Show simple item record

dc.contributor.authorOp de Coul ELM
dc.contributor.authorWeenen TC
dc.contributor.authorvan der Sande MAB
dc.contributor.authorvan den Broek IVF
dc.date.accessioned2017-02-20T07:57:59
dc.date.issued2009-05-14
dc.identifier210261006
dc.description.abstractDe Chlamydia Screening in Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg onder jongeren van 16 tot en met 29 jaar is in april 2008 succesvol van start gegaan. De technische uitvoering is goed verlopen, maar de participatiegraad valt wat tegen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de voorbereiding en de eerste twee maanden van de uitvoering. De toekomstige besluitvorming over een landelijke screening op chlamydia in Nederland is afhankelijk van dit evaluatieonderzoek. Soa Aids Nederland coordineert de screening, die wordt uitgevoerd door de GGD'en van de drie regio's. Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM evalueert het programma in samenwerking met bovengenoemde partijen. De screening is bedoeld om seksueel actieve jongeren in twee rondes te screenen op Chlamydia. Onder hen komt deze geslachtsziekte het meest voor. De jongeren kunnen na een schriftelijke oproep via een website een testpakket aanvragen. De combinatie van IT, logistiek en laboratoriumwerk maakte de screening een complexe aangelegenheid. Factoren die de uitvoering bevorderden waren de expertise van de projectgroep zelf, de grote inzet van alle betrokkenen en de geslaagde uitbesteding van IT en logistieke zaken. Belemmerende factoren waren de veelheid aan betrokken partijen, de onderschatting van de werkbelasting en tijdsinvestering en daarmee het uitstel van het programma. Eerste resultaten screening. De participatiegraad in de eerste twee maanden was 15%, lager dan vooraf geschat was (30%). Herinneringsbrieven en e-mails droegen in belangrijke mate bij aan de deelname. Vrouwen deden vaker mee dan mannen. Personen tussen de 20 en 29 jaar deden vaker mee dan 16 tot 19 jarigen, bij wie vaker chlamydia is geconstateerd. Uit de eerste cijfers blijkt dat 4,3% van de deelnemers de geslachtsziekte had. De screening leidde niet tot een ernstig verhoogde werkdruk bij soa-centra of huisartspraktijken. De meeste verpleegkundigen en huisartsen benoemden het belang om partners te waarschuwen; de wijze waarop zij zijn benaderd verschilde.
dc.description.abstractThe Chlamydia Screening Implementation (CSI) for 16 to 29 year-old residents in Amsterdam, Rotterdam and South Limburg started in April 2008. The Public Health Services (PHSs) implemented the screening, and STI AIDS Netherlands is coordinating the programme. The Centre for Infectious Disease Control RIVM in collaboration with the PHSs and STI AIDS Netherlands, is responsible for the process- and effect evaluation. The results will be crucial for deciding whether and how a national roll-out of Chlamydia trachomatis screening in the Netherlands will take place in the future. The process evaluation of the preparatory phase and first operational phase examines the extent to which the programme is operating as intended and determines whether the target population has been reached. Overall, the results demonstrated that well-structured, comprehensive Chlamydia screening - with information technology (IT), logistic and laboratory components - has been developed and is operating efficiently. The project group itself, the commitment of all parties involved, and the successful outsourcing of IT and logistics were key factors of success. The complex programme management, underestimation of the workload, and postponement of the programme challenged the programme staff. The participation rate in the first 2 months (15%) was lower than anticipated (30%). Reminders contributed significantly to response - and participation rates. The participation rates were higher for women than for men. They were also higher for people more than 20 years old than for teenagers. Overall, 4.3% of the participants were positive for C. trachomatis. The preliminary results from a survey among nurses and general practitioners (GPs) working with sexually transmitted infections (STIs) showed that participants, whether positive or negative for C. trachomatis, seek consultation, but there was no evidence for severe extra workload at these facilities. Most nurses and GPs referred and treated partners, but proceeded in various ways.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent91 p
dc.format.extent2928 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 210261006
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 210261006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210261006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210261006.pdf
dc.subjectEPIDEMIOLOGIEnl
dc.subjectprocesevaluatienl
dc.subjectscreeningnl
dc.subjectchlamydia trachomatisnl
