Show simple item record

dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorReijnders HFR
dc.contributor.authorVerweij W
dc.date.accessioned2017-02-20T06:39:14
dc.date.issued2008-02-26
dc.identifier607300006
dc.description.abstractDe implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leggen. Op grond van artikel 5 en bijlage IV van de GWR moeten de lidstaten van de Europese unie rapporteren over trend en trendomkering van de grondwaterkwaliteit. De teksten van de GWR zijn ongeschikt als tekst voor een AMvB. Dit rapport geeft de benodigde procedures waarnaar in de AMvB kan worden verwezen. De procedures zijn ontleend aan het Technical report nr.1 'The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results'. In de EU zijn discussies over procedures voor trend en trendomkering nog steeds gaande; deze kunnen leiden tot een herziening van dit rapport.
dc.description.abstractThe Water Framework Directive (WFD) and Groundwater Directive (GWD) are implemented in Dutch legislation by entering rules in a regulation (AMvB). Based on article 5 and annex IV of the (GWD) Member States have to report on trend and trend reversal of the groundwater quality. The texts of the GWD are not suitable as texts for a regulation. This report presents procedures to which can be referred to in the regulation. The procedures are taken from the Technical report nr.1 'The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results'. In the European Union discussions on procedures for trend and trend reversal are still going on and the outcome of the discussions can result in revision of the present report.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent24 p
dc.format.extent310 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607300006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300006.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjecteg-regelgevingnl
dc.subjectgrondwater kwaliteitnl
dc.subjecteuropese unienl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectgrondwaterrichtlijnnl
dc.subjecttrendnl
dc.subjecttrendomkeringnl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectec regulationsen
dc.subjectgroundwater qualityen
dc.subjecteuropean unionen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectgroundwater directiveen
dc.subjecttrenden
dc.subjecttrend reversalen
dc.titleKRW en GWR: Handreiking trend en trendomkeringnl
dc.title.alternativeWFD and GWD: Help text trend and trend reversalen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T05:39:15Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:05:47Z
html.description.abstractDe implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leggen. Op grond van artikel 5 en bijlage IV van de GWR moeten de lidstaten van de Europese unie rapporteren over trend en trendomkering van de grondwaterkwaliteit. De teksten van de GWR zijn ongeschikt als tekst voor een AMvB.<br>Dit rapport geeft de benodigde procedures waarnaar in de AMvB kan worden verwezen. De procedures zijn ontleend aan het Technical report nr.1 'The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results'.<br>In de EU zijn discussies over procedures voor trend en trendomkering nog steeds gaande; deze kunnen leiden tot een herziening van dit rapport.<br>
html.description.abstractThe Water Framework Directive (WFD) and Groundwater Directive (GWD) are implemented in Dutch legislation by entering rules in a regulation (AMvB). Based on article 5 and annex IV of the (GWD) Member States have to report on trend and trend reversal of the groundwater quality. The texts of the GWD are not suitable as texts for a regulation.<br>This report presents procedures to which can be referred to in the regulation. The procedures are taken from the Technical report nr.1 'The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results'.<br>In the European Union discussions on procedures for trend and trend reversal are still going on and the outcome of the discussions can result in revision of the present report.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607300006.pdf
Size:
309.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record