Show simple item record

dc.contributor.authorBellamy LJ
dc.contributor.authorBollen LAA
dc.contributor.authorSol VM
dc.date.accessioned2012-12-12T16:14:05Z
dc.date.available2012-12-12T16:14:05Z
dc.date.issued2012-09-19
dc.identifier620089002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257844
dc.description.abstractBedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Zij moeten daardoor aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Deze bedrijven staan onder toezicht van onder andere de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). De Inspectie SZW beoordeelt of er een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aanwezig is, of dit is toegesneden op de aanwezige risico's, en of het goed werkt. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het mogelijk is om bij de beoordeling van een veiligheidsbeheerssysteem gebruik te maken van veiligheidsprestatieindicatoren. Vervolgens is een eerste aanzet gemaakt voor een set van dergelijke indicatoren voor het VBS. Het is nog onduidelijk of deze set bruikbaar is voor de Inspectie SZW. Indicatoren kunnen aangeven hoe goed een bedrijf de gevaren beheerst Het doel van veiligheidsprestatie-indicatoren is om informatie te geven over de veiligheidsprestaties van een bedrijf. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie en aangeven hoe goed het bedrijf de grote gevaren beheerst. Eerste aanzet voor een set van veiligheidsprestatie-indicatoren De set van veiligheidsprestatie-indicatoren is opgesteld op basis van een verkenning van wetenschappelijke literatuur en informatie van bedrijven, waaronder twaalf BRZO-bedrijven. In een volgende fase wordt onderzocht of de set veiligheidsprestatie-indicatoren voldoet aan de criteria die ervoor zijn gesteld en of ze aansluiten bij de indicatoren die sommige bedrijven zelf al hebben ontwikkeld. Ten slotte wordt de bruikbaarheid voor de Inspectie SZW nader onderzocht.
dc.description.abstractCompanies working with large amounts of hazardous substances fall under the Major Accident Risks Decree 1999 (BRZO). They must conform to specific requirements to prevent major accidents with serious consequences for man and environment. These companies are regularly visited by regulatory bodies such as the Labour Inspectorate. The inspectorate evaluates whether these companies have a safety management system, whether it is tailored to the risks involved, and whether it works well. An inventory conducted by RIVM shows that it is possible to assess the safety management system using safety performance indicators. Subsequently, a first step is made for a set of such indicators for the safety management system. At this moment it is unclear whether this set is suitable for inspection purposes. Indicators: how well a company manages risk Safety performance indicators are intended to provide information on the safety performance of a company. They can play an important role in the communication and indicate how well the company is managing it's risk controls. First step for a set of safety performance indicators The presented set of safety performance indicators is formulated based on a survey of scientific literature and information from companies, including twelve BRZO companies. In a next phase, it will be explored whether the set of safety performance indicators meets the formulated criteria and whether they match the indicators that some companies already developed. Finally, it is looked into the usefulness for the Labour Inspectorate.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent123 p
dc.format.extent978 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherWhite Queen
dc.publisherBOIAC
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 620089002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620089002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620089002.pdf
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectBRZOnl
dc.subjectveiligheidsbeheerssysteemnl
dc.subjectSevesoen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectsafety management systemen
dc.titleVeiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven : Vooronderzoeknl
dc.title.alternativeSafety Performance Indicators for the Safety Management System : Preliminary investigationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCEV
dc.date.updated2012-12-12T16:14:05Z
refterms.dateFOA2018-12-13T10:56:37Z
html.description.abstractBedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Zij moeten daardoor aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Deze bedrijven staan onder toezicht van onder andere de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). De Inspectie SZW beoordeelt of er een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aanwezig is, of dit is toegesneden op de aanwezige risico's, en of het goed werkt. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het mogelijk is om bij de beoordeling van een veiligheidsbeheerssysteem gebruik te maken van veiligheidsprestatieindicatoren. Vervolgens is een eerste aanzet gemaakt voor een set van dergelijke indicatoren voor het VBS. Het is nog onduidelijk of deze set bruikbaar is voor de Inspectie SZW. <br> <br>Indicatoren kunnen aangeven hoe goed een bedrijf de gevaren beheerst<br>Het doel van veiligheidsprestatie-indicatoren is om informatie te geven over de veiligheidsprestaties van een bedrijf. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de communicatie en aangeven hoe goed het bedrijf de grote gevaren beheerst.<br> <br>Eerste aanzet voor een set van veiligheidsprestatie-indicatoren<br>De set van veiligheidsprestatie-indicatoren is opgesteld op basis van een verkenning van wetenschappelijke literatuur en informatie van bedrijven, waaronder twaalf BRZO-bedrijven. In een volgende fase wordt onderzocht of de set veiligheidsprestatie-indicatoren voldoet aan de criteria die ervoor zijn gesteld en of ze aansluiten bij de indicatoren die sommige bedrijven zelf al hebben ontwikkeld. Ten slotte wordt de bruikbaarheid voor de Inspectie SZW nader onderzocht. <br>
html.description.abstractCompanies working with large amounts of hazardous substances fall under the Major Accident Risks Decree 1999 (BRZO). They must conform to specific requirements to prevent major accidents with serious consequences for man and environment. These companies are regularly visited by regulatory bodies such as the Labour Inspectorate. The inspectorate evaluates whether these companies have a safety management system, whether it is tailored to the risks involved, and whether it works well. An inventory conducted by RIVM shows that it is possible to assess the safety management system using safety performance indicators. Subsequently, a first step is made for a set of such indicators for the safety management system. At this moment it is unclear whether this set is suitable for inspection purposes.<br> <br>Indicators: how well a company manages risk<br>Safety performance indicators are intended to provide information on the safety performance of a company. They can play an important role in the communication and indicate how well the company is managing it's risk controls.<br> <br>First step for a set of safety performance indicators<br>The presented set of safety performance indicators is formulated based on a survey of scientific literature and information from companies, including twelve BRZO companies. In a next phase, it will be explored whether the set of safety performance indicators meets the formulated criteria and whether they match the indicators that some companies already developed. Finally, it is looked into the usefulness for the Labour Inspectorate.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
620089002.pdf
Size:
977.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record