Show simple item record

dc.contributor.authorVrijhof H
dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.date.accessioned2017-02-20T08:03:33
dc.date.issued1985-03-31
dc.identifier842015001
dc.description.abstractIn dit rapport worden de doelstelingen en de meetopstelling beschreven voor een onderzoek naar de technische haalbaarheid van metingen van de chemische samenstelling van boven zee opgevangen regenwater, teneinde te komen tot een voorlopige bepaling van de natte depositie van milieugevaarlijke stoffen. De opstelling bestaat uit 6 "wet-only" regenvangers en meteorologische meetapparatuur op een platform in zee. Automatische besturing en registratie vindt plaats middels een microcomputer en interfaces, aan boord van het platform, waarvoor een speciaal programma werd ontwikkeld. Met een tweede programma op het instituut kunnen de opgeslagen gegevens uitgelezen worden. Geconcludeerd wordt dat alle instrumenten op zee mechanisch en elektrisch goed hebben gefunctioneerd.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-W
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842015001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842015001.html
dc.subjectbemonsteringnl
dc.subjectneerslagnl
dc.subjectchemische samenstellingnl
dc.subjectwet-onlynl
dc.subjectzeewater; automatischnl
dc.subjectmicroverontreinigingen (organischnl
dc.subjectanorganisch)nl
dc.subjectmh;nl
dc.titleNatte depositie van milieugevaarlijke stoffen op de Noordzee. I. Automatische besturing en registratie van regenvangersnl
dc.title.alternativeWet deposition of harmful micropollutants at the North Sea. I. Automatic control and recording of precipitation collectorsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:03:33Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de doelstelingen en de meetopstelling beschreven voor een onderzoek naar de technische haalbaarheid van metingen van de chemische samenstelling van boven zee opgevangen regenwater, teneinde te komen tot een voorlopige bepaling van de natte depositie van milieugevaarlijke stoffen. De opstelling bestaat uit 6 &quot;wet-only&quot; regenvangers en meteorologische meetapparatuur op een platform in zee. Automatische besturing en registratie vindt plaats middels een microcomputer en interfaces, aan boord van het platform, waarvoor een speciaal programma werd ontwikkeld. Met een tweede programma op het instituut kunnen de opgeslagen gegevens uitgelezen worden. Geconcludeerd wordt dat alle instrumenten op zee mechanisch en elektrisch goed hebben gefunctioneerd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record