Show simple item record

dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2017-02-20T07:12:46
dc.date.issued2002-10-16
dc.identifier723101061
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1999, de zomer van 1999, de winter van 1998-1999 en de periode van 1 april 1998 t/m 31 maart 1999 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.<br>
dc.description.abstractThis report documents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1999, summer 1999, winter 1998-1999 and 1 April 1998 - 31 March 1999 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent141 p
dc.format.extent951 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 723101061
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101061.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101061.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1999. Deel 4nl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 1999 results. Part 4en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMON
dc.date.updated2017-02-20T06:12:46Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio&apos;s in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1999, de zomer van 1999, de winter van 1998-1999 en de periode van 1 april 1998 t/m 31 maart 1999 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, oxidant (Ox = NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report documents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1999, summer 1999, winter 1998-1999 and 1 April 1998 - 31 March 1999 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record