Show simple item record

dc.contributor.authorWijnands LM
dc.contributor.authorDeisz WDC
dc.contributor.authorvan Leusden FM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:48:00
dc.date.issued1998-04-30
dc.identifier257852002
dc.description.abstractDe uitvoering van een risico-analyse moet inzicht verschaffen in het risico op negative gezondheidseffecten bij blootstelling aan (toxische metabolieten van) schimmels aanwezig in granen en graanproducten. De gevaren-analyse, als eerste stap van de risico-analyse, maakt duidelijk dat met (toxische metabolieten van) de schimmelgenera Aspergillus, Penicillium, Fusarium en Alternaria in dit verband het meest rekening gehouden moet worden. Een (niet uitputtend) literatuuroverzicht geeft de stand van zaken aangaande voorkomen en detectie van genoemde (toxische metabolieten van) schimmelgenera en, in mindere mate, de biosynthese-routes van toxische metabolieten. In hoeverre moleculair biologische technieken toepassing vinden in relatie tot (toxische metabolieten van) schimmels wordt eveneens beschreven. Uiteindelijk wordt beschreven hoe in het kader van project 257852, Blootstelling aan schimmel(s)(producten) en het daarmee verbonden risico voor de volksgezondheid, gewerkt zal worden aan het bepalen van de genoemde (toxische metabolieten van) schimmelgenera, hoe deze werkzaamheden passen in de totale risico-analyse en hoe deze risico-analyse uiteindelijk toegepast kan worden.<br>
dc.description.abstractThe risk of negative health effects after exposure to (toxic metabolites of) moulds present in cereals and cereal products must be determined by carrying out a risk analysis. Hazard identification shows that especially the genera Aspergillus, Penicillium, Fusarium and Alternaria are important in this respect. A (non exhaustive) literature review is given to report on the presence and detection of the mould genera mentioned and their toxic metabolites, and, to a lesser extent the biosynthesis of toxic metabolites. Also a literature review of the application of molecular biological techniques with regard to (toxic metabolites of) moulds is given. Subsequently a desciption is given of the way research will be carried out at the RIVM to determine semi-quantitatively the presence of the (toxic metabolites of) mould genera mentioned. How these investigations fit into the concept of the overall risk analysis and how this risk analysis can be applied in the future is also discussed.<br>
dc.description.sponsorshipIGZ
dc.description.sponsorshipIGB
dc.description.sponsorshipVI
dc.description.sponsorshipGZB
dc.format.extent39 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 257852002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/257852002.html
dc.subject01nl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectschimmelnl
dc.subjectmycotoxinenl
dc.subjectgraannl
dc.subjectgraanproductennl
dc.subjectgevaren-analysenl
dc.titleVoorkomen en detectie van (toxische metabolieten van) schimmels in granen en graanproducten; een gevaren-analysenl
dc.title.alternativeOccurrence and detection of (toxic metabolites of) moulds in cereals and cereal products; a hazard identificationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2017-02-20T06:48:00Z
html.description.abstractDe uitvoering van een risico-analyse moet inzicht verschaffen in het risico op negative gezondheidseffecten bij blootstelling aan (toxische metabolieten van) schimmels aanwezig in granen en graanproducten. De gevaren-analyse, als eerste stap van de risico-analyse, maakt duidelijk dat met (toxische metabolieten van) de schimmelgenera Aspergillus, Penicillium, Fusarium en Alternaria in dit verband het meest rekening gehouden moet worden. Een (niet uitputtend) literatuuroverzicht geeft de stand van zaken aangaande voorkomen en detectie van genoemde (toxische metabolieten van) schimmelgenera en, in mindere mate, de biosynthese-routes van toxische metabolieten. In hoeverre moleculair biologische technieken toepassing vinden in relatie tot (toxische metabolieten van) schimmels wordt eveneens beschreven. Uiteindelijk wordt beschreven hoe in het kader van project 257852, Blootstelling aan schimmel(s)(producten) en het daarmee verbonden risico voor de volksgezondheid, gewerkt zal worden aan het bepalen van de genoemde (toxische metabolieten van) schimmelgenera, hoe deze werkzaamheden passen in de totale risico-analyse en hoe deze risico-analyse uiteindelijk toegepast kan worden.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe risk of negative health effects after exposure to (toxic metabolites of) moulds present in cereals and cereal products must be determined by carrying out a risk analysis. Hazard identification shows that especially the genera Aspergillus, Penicillium, Fusarium and Alternaria are important in this respect. A (non exhaustive) literature review is given to report on the presence and detection of the mould genera mentioned and their toxic metabolites, and, to a lesser extent the biosynthesis of toxic metabolites. Also a literature review of the application of molecular biological techniques with regard to (toxic metabolites of) moulds is given. Subsequently a desciption is given of the way research will be carried out at the RIVM to determine semi-quantitatively the presence of the (toxic metabolites of) mould genera mentioned. How these investigations fit into the concept of the overall risk analysis and how this risk analysis can be applied in the future is also discussed.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record