Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Anker, IM
dc.contributor.authorvan Velze, K
dc.contributor.authorOnderdelinden, D
dc.date.accessioned2012-12-12T16:12:34Z
dc.date.available2012-12-12T16:12:34Z
dc.date.issued1989-12-31
dc.identifier228702020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257854
dc.description.abstractIn dit onderzoek wordt de luchtverontreiniging ten gevolge van emissies op Schiphol, met name van het vliegverkeer berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De emissies voor een aantal stoffen werden eerst geschat met behulp van actuele informatie over het vliegverkeer. Een toetsing van deze emissies vond plaats met behulp van concentratiemetingen op verscheidene locaties op en rond Schiphol. Voor zwaveldioxide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bleek een bijstelling van de emissies naar lagere waarden noodzakelijk. Met behulp van de aldus bijgestelde emissies werd de concentratieverhoging van de regionale concentraties in de omgeving van Schiphol berekend. De bijdrage van Schiphol aan de regionale concentraties is op 3 km afstand van het centrum van Schiphol voor alle beschouwde componenten kleiner dan 10%. Een belangrijke bijdrage aan de regionale concentraties wordt eveneens geleverd door de emissies van het verkeer op de snelwegen A4 en A9. Verder blijkt dat deze regionale concentraties verhoogd zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde niveau, maar lager dan de geschatte waarden in stedelijke omgeving. Naast de hier gerapporteerde concentratiemetingen werd een beperkt aantal luchtstofmonsters onderzocht op mutageniteit met behulp van de AMES-test. In deze monsters werd geen van normaal afwijkende verhoging van de microbiele mutageniteit gevonden.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/L
dc.format.extent72 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228702020
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228702020.html
dc.subject15nl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectvliegverkeernl
dc.subjectschipholnl
dc.titleLuchtverontreiniging door de luchthaven Schipholnl
dc.title.alternativeAirpollution caused by Schiphol-Airporten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T16:12:35Z
html.description.abstractIn dit onderzoek wordt de luchtverontreiniging ten gevolge van emissies op Schiphol, met name van het vliegverkeer berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De emissies voor een aantal stoffen werden eerst geschat met behulp van actuele informatie over het vliegverkeer. Een toetsing van deze emissies vond plaats met behulp van concentratiemetingen op verscheidene locaties op en rond Schiphol. Voor zwaveldioxide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bleek een bijstelling van de emissies naar lagere waarden noodzakelijk. Met behulp van de aldus bijgestelde emissies werd de concentratieverhoging van de regionale concentraties in de omgeving van Schiphol berekend. De bijdrage van Schiphol aan de regionale concentraties is op 3 km afstand van het centrum van Schiphol voor alle beschouwde componenten kleiner dan 10%. Een belangrijke bijdrage aan de regionale concentraties wordt eveneens geleverd door de emissies van het verkeer op de snelwegen A4 en A9. Verder blijkt dat deze regionale concentraties verhoogd zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde niveau, maar lager dan de geschatte waarden in stedelijke omgeving. Naast de hier gerapporteerde concentratiemetingen werd een beperkt aantal luchtstofmonsters onderzocht op mutageniteit met behulp van de AMES-test. In deze monsters werd geen van normaal afwijkende verhoging van de microbiele mutageniteit gevonden.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record