Show simple item record

dc.contributor.authorVredenbregt MJ
dc.contributor.authorVisser T
dc.contributor.authorJong APJM de
dc.contributor.authorRossum HJ van
dc.contributor.authorStephany RW
dc.contributor.authorGinkel LA van
dc.date.accessioned2012-12-12T16:11:32Z
dc.date.available2012-12-12T16:11:32Z
dc.date.issued1996-02-29
dc.identifier573005003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257826
dc.description.abstractOnderzoek is verricht naar de toepasbaarheid van cryotrapping gaschromatografie-Fourier transform infrarood spectrometrie (GC-FTIR) als bevestigingsmethode bij de 'selected ion' GC-MS analyse van beta-agonisten in monsters kalfslever en urine. Clenbuterol, Salbutamol, Mabuterol, Bromobuterol, Cimaterol, Cimbuterol en Mapenterol werden gedetecteerd als trimethylsilyl- en als methylboronzuur derivaten. Gebruik van methylboronzuur als derivatiseringsreagens leidt voor zowel standaarden als monsterextracten tot een aanzienlijke verlaging van de chemische achtergrond in de GC-FTIR chromatogrammen. De identificatiegrens van de methode voor methylboron-zuur gederivatiseerde beta-agonisten is circa 1 nanogram per microliter geinjecteerd extract, hetgeen overeenkomt met 3-8 ppb in het oorspronkelijke monster. De overeenkomst tussen analyt- en referentiespectrum, in combinatie met de retentietijd, is een bruikbaar bevestigingscriterium.
dc.description.abstractCryotrapping gas chromatography-Fourier transform infrared spectrometry has been used for confirmatory analysis of the beta-agonists Clenbuterol, Salbutamol, Mabuterol, Bromobuterol, Cimaterol, Cimbuterol and Mapenterol in samples of calf urine and liver following gas chromatography-selected ion detection mass spectrometry. Samples were analysed for their trimethylsilyl- and methylboronate-derivatives. Methylboronate derivatization yielded strongly diminished chemical background and interference levels in the IR chromatograms of both standard and sample extracts. The limit of identification for methylboronate derivatives is approximately 1 ng/mul in extracts, which corresponds to 3-8 ppb in incurred samples. The similarity of analyte and reference spectra, together with the retention time, are useful criteria for confirmation.
dc.description.sponsorshipVHI
dc.format.extent26 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 573005003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005003.html
dc.subject10nl
dc.subjectveterinary drugsen
dc.subjectdrug residuesen
dc.subjectadrenergic beta-agonistsen
dc.subjecttrace analysisen
dc.subjectfourier transform infrared spectroscopyen
dc.titleConfirmational analysis of beta-agonists by cryotrapping GC-FTIRen
dc.title.alternativeBevestigd in 1995 analyse van beta-agonisten met toepassing van cryotrapping GC-FTIRnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2012-12-12T16:11:33Z
html.description.abstractOnderzoek is verricht naar de toepasbaarheid van cryotrapping gaschromatografie-Fourier transform infrarood spectrometrie (GC-FTIR) als bevestigingsmethode bij de 'selected ion' GC-MS analyse van beta-agonisten in monsters kalfslever en urine. Clenbuterol, Salbutamol, Mabuterol, Bromobuterol, Cimaterol, Cimbuterol en Mapenterol werden gedetecteerd als trimethylsilyl- en als methylboronzuur derivaten. Gebruik van methylboronzuur als derivatiseringsreagens leidt voor zowel standaarden als monsterextracten tot een aanzienlijke verlaging van de chemische achtergrond in de GC-FTIR chromatogrammen. De identificatiegrens van de methode voor methylboron-zuur gederivatiseerde beta-agonisten is circa 1 nanogram per microliter geinjecteerd extract, hetgeen overeenkomt met 3-8 ppb in het oorspronkelijke monster. De overeenkomst tussen analyt- en referentiespectrum, in combinatie met de retentietijd, is een bruikbaar bevestigingscriterium.
html.description.abstractCryotrapping gas chromatography-Fourier transform infrared spectrometry has been used for confirmatory analysis of the beta-agonists Clenbuterol, Salbutamol, Mabuterol, Bromobuterol, Cimaterol, Cimbuterol and Mapenterol in samples of calf urine and liver following gas chromatography-selected ion detection mass spectrometry. Samples were analysed for their trimethylsilyl- and methylboronate-derivatives. Methylboronate derivatization yielded strongly diminished chemical background and interference levels in the IR chromatograms of both standard and sample extracts. The limit of identification for methylboronate derivatives is approximately 1 ng/mul in extracts, which corresponds to 3-8 ppb in incurred samples. The similarity of analyte and reference spectra, together with the retention time, are useful criteria for confirmation.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record