Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorJansen van 't Land C
dc.contributor.authorde Groot G
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:31
dc.date.issued1989-07-31
dc.identifier318510003
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de verdere ontwikkeling van een model voor de inductie van lichamelijke afhankelijkheid van desmethyldiazepam bij de rat. Deze studie is uitgevoerd bij twee rattestammen. De vergelijking tussen deze 2 stammen is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de in eerder onderzoek waargenomen verschillen in de farmacokinetiek van desmethyldiazepam ook consequenties zouden hebben op het verloop van de onthoudingsfase. Met oplopende concentraties van desmethyldiazepam in het voer werden de dieren afhankelijk gemaakt. Inductie van onthouding door het staken van de toediening van desmethyldiazepam in het voer leidde bij beide rattestammen tot een sterke daling van de voedselinname. Geconcludeerd kan worden dat het toegepaste model een goed uitgangspunt biedt voor verder onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen, m.n. omdat blijkt dat de verschillende onthoudingssymptomen zich meer of minder onafhankelijk van elkaar lijken te ontwikkelen.<br>
dc.description.sponsorshipCBG
dc.description.sponsorshipHIG
dc.format.extent24 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318510003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318510003.html
dc.subjectratnl
dc.subjectdesmethyldiazepamnl
dc.subjectonthoudingnl
dc.titleDesmethyldiazepam-afhankelijkheid bij de rat: Vergelijking bij twee Wistar rattestammennl
dc.title.alternativeDependence of desmethyldiazepam in the rat: comparison of two rat strainsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T05:37:31Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de verdere ontwikkeling van een model voor de inductie van lichamelijke afhankelijkheid van desmethyldiazepam bij de rat. Deze studie is uitgevoerd bij twee rattestammen. De vergelijking tussen deze 2 stammen is uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de in eerder onderzoek waargenomen verschillen in de farmacokinetiek van desmethyldiazepam ook consequenties zouden hebben op het verloop van de onthoudingsfase. Met oplopende concentraties van desmethyldiazepam in het voer werden de dieren afhankelijk gemaakt. Inductie van onthouding door het staken van de toediening van desmethyldiazepam in het voer leidde bij beide rattestammen tot een sterke daling van de voedselinname. Geconcludeerd kan worden dat het toegepaste model een goed uitgangspunt biedt voor verder onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen, m.n. omdat blijkt dat de verschillende onthoudingssymptomen zich meer of minder onafhankelijk van elkaar lijken te ontwikkelen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record