Show simple item record

dc.contributor.authorPosch M
dc.contributor.authorde Smet PAM
dc.contributor.authorHettelingh JP
dc.contributor.authorDowning RJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:43:52
dc.date.issued1999-05-06
dc.identifier259101009
dc.description.abstractHet 5de rapport in een tweejaarlijkse reeks, geproduceerd door het Coordination Center for Effects (CCE). Het beschrijft de voortgang in het berekenen en in kaart brengen van kritische grenswaarden in Europa. Het CCE, onderdeel van het Mapping Programme onder de UN/ECE Working Group on Effects (WGE), verzamelt kritische belastingen (critical loads) data uit 24 individuele landen en stelt hieruit Europese data bestanden en kaarten samen. Deze bestanden, tezamen met wetenschappelijk advies over de methodologie ter verkrijging en het gebruik van de kritische grenswaarden, worden aangeleverd aan de Integrated Assessment Modeling groepen onder de UN/ECE Working group on Strategies (WGS). Via deze route heeft het effect gerelateerde werk een directe impact op de voorbereidingen van nieuwe protocollen voor de Convention (1979) on Long-range Transboundary Air Pollution. In het bijzonder, de critical loads gegevens gepresenteerd in dit rapport, die formeel zijn geaccordeerd door de WGE in augustus 1998, dienen als inbreng in de huidige onderhandelingen over een "multi-pollutant, multi-effect" protocol.<br>
dc.description.abstractThis report is the fifth in a bi-annual series prepared by the Coordination Center for Effects (CCE) to document the progress made in calculating and mapping critical thresholds in Europe. The CCE, as part of the Mapping Programme under the UN/ECE Working Group on Effects (WGE), collects critical load data from 24 individual countries and synthesizes them into European maps and data bases. These data bases, together with scientific advice on critical threshold methodology, are provided to the integrated assessment modeling groups under the UN/ECE Working Group on Strategies (WGS). Via this route the effects-related work has a direct impact on the preparations of new protocols to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. In particular, the critical loads data presented in this report, which have been formally approved by the WGE in August 1998, serve as input to the current negotiations of a "multi-pollutant, multi-effect" protocol.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/ECE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent165 p
dc.format.extent12044 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 259101009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/259101009.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/259101009.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectkarteringnl
dc.subjectgrensoverschrijdende milieuverontreinigingnl
dc.subjecteuropanl
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectmappingen
dc.subjectlimitsen
dc.subjecttransboundary pollutionen
dc.subjecteuropeen
dc.subjectcritical loadsen
dc.titleCalculation and Mapping of Critical Thresholds in Europe: Status Report 1999en
dc.title.alternativeBerekenen en in kaart brengen van kritische grenswaarden in Europa: Status Rapport 1999nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2017-02-20T06:43:52Z
html.description.abstractHet 5de rapport in een tweejaarlijkse reeks, geproduceerd door het Coordination Center for Effects (CCE). Het beschrijft de voortgang in het berekenen en in kaart brengen van kritische grenswaarden in Europa. Het CCE, onderdeel van het Mapping Programme onder de UN/ECE Working Group on Effects (WGE), verzamelt kritische belastingen (critical loads) data uit 24 individuele landen en stelt hieruit Europese data bestanden en kaarten samen. Deze bestanden, tezamen met wetenschappelijk advies over de methodologie ter verkrijging en het gebruik van de kritische grenswaarden, worden aangeleverd aan de Integrated Assessment Modeling groepen onder de UN/ECE Working group on Strategies (WGS). Via deze route heeft het effect gerelateerde werk een directe impact op de voorbereidingen van nieuwe protocollen voor de Convention (1979) on Long-range Transboundary Air Pollution. In het bijzonder, de critical loads gegevens gepresenteerd in dit rapport, die formeel zijn geaccordeerd door de WGE in augustus 1998, dienen als inbreng in de huidige onderhandelingen over een &quot;multi-pollutant, multi-effect&quot; protocol.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report is the fifth in a bi-annual series prepared by the Coordination Center for Effects (CCE) to document the progress made in calculating and mapping critical thresholds in Europe. The CCE, as part of the Mapping Programme under the UN/ECE Working Group on Effects (WGE), collects critical load data from 24 individual countries and synthesizes them into European maps and data bases. These data bases, together with scientific advice on critical threshold methodology, are provided to the integrated assessment modeling groups under the UN/ECE Working Group on Strategies (WGS). Via this route the effects-related work has a direct impact on the preparations of new protocols to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. In particular, the critical loads data presented in this report, which have been formally approved by the WGE in August 1998, serve as input to the current negotiations of a &quot;multi-pollutant, multi-effect&quot; protocol.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record