Show simple item record

dc.contributor.authorDik HHJ
dc.date.accessioned2017-02-20T06:45:07
dc.date.issued2009-10-08
dc.identifier703719044
dc.description.abstractNet als in voorgaande jaren vertoonden in 2007 en 2008 steeds meer collectieve leidingwaterinstallaties in nieuwbouw bij de eerste controle gebreken. Hierdoor kan een verhoogd risico op verontreiniging ontstaan. Ook het aandeel van deze installaties dat bij hercontrole werd afgekeurd, is de afgelopen twee jaren gestegen. Dit aandeel was in het verleden stabiel. Dit blijkt uit de controles die de waterleidingbedrijven uitvoeren naar de kwaliteit van installaties in nieuwbouw en bestaande bouw. In de onderzochte periode zijn meer installaties in nieuwbouw gecontroleerd dan in voorgaande jaren. Voorbeelden van collectieve leidingwaterinstallaties zijn kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen. In de bestaande bouw is het percentage installaties dat bij de basiscontrole wordt goedgekeurd over de afgelopen jaren stabiel. Het aantal installaties met ernstige gebreken dat na een hercontrole wordt overgedragen aan de VROM-Inspectie is in 2008 gestegen van 207 naar 484. In 2007 zijn bijna 45.000 leidingwaterinstallaties door de drinkwaterbedrijven gecontroleerd. Hiermee is voldaan aan de target die de VROM-Inspectie aan de drinkwaterbedrijven heeft gesteld. In 2008 is het aantal gecontroleerde leidingwaterinstallaties gedaald naar 41.205 en is de target niet gehaald. Dit komt vermoedelijk door de extra tijd die nodig is voor de intensievere controle op maatregelen voor legionellapreventie. Deze intensievere controle is verplicht voor installaties in zogeheten prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen. Van de prioritaire instellingen zijn 4.526 installaties gecontroleerd in 2007. In 2008 waren dit er 6.443. Hiervan neemt het percentage goedgekeurde installaties bij de basiscontrole jaarlijks toe. Daarentegen was het percentage overgedragen installaties aan de VROM-Inspectie na hercontrole in 2008 groter dan in 2007.
dc.description.abstractIn 2007 and 2008, just as in previous years, increasingly more collective tap water installations in new buildings showed defects at the first inspection. Defects can lead to an increased risk of pollution. Also, the proportion of these installations that was rejected at re-inspection has risen over the last two years, whilst this proportion was stable in the past. This can be concluded from the inspections carried out by the water companies into the quality of installations in both new and older buildings. During the period of investigation, more installations in new buildings were inspected compared with previous years. Examples of collective tap water installations are offices, hospitals and care institutions. In older buildings, the percentage of installations that pass the basic inspection has remained stable in recent years. However, the number of installations with severe defects that were referred to the VROM-inspectorate following re-inspection, rose in 2008 from 207 to 484 percent. In 2007, almost 45,000 tap water installations were checked by inspectors from the drinking water companies. This means that the target set by the VROM-inspectorate has been met. In 2008, this figure dropped to 41,205 therefore falling short of the target. The reason for this is probably due to the extra time required for the more intensive check on the preventative measures for Legionella prevention. This more intensive check is compulsory for installations in so-called priority institutions such as hospitals. In 2007 and in 2008 4.526 and 6.443 respectively of these priority installations were inspected. The percentage of approved installations at basic inspection is increasing each year. In contrast, the percentage of installations referred to the VROM-inspectorate following re-inspection was higher in 2008 compared with 2007.
