Show simple item record

dc.contributor.authorBos HP
dc.contributor.authorSchippers JT
dc.contributor.authorMichel FJ
dc.date.accessioned2012-12-12T16:11:34Z
dc.date.available2012-12-12T16:11:34Z
dc.date.issued1988-04-30
dc.identifier228475003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257808
dc.description.abstractIn de maanden april tot en met september 1987 zijn in de stad Utrecht diverse metingen verricht, ten behoeve van het onderzoek: "Verspreiding van benzeen rondom benzinestations". Met behulp van meetwagens zijn op verschillende locaties rondom drie benzinestations bemonsteringen uitgevoerd ter bepaling van benzeenconcentraties.Tevens is tolueen bemonsterd en zijn de concentraties van koolstofmonoxide, stikstofmonoxide en ozon bepaald. Meteorologische omstandigheden als windsnelheid, temperatuur en algehele weersgesteldheid zijn opgetekend, alsmede de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer en de brandstofomzet van het tankstation. Van deze metingen worden de resultaten in dit rapport gepresenteerd en worden tevens de meettechnische aspecten besproken.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent52 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228475003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228475003.html
dc.subjectbenzeennl
dc.subjecttolueennl
dc.subjectkoolstofmonoxidenl
dc.subjectconl
dc.subjectstikstofdioxidenl
dc.subjectno2; ozonnl
dc.subjecto3nl
dc.titleMetingen rondom bezinestations. Meettechnische aspecten en resultatennl
dc.title.alternativeAnalyse of some organic and anorganic compounds in air near petrol stations. Technical aspects and resultsen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T16:11:35Z
html.description.abstractIn de maanden april tot en met september 1987 zijn in de stad Utrecht diverse metingen verricht, ten behoeve van het onderzoek: "Verspreiding van benzeen rondom benzinestations". Met behulp van meetwagens zijn op verschillende locaties rondom drie benzinestations bemonsteringen uitgevoerd ter bepaling van benzeenconcentraties.Tevens is tolueen bemonsterd en zijn de concentraties van koolstofmonoxide, stikstofmonoxide en ozon bepaald. Meteorologische omstandigheden als windsnelheid, temperatuur en algehele weersgesteldheid zijn opgetekend, alsmede de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer en de brandstofomzet van het tankstation. Van deze metingen worden de resultaten in dit rapport gepresenteerd en worden tevens de meettechnische aspecten besproken.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record