Show simple item record

dc.contributor.authorBoschloo DJ
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2013-06-13T21:19:39
dc.date.issued1999-07-30
dc.identifier723101051x
dc.descriptionHerzien in 2002: RIVM rapport 723101051<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio's 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode.<br>
dc.description.abstractThis report presents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 4 (Zuid-Holland) and 5 (Noord-Holland) for the calendar year 1998, summer 1998, winter 1997-1998 and 1 April 1997 - 31 March 1998 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.format.extent53 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101051x
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101051x.html
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectprovinciesnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectcountiesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1998. Deel 2. Regio 4 Zuid-Holland, Regio 5 Noord-Hollandnl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 1998 results. Part 2. Region 4 Zuid-Holland, Region 5 Noord-Hollanden
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2013-06-13T19:19:41Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de regionale stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in de regio&apos;s 4 (Zuid-Holland) en 5 (Noord-Holland) in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten NH3, fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report presents the tabulated results of the regional stations of the National Air Quality Monitoring Network in the regions 4 (Zuid-Holland) and 5 (Noord-Holland) for the calendar year 1998, summer 1998, winter 1997-1998 and 1 April 1997 - 31 March 1998 (tropical year: EU reference period). The components measured were: NH3, fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record