dc.description.sponsorshipVROM-Inspectie
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent24 p
dc.format.extent1537 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 703719044
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 703719044
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719044.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719044.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectcollectieve leidingwaterinstallatiesnl
dc.subjectleidingwaterinstallatiesnl
dc.subjectlegionellanl
dc.subjectlegionellapreventienl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectwaterleidingbedrijvennl
dc.subjectdrinkwaterkwaliteitnl
dc.subjectcollective tapwater installationsen
dc.subjecttapwater installationsen
dc.subjectlegionellaen
dc.subjectlegionellapreventionen
dc.subjecttapwateren
dc.subjectdrinking water supply companiesen
dc.subjectdrinking water qualityen
dc.titleDe controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2007 en 2008. Voortgang controletaaknl
dc.title.alternativeThe inspection of collective tap water installations in 2007 and 2008. Inspection progressen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentIMG
dc.date.updated2017-02-20T05:45:07Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:11:48Z
html.description.abstractNet als in voorgaande jaren vertoonden in 2007 en 2008 steeds meer collectieve leidingwaterinstallaties in nieuwbouw bij de eerste controle gebreken. Hierdoor kan een verhoogd risico op verontreiniging ontstaan. Ook het aandeel van deze installaties dat bij hercontrole werd afgekeurd, is de afgelopen twee jaren gestegen. Dit aandeel was in het verleden stabiel. Dit blijkt uit de controles die de waterleidingbedrijven uitvoeren naar de kwaliteit van installaties in nieuwbouw en bestaande bouw. In de onderzochte periode zijn meer installaties in nieuwbouw gecontroleerd dan in voorgaande jaren. Voorbeelden van collectieve leidingwaterinstallaties zijn kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen.<br>In de bestaande bouw is het percentage installaties dat bij de basiscontrole wordt goedgekeurd over de afgelopen jaren stabiel. Het aantal installaties met ernstige gebreken dat na een hercontrole wordt overgedragen aan de VROM-Inspectie is in 2008 gestegen van 207 naar 484.<br>In 2007 zijn bijna 45.000 leidingwaterinstallaties door de drinkwaterbedrijven gecontroleerd. Hiermee is voldaan aan de target die de VROM-Inspectie aan de drinkwaterbedrijven heeft gesteld. In 2008 is het aantal gecontroleerde leidingwaterinstallaties gedaald naar 41.205 en is de target niet gehaald. Dit komt vermoedelijk door de extra tijd die nodig is voor de intensievere controle op maatregelen voor legionellapreventie. Deze intensievere controle is verplicht voor installaties in zogeheten prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen.<br>Van de prioritaire instellingen zijn 4.526 installaties gecontroleerd in 2007. In 2008 waren dit er 6.443. Hiervan neemt het percentage goedgekeurde installaties bij de basiscontrole jaarlijks toe. Daarentegen was het percentage overgedragen installaties aan de VROM-Inspectie na hercontrole in 2008 groter dan in 2007.<br>
html.description.abstractIn 2007 and 2008, just as in previous years, increasingly more collective tap water installations in new buildings showed defects at the first inspection. Defects can lead to an increased risk of pollution. Also, the proportion of these installations that was rejected at re-inspection has risen over the last two years, whilst this proportion was stable in the past. This can be concluded from the inspections carried out by the water companies into the quality of installations in both new and older buildings. During the period of investigation, more installations in new buildings were inspected compared with previous years. Examples of collective tap water installations are offices, hospitals and care institutions.<br>In older buildings, the percentage of installations that pass the basic inspection has remained stable in recent years. However, the number of installations with severe defects that were referred to the VROM-inspectorate following re-inspection, rose in 2008 from 207 to 484 percent.<br>In 2007, almost 45,000 tap water installations were checked by inspectors from the drinking water companies. This means that the target set by the VROM-inspectorate has been met. In 2008, this figure dropped to 41,205 therefore falling short of the target. The reason for this is probably due to the extra time required for the more intensive check on the preventative measures for Legionella prevention. This more intensive check is compulsory for installations in so-called priority institutions such as hospitals.<br>In 2007 and in 2008 4.526 and 6.443 respectively of these priority installations were inspected. The percentage of approved installations at basic inspection is increasing each year. In contrast, the percentage of installations referred to the VROM-inspectorate following re-inspection was higher in 2008 compared with 2007.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
703719044.pdf
Size:
1.500Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record