Show simple item record

dc.contributor.authorMooy M
dc.contributor.authorMennen M
dc.date.accessioned2012-12-12T16:11:05Z
dc.date.available2012-12-12T16:11:05Z
dc.date.issued2008-04-02
dc.identifier609021056
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257825
dc.description.abstractUit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving van grote vaarwegen en havens in Nederland. Niet uitgesloten wordt dat ook de uitstoot van fijn stof door zeeschepen nadelig kan zijn voor de gezondheid. Voor beide stoffen geldt dat zij klachten kunnen verergeren bij mensen met ademhalingsproblemen en luchtwegenklachten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar de effecten van de uitstoot van stoffen door zeeschepen op de luchtkwaliteit. De opdrachtgever is de VROM-Inspectie. Aanleiding voor het onderzoek is de afwezigheid van een duidelijk inzicht in de invloed van zeeschepen op de luchtkwaliteit en leefomgeving in Nederland. Zeeschepen zijn een van de minst gereguleerde type bronnen van luchtverontreiniging. Alleen voor het zwavelgehalte in brandstoffen zijn normen opgesteld (Besluit zwavelgehalte brandstoffen). Er zijn enkele Nederlandse onderzoeken hieromtrent uitgevoerd, maar een compleet beeld over de invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit en leefomgeving ontbreekt. Om een beter inzicht te krijgen op de precieze invloed van zeeschepen op de leefomgeving wordt een gerichte meetcampagne of grondige analyse van bestaande meetdata aanbevolen.
dc.description.abstractIn this report we conclude that ocean going ships in the Netherlands contributes significantly to the emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides, fine particulate matter and nickel compounds into the air. In spite of this, increased levels of nitrogen dioxide concentrations have only been found in the direct vicinity of major waterways and harbours in the Netherlands. Furthermore, the emission of fine particulate matter by ocean ships could also have a negative effect on human health. Both nitrogen dioxide and fine particulate matter can haven negative health effects on people suffering from respiratory symptoms. The above is concluded by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in an exploratory study into the effects of shipping on air quality. The VROM-Inspectorate was the commissioning body. The reason for this study was the absence of complete understanding of the influence of ocean going ships on air quality and environment. Ocean ships are one of the least regulated types of air pollution sources. Standards for desired substance levels have only been set for sulphur in the Fuel (Sulphur Content) Decree. In the Netherlands only a few studies on this subject have been conducted. A complete picture on the influence of ocean going ships on air quality and environment is lacking. In order to gain more insight into the exact influence of ocean going vessels on the environment, a specific measuring campaign or thorough analysis of measured data is recommended.
dc.description.sponsorshipVROM inspectie
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent0 p
dc.format.extent1346 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 609021056
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 609021056
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021056.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021056.pdf
dc.subjectLUCHTnl
dc.subjectVERVOERnl
dc.subjectzeescheepvaartnl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectzwaveldioxidenl
dc.subjectfijn stofnl
dc.subjectstikstofdioxidenl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectocean going shipsen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectsulphur dioxideen
dc.subjectfine particulate matteren
dc.subjectnitrogen oxideen
dc.subjectair qualityen
dc.subjecthuman healthen
dc.titleInvloed van zeeschepen op luchtkwaliteitnl
dc.title.alternativeThe influence of ocean going ships on air qualityen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMD
dc.date.updated2012-12-12T16:11:06Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:08:12Z
html.description.abstractUit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving van grote vaarwegen en havens in Nederland. Niet uitgesloten wordt dat ook de uitstoot van fijn stof door zeeschepen nadelig kan zijn voor de gezondheid. Voor beide stoffen geldt dat zij klachten kunnen verergeren bij mensen met ademhalingsproblemen en luchtwegenklachten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar de effecten van de uitstoot van stoffen door zeeschepen op de luchtkwaliteit. De opdrachtgever is de VROM-Inspectie. Aanleiding voor het onderzoek is de afwezigheid van een duidelijk inzicht in de invloed van zeeschepen op de luchtkwaliteit en leefomgeving in Nederland. Zeeschepen zijn een van de minst gereguleerde type bronnen van luchtverontreiniging. Alleen voor het zwavelgehalte in brandstoffen zijn normen opgesteld (Besluit zwavelgehalte brandstoffen). Er zijn enkele Nederlandse onderzoeken hieromtrent uitgevoerd, maar een compleet beeld over de invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit en leefomgeving ontbreekt. Om een beter inzicht te krijgen op de precieze invloed van zeeschepen op de leefomgeving wordt een gerichte meetcampagne of grondige analyse van bestaande meetdata aanbevolen.
html.description.abstractIn this report we conclude that ocean going ships in the Netherlands contributes significantly to the emission of sulphur dioxide, nitrogen oxides, fine particulate matter and nickel compounds into the air. In spite of this, increased levels of nitrogen dioxide concentrations have only been found in the direct vicinity of major waterways and harbours in the Netherlands. Furthermore, the emission of fine particulate matter by ocean ships could also have a negative effect on human health. Both nitrogen dioxide and fine particulate matter can haven negative health effects on people suffering from respiratory symptoms. The above is concluded by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in an exploratory study into the effects of shipping on air quality. The VROM-Inspectorate was the commissioning body. The reason for this study was the absence of complete understanding of the influence of ocean going ships on air quality and environment. Ocean ships are one of the least regulated types of air pollution sources. Standards for desired substance levels have only been set for sulphur in the Fuel (Sulphur Content) Decree. In the Netherlands only a few studies on this subject have been conducted. A complete picture on the influence of ocean going ships on air quality and environment is lacking. In order to gain more insight into the exact influence of ocean going vessels on the environment, a specific measuring campaign or thorough analysis of measured data is recommended.


Files in this item

Thumbnail
Name:
609021056.pdf
Size:
1.314Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record