Show simple item record

dc.contributor.authorSingh KP
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.date.accessioned2017-02-20T06:38:33
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier768803003
dc.description.abstractIn dit rapport worden twee multicompartimentale modellen, SIMPLESINGH en SIMPLERIVER, beschreven. SIMPLESINGH kent in totaal 14 compartimenten, waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. SIMPLERIVER bestaat uit 20 boxen ; zes watercompartimenten, met daarin elk een gesuspendeerd materiaal- en een sedimentcompartiment, een luchtcompartiment en een bodemcompartiment. In beide modellen worden blootstellingsconcentraties geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia en omzetting in de verschillende compartimenten. Het model SIMPLESINGH kan naar keuze worden gebruikt voor het schatten van de op termijn te verwachten concentraties (steady-state berekening), of voor het simuleren van de ontwikkeling van de concentraties in de tijd (quasi-dynamische berekening). Beide modellen zijn spread-sheet georienteerd ; in de quasi-dynamische uitvoering van SIMPLESINGH wordt gebruik gemaakt van het numerieke integratieprogramma FAME. De schattingen die verkregen worden met de ontwikkelde modellen zijn in overeenstemming gevonden met die van het basismodel SIMPLESAL.<br>
dc.description.sponsorshipBUZA/DGIS
dc.format.extent134 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 768803003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/768803003.html
dc.subjectmulticompartimentaal boxmodelnl
dc.subjectmilieuchemische modelleringnl
dc.subjectintegrale water-bodem-lucht modelleringnl
dc.subject&quot;mackay-model&quot;nl
dc.titleMathematical modelling of the behaviour of chemicals in the environmenten
dc.title.alternativeMathematische modellering van het gedrag van stoffen in het milieunl
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:38:33Z
html.description.abstractIn dit rapport worden twee multicompartimentale modellen, SIMPLESINGH en SIMPLERIVER, beschreven. SIMPLESINGH kent in totaal 14 compartimenten, waarmee twee verschillende luchtcompartimenten, drie watercompartimenten (met daarin drie compartimenten zwevend slib en daaronder drie compartimenten sediment) en drie bodemcompartimenten kunnen worden beschouwd. SIMPLERIVER bestaat uit 20 boxen ; zes watercompartimenten, met daarin elk een gesuspendeerd materiaal- en een sedimentcompartiment, een luchtcompartiment en een bodemcompartiment. In beide modellen worden blootstellingsconcentraties geschat als het netto resultaat van een set van simultaan optredende processen: advectief stoftransport in water en lucht, dispersief transport tussen de verschillende milieumedia en omzetting in de verschillende compartimenten. Het model SIMPLESINGH kan naar keuze worden gebruikt voor het schatten van de op termijn te verwachten concentraties (steady-state berekening), of voor het simuleren van de ontwikkeling van de concentraties in de tijd (quasi-dynamische berekening). Beide modellen zijn spread-sheet georienteerd ; in de quasi-dynamische uitvoering van SIMPLESINGH wordt gebruik gemaakt van het numerieke integratieprogramma FAME. De schattingen die verkregen worden met de ontwikkelde modellen zijn in overeenstemming gevonden met die van het basismodel SIMPLESAL.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record