Show simple item record

dc.contributor.authorvan Duijvenbooden W
dc.contributor.authorBeugelink GP
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorDenier van_der Gon HAC
dc.contributor.authorvan Drecht G
dc.contributor.authorvan Dijk-Looyaard AM
dc.contributor.authorKusse AAM
dc.contributor.authorLagas P
dc.contributor.authorvan der Linden AMA
dc.contributor.authorMulschlegel JHC
dc.contributor.authorPeeters AA
dc.contributor.authorPrins H
dc.date.accessioned2014-01-17T13:26:12
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier728820001
dc.description.abstractIn dit rapport wordt ingegaan op de huidige kwaliteit en de mogelijke kwaliteits-ontwikkeling van het grondwater in Nederland. Hierbij is veel aandacht besteed aan het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Gelet op de grote omvang van het bodemgebruik t.b.v. de landbouw (64% van het landoppervlak) is vooral ingegaan op de de effecten van de landbouw op de kwaliteit van het grondwater. Hierbij komen zowel vermestende stoffen als bestrijdingsmiddelen aan de orde. Verder is er aandacht besteed aan het voorkomen van spoorelementen en organische microberontreinigingen in het grondwater. Uit het onderzoek blijkt dat naast effectuering van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen additionele landelijke maatregelen ter beperking van de stikstofbelasting noodzakelijk zijn om het nitraatgehalte in het bovenste grondwater tenminste gelijk te doen zijn aan de drinkwaternorm. Met name een verhoging van de N-efficiency en een daarmee gepaard gaande verlaging van de N-gift in de melkveehouderij is wenselijk. Door de lange verblijftijden van het grondwater in de ondergrond en de daardoor trage respons van watervoerende systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen waterwinplaatsen, tenminste tijdelijk, zuiveringtechnische maatregelen noodzakelijk zijn. Vele bestrijdingsmiddelen zijn tot dusverre in het bovenste grondwater aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt, dat bij enkele grondwaterwinplaatsen met veel mais en/of aardappelteelt in het intrekgebied rekening moet worden gehouden met een overschrijding van de drinkwaternorm in het ruwe water.<br>
dc.description.sponsorshipDGM mede t.b.v. RW/DBW-RIZA
dc.format.extent345 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728820001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728820001.html
dc.subject13nl
dc.titleDe kwaliteit van het grondwater in Nederland;nl
dc.title.alternativeGroundwater quality in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2014-01-17T12:28:43Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt ingegaan op de huidige kwaliteit en de mogelijke kwaliteits-ontwikkeling van het grondwater in Nederland. Hierbij is veel aandacht besteed aan het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Gelet op de grote omvang van het bodemgebruik t.b.v. de landbouw (64% van het landoppervlak) is vooral ingegaan op de de effecten van de landbouw op de kwaliteit van het grondwater. Hierbij komen zowel vermestende stoffen als bestrijdingsmiddelen aan de orde. Verder is er aandacht besteed aan het voorkomen van spoorelementen en organische microberontreinigingen in het grondwater. Uit het onderzoek blijkt dat naast effectuering van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen additionele landelijke maatregelen ter beperking van de stikstofbelasting noodzakelijk zijn om het nitraatgehalte in het bovenste grondwater tenminste gelijk te doen zijn aan de drinkwaternorm. Met name een verhoging van de N-efficiency en een daarmee gepaard gaande verlaging van de N-gift in de melkveehouderij is wenselijk. Door de lange verblijftijden van het grondwater in de ondergrond en de daardoor trage respons van watervoerende systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen systemen zal er niet aan ontkomen kunnen worden dat bij enkele tientallen waterwinplaatsen, tenminste tijdelijk, zuiveringtechnische maatregelen noodzakelijk zijn. Vele bestrijdingsmiddelen zijn tot dusverre in het bovenste grondwater aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt, dat bij enkele grondwaterwinplaatsen met veel mais en/of aardappelteelt in het intrekgebied rekening moet worden gehouden met een overschrijding van de drinkwaternorm in het ruwe water.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record