Show simple item record

dc.contributor.authorBakker J
dc.contributor.authorBrandes LJ
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorStruijs J
dc.date.accessioned2017-02-20T07:05:10
dc.date.issued2004-05-17
dc.identifier607220010
dc.description.abstractDe validiteit van het 'multi-media' model SimpleBox versie 2.0 met betrekking tot de toepassing van het model bij het harmoniseren van onafhankelijk van elkaar afgeleidde milieukwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende compartimenten is onderzocht. De procedure voor het harmoniseren van milieukwaliteitsdoelstellingen zoals die met het model SimpleBox wordt uitgevoerd, is in 1995 kritisch onderzocht door een commissie van de Gezondheidsraad. De commissie adviseerde het testen van de validiteit van SimpleBox voor die specifieke toepassing. Concentraties in het milieu van een vijftal stoffen, tetrachloorethyleen, lindaan, benzo[a]pyreen, fluorantheen en chryseen, zijn vergeleken met door het model voorspelde concentraties. De monitoringgegevens zijn gebruikt om verhoudingen af te leiden van concentraties in het milieu. Deze verhoudingen zijn vergeleken met de gemodelleerde verhoudingen van 'steady-state' concentraties in aangrenzende compartimenten. Hierbij zijn de onzekerheden in de invoergegevens van het model meegenomen in de berekeningen. De resultaten geven aan dat de concentratieratios over het algemeen niet veel meer afwijken dan een factor 10 van de waargenomen gegevens. De verschillen tussen de berekende en de waargenomen concentratieverhoudingen voor de compartimenten lucht en bodem zijn echter groter dan een factor 30.
dc.description.abstractThe validity of the multi-media model SimpleBox version 2.0 with respect to its specific use in the procedure of testing the coherence of independently derived environmental quality objectives is evaluated. The SimpleBox procedure for testing the coherence of environmental quality objectives has been critically examined by a Committee of the Dutch Health Council in 1995. The Committee recommended testing the validity of this specific application of SimpleBox. Environmental concentrations of five substances, tetrachloroethylene, lindane, benzo[a]pyrene, fluoranthene and chrysene, are compared to predicted concentrations. More specifically the monitoring data were used to derive concentration ratios for adjacent compartments, which were compared to modelled steady-state concentration ratios taking uncertainties in the model input parameters into account. The results indicate that concentration ratios generally do not deviate much more than a factor of ten from 'observed' data. The discrepancies between the computed and 'observed' ratios of concentrations in the air and soil compartments are much larger, exceeding a factor of thirty.
dc.description.sponsorshipVROM/DGM/SAS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent108 p
dc.format.extent740 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607220010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220010.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607220010.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectsoftwarenl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectmilieugevaarlijke stoffennl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectonzekerheidsanalysenl
dc.subjectmilieukwaliteitsdoelstellingnl
dc.subjectverspreidingsmodelnl
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectemissionen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectenvironmentally hazardous substancesen
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectassessmenten
dc.subjecttransport processesen
dc.subjectuncertaintyen
dc.titleValidating SimpleBox-Computed Steady-State Concentration Ratiosen
dc.title.alternativeValidatie van de met SimpleBox Berekende Steady-State Concentratie Ratiosnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.contributor.departmentIMP
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:05:11Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:04:15Z
html.description.abstractDe validiteit van het 'multi-media' model SimpleBox versie 2.0 met betrekking tot de toepassing van het model bij het harmoniseren van onafhankelijk van elkaar afgeleidde milieukwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende compartimenten is onderzocht. De procedure voor het harmoniseren van milieukwaliteitsdoelstellingen zoals die met het model SimpleBox wordt uitgevoerd, is in 1995 kritisch onderzocht door een commissie van de Gezondheidsraad. De commissie adviseerde het testen van de validiteit van SimpleBox voor die specifieke toepassing. Concentraties in het milieu van een vijftal stoffen, tetrachloorethyleen, lindaan, benzo[a]pyreen, fluorantheen en chryseen, zijn vergeleken met door het model voorspelde concentraties. De monitoringgegevens zijn gebruikt om verhoudingen af te leiden van concentraties in het milieu. Deze verhoudingen zijn vergeleken met de gemodelleerde verhoudingen van 'steady-state' concentraties in aangrenzende compartimenten. Hierbij zijn de onzekerheden in de invoergegevens van het model meegenomen in de berekeningen. De resultaten geven aan dat de concentratieratios over het algemeen niet veel meer afwijken dan een factor 10 van de waargenomen gegevens. De verschillen tussen de berekende en de waargenomen concentratieverhoudingen voor de compartimenten lucht en bodem zijn echter groter dan een factor 30.<br>
html.description.abstractThe validity of the multi-media model SimpleBox version 2.0 with respect to its specific use in the procedure of testing the coherence of independently derived environmental quality objectives is evaluated. The SimpleBox procedure for testing the coherence of environmental quality objectives has been critically examined by a Committee of the Dutch Health Council in 1995. The Committee recommended testing the validity of this specific application of SimpleBox. Environmental concentrations of five substances, tetrachloroethylene, lindane, benzo[a]pyrene, fluoranthene and chrysene, are compared to predicted concentrations. More specifically the monitoring data were used to derive concentration ratios for adjacent compartments, which were compared to modelled steady-state concentration ratios taking uncertainties in the model input parameters into account. The results indicate that concentration ratios generally do not deviate much more than a factor of ten from 'observed' data. The discrepancies between the computed and 'observed' ratios of concentrations in the air and soil compartments are much larger, exceeding a factor of thirty.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607220010.pdf
Size:
739.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record