Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorDuring M
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.contributor.authorKoot W
dc.date.accessioned2013-06-13T23:12:16
dc.date.issued1986-06-30
dc.identifier842111002
dc.description.abstractIn dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml geen Aeromonas aantoonbaar was. In 10% van de monsters werden aantallen hoger dan 10 cfu/100 ml aangetroffen. Positieve monsters werden relatief vaker gevonden bij bedrijven, die oppervlaktewater verwerken tot drinkwater, dan bij grondwaterverwerkende bedrijven. Het onderzoek betrof slechts een eenmalige orienterende monstername bij de bedrijven en in het distributienet, veelal in de koude periodeevan 1985. Met belangrijke invloeden als seizoensvariatie en de aard van het leidingmateriaal kon daarom nog geen rekening worden gehouden.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/D
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-W
dc.description.sponsorshipGHI
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842111002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842111002.html
dc.subjectdrinkwateronderzoeknl
dc.subjectvoorkomennl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleAeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoeknl
dc.title.alternativeAeromonas spp. in Dutch drinking water; a preliminary surveyen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2013-06-13T21:12:18Z
html.description.abstractIn dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water &quot;af pompstation&quot; en water uit het distributienet) in 100 ml geen Aeromonas aantoonbaar was. In 10% van de monsters werden aantallen hoger dan 10 cfu/100 ml aangetroffen. Positieve monsters werden relatief vaker gevonden bij bedrijven, die oppervlaktewater verwerken tot drinkwater, dan bij grondwaterverwerkende bedrijven. Het onderzoek betrof slechts een eenmalige orienterende monstername bij de bedrijven en in het distributienet, veelal in de koude periodeevan 1985. Met belangrijke invloeden als seizoensvariatie en de aard van het leidingmateriaal kon daarom nog geen rekening worden gehouden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record