dc.subjectprocess evaluationen
dc.subjectscreeningen
dc.subjectchlamydia trachomatisen
dc.titleProcess evaluation of the Chlamydia Screening Implementation in the Netherlands: phase 1. Challenges and opportunities during preparation and first operational phaseen
dc.title.alternativeProcesevaluatie van de Chlamydia Screening Implementatie in Nederland: de eerste fasenl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentEPI
dc.date.updated2017-02-20T06:58:00Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:04:10Z
html.description.abstractDe Chlamydia Screening in Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg onder jongeren van 16 tot en met 29 jaar is in april 2008 succesvol van start gegaan. De technische uitvoering is goed verlopen, maar de participatiegraad valt wat tegen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de voorbereiding en de eerste twee maanden van de uitvoering. De toekomstige besluitvorming over een landelijke screening op chlamydia in Nederland is afhankelijk van dit evaluatieonderzoek. Soa Aids Nederland coordineert de screening, die wordt uitgevoerd door de GGD'en van de drie regio's. Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM evalueert het programma in samenwerking met bovengenoemde partijen.<br>De screening is bedoeld om seksueel actieve jongeren in twee rondes te screenen op Chlamydia. Onder hen komt deze geslachtsziekte het meest voor. De jongeren kunnen na een schriftelijke oproep via een website een testpakket aanvragen. De combinatie van IT, logistiek en laboratoriumwerk maakte de screening een complexe aangelegenheid. Factoren die de uitvoering bevorderden waren de expertise van de projectgroep zelf, de grote inzet van alle betrokkenen en de geslaagde uitbesteding van IT en logistieke zaken. Belemmerende factoren waren de veelheid aan betrokken partijen, de onderschatting van de werkbelasting en tijdsinvestering en daarmee het uitstel van het programma.<br>Eerste resultaten screening. De participatiegraad in de eerste twee maanden was 15%, lager dan vooraf geschat was (30%). Herinneringsbrieven en e-mails droegen in belangrijke mate bij aan de deelname. Vrouwen deden vaker mee dan mannen. Personen tussen de 20 en 29 jaar deden vaker mee dan 16 tot 19 jarigen, bij wie vaker chlamydia is geconstateerd.<br>Uit de eerste cijfers blijkt dat 4,3% van de deelnemers de geslachtsziekte had. De screening leidde niet tot een ernstig verhoogde werkdruk bij soa-centra of huisartspraktijken. De meeste verpleegkundigen en huisartsen benoemden het belang om partners te waarschuwen; de wijze waarop zij zijn benaderd verschilde.<br>
html.description.abstractThe Chlamydia Screening Implementation (CSI) for 16 to 29 year-old residents in Amsterdam, Rotterdam and South Limburg started in April 2008. The Public Health Services (PHSs) implemented the screening, and STI AIDS Netherlands is coordinating the programme. The Centre for Infectious Disease Control RIVM in collaboration with the PHSs and STI AIDS Netherlands, is responsible for the process- and effect evaluation. The results will be crucial for deciding whether and how a national roll-out of Chlamydia trachomatis screening in the Netherlands will take place in the future.<br>The process evaluation of the preparatory phase and first operational phase examines the extent to which the programme is operating as intended and determines whether the target population has been reached. Overall, the results demonstrated that well-structured, comprehensive Chlamydia screening - with information technology (IT), logistic and laboratory components - has been developed and is operating efficiently. The project group itself, the commitment of all parties involved, and the successful outsourcing of IT and logistics were key factors of success. The complex programme management, underestimation of the workload, and postponement of the programme challenged the programme staff.<br>The participation rate in the first 2 months (15%) was lower than anticipated (30%). Reminders contributed significantly to response - and participation rates. The participation rates were higher for women than for men. They were also higher for people more than 20 years old than for teenagers. Overall, 4.3% of the participants were positive for C. trachomatis.<br>The preliminary results from a survey among nurses and general practitioners (GPs) working with sexually transmitted infections (STIs) showed that participants, whether positive or negative for C. trachomatis, seek consultation, but there was no evidence for severe extra workload at these facilities. Most nurses and GPs referred and treated partners, but proceeded in various ways.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
210261006.pdf
Size:
2.859Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record