Show simple item record

dc.contributor.authorElzenga JG
dc.contributor.authorRos JPM
dc.contributor.authorBouwman AF
dc.date.accessioned2012-12-12T16:02:25Z
dc.date.available2012-12-12T16:02:25Z
dc.date.issued2001-04-12
dc.identifier408129010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257707
dc.description.abstractIn dit achtergronddocument wordt beschreven hoe aan de mogelijke ontwikkelingen van het ruimtebeslag van Nederlanders invulling is gegeven in het licht van de milieutoekomstverkenningen onder de scenario's European Co-ordination (EC) en Global Competition (GC). Voor het basisjaar 1995 is de rekenmethode gevolgd zoals die ook is toegepast bij de Milieubalans 98 en 99. Voor de belangrijkste producten zijn consumptiescenario's gebruikt of geconstrueerd. Daarnaast zijn er technische ontwikkelingen in de productieketens, zowel in binnen- als buitenland verondersteld, met name voor de landbouwproductiviteit. De belangrijkste conclusies op basis van de resultaten van de in dit rapport beschreven analyse van het mondiale ruimtebeslag door Nederlanders zijn als volgt: 1) In beide scenario's is tussen 1995 en 2030 een lichte toename in het ruimtebeslag te verwachten van circa 10,7 naar 12,3 miljoen ha in het EC scenario en van 10,7 naar 13,2 miljoen ha in het GC scenario. Deze stijging ligt geheel in het buitenland. 2) De stijging wordt vooral veroorzaakt door toenemende vraag naar hout, waarbij geen productiviteitsstijgingen zijn verondersteld in de natuurlijke systemen, die daarvoor de bron zijn. 3) In het EC-scenario is er sprake van enigszins milieuvriendelijker consumptiegedrag op het aspect ruimtebeslag, dit in tegenstelling tot het GC-scenario. 4) De winst door productiviteitsontwikkeling in de landbouw is redelijk in balans met de extra vraag naar landbouwproducten.
dc.description.abstractThis background document describes how the possible developments in the use of space is given substance in the light of the environmental outlooks under the European Co-ordination (EC) and Global Competition (GC) scenarios. The calculation method followed for the base year, 1995, is the same as the one used for the Environmental Balances of 1998 and 1999. Consumption scenarios are used or constructed for the most important products. Technical developments in production chains, particularly for agricultural productivity, are assumed for both inside and outside the country. Main conclusions based on the results of the development analysis described in this report are given here: 1) In both scenarios we can expect a slight increase in land use between 1995 and 2030, from about 10.7 up to 12.3 million ha under EC and 10.7 up to 13.2 million ha under GC. This rise occurs outside the Netherlands. 2) The rise is caused mainly by the increasing demand for timber, with no productivity increases assumed in the natural systems, which serve as the source of this timber. 3) Under the EC scenario we can speak of a more-or-less environmental-friendly consumer behaviour in relation to claim on space; this does not happen under the GC scenario. 4) Profits realised through the development of agricultural productivity is reasonably in balance with the extra demand for agricultural products.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent38 p
dc.format.extent190 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408129010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129010.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408129010.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectconsumptienl
dc.subjectvoetafdrukkennl
dc.subjectruimtegebruiknl
dc.subjectland useen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectconsumptionen
dc.titleHet ruimtebeslag van Nederlanders, 1995-2030. Achtergronddocument bij de MV5nl
dc.title.alternativeFootprints of the Netherlands, 1995-2030. Backgrounddocument to the MV5en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T16:02:25Z
html.description.abstractIn dit achtergronddocument wordt beschreven hoe aan de mogelijke ontwikkelingen van het ruimtebeslag van Nederlanders invulling is gegeven in het licht van de milieutoekomstverkenningen onder de scenario's European Co-ordination (EC) en Global Competition (GC). Voor het basisjaar 1995 is de rekenmethode gevolgd zoals die ook is toegepast bij de Milieubalans 98 en 99. Voor de belangrijkste producten zijn consumptiescenario's gebruikt of geconstrueerd. Daarnaast zijn er technische ontwikkelingen in de productieketens, zowel in binnen- als buitenland verondersteld, met name voor de landbouwproductiviteit. De belangrijkste conclusies op basis van de resultaten van de in dit rapport beschreven analyse van het mondiale ruimtebeslag door Nederlanders zijn als volgt: 1) In beide scenario's is tussen 1995 en 2030 een lichte toename in het ruimtebeslag te verwachten van circa 10,7 naar 12,3 miljoen ha in het EC scenario en van 10,7 naar 13,2 miljoen ha in het GC scenario. Deze stijging ligt geheel in het buitenland. 2) De stijging wordt vooral veroorzaakt door toenemende vraag naar hout, waarbij geen productiviteitsstijgingen zijn verondersteld in de natuurlijke systemen, die daarvoor de bron zijn. 3) In het EC-scenario is er sprake van enigszins milieuvriendelijker consumptiegedrag op het aspect ruimtebeslag, dit in tegenstelling tot het GC-scenario. 4) De winst door productiviteitsontwikkeling in de landbouw is redelijk in balans met de extra vraag naar landbouwproducten.
html.description.abstractThis background document describes how the possible developments in the use of space is given substance in the light of the environmental outlooks under the European Co-ordination (EC) and Global Competition (GC) scenarios. The calculation method followed for the base year, 1995, is the same as the one used for the Environmental Balances of 1998 and 1999. Consumption scenarios are used or constructed for the most important products. Technical developments in production chains, particularly for agricultural productivity, are assumed for both inside and outside the country. Main conclusions based on the results of the development analysis described in this report are given here: 1) In both scenarios we can expect a slight increase in land use between 1995 and 2030, from about 10.7 up to 12.3 million ha under EC and 10.7 up to 13.2 million ha under GC. This rise occurs outside the Netherlands. 2) The rise is caused mainly by the increasing demand for timber, with no productivity increases assumed in the natural systems, which serve as the source of this timber. 3) Under the EC scenario we can speak of a more-or-less environmental-friendly consumer behaviour in relation to claim on space; this does not happen under the GC scenario. 4) Profits realised through the development of agricultural productivity is reasonably in balance with the extra demand for agricultural products.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record