new target diseases can result in considerable health gain for some diseases. The target diseases are largely under control. However, monitoring the effectiveness of the programme is important. Maintaining high vaccin uptake is vital to prevent (re)emergence of disease. Vaccination of (young) adults now (pertussis) and in the future (mumps, measles, rubella, hepatitis B) could give further improvement. Also other vaccination strategies need attention such as maternal or newborn vaccination for pertussis. The switch to a DTPa-IPV/Hib combination vaccine in 2005 should be monitored carefully both for pertussis and other components. The national immunisation programme could be extended with new target diseases. Pneumococcal vaccination for children is expected to give important health gain. The desirability to introduce varicella vaccination - possibly in combination with mumps, measles and rubella - needs further study. When effective and safe vaccines become available for meningococcal serogroup B, respiratory syncytial virus and human papillomavirus, extension of the immunisation programme might be advisable. Extension of the programme with available vaccines for influenza, hepatitis A or tuberculosis is not (yet) recommended. For these diseases the current policy needs to be continued, possibly with lowering the age of influenza vaccination from 65 years to 50 years of age. The desirability to vaccinate children against influenza needs additional investigation, like pneumococcal vaccination for elderly. Vaccination against HSV-2 or rotavirus is not possible yet. The health gain is expected to be limited for HSV-2. When a vaccine for rotavirus comes available a cost-effectiveness analysis is needed.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
210021002.pdf
Size:
1.000Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record