Show simple item record

dc.contributor.authorBrandes LJ
dc.contributor.authorden Hollander H
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.date.accessioned2017-02-20T07:07:35
dc.date.issued1996-12-31
dc.identifier719101029
dc.description.abstractTechnische details worden gegeven van SimpleBox 2.0, een 'genest' multimedia boxmodel van het 'Mackay type'. Het milieu is gemodelleerd als een verzameling goed gemengde, homogene compartimenten (lucht, zoet water, zee water, sedimenten, drie bodemcompartimenten en twee vegetatiecompartimenten) in regionale,continentale en globale ruimtelijke schalen. Het model berekend steady-state concentraties van micro-verontreinigingen in het milieu aan de hand van emissies en snelheidscontanten voor transport- en transformatieprocessen. SimpleBox is een generiek model, het kan worden aangepast aan specifieke situaties. Vergeleken met de vorige versie zijn de belanrijkste wijzigingen het toevoegen van de continentale en globale schaal en het toevoegen van vegetatie- en bodemcompartimenten. De standaardinstelling van het model representeerd het gedrag van micro-verontreinigingen in een regionale en continentale schaal, respectievelijk een dicht bevolkt West-Europees gebied en de totale Europese Unie. De huidige versie is ter validatie van het voorgenomen gebruik van SimpleBox voor harmonisatie van milieukwaliteitsdoelstellingen van lucht, water en bodem in Nederland. Tevens wordt dit model gebruikt als basis voor de regionale/continentale distributie module in het European Union System for Evalution of Substances (EUSES). Dit document is bedoeld als technische handleiding voor deze toepassingen.<br>
dc.description.abstractSimpleBox is a nested multimedia box model of the 'Mackay type'. The environment is modeled as consisting of a set of well-mixed homogeneous compartments (air, fresh water, sea water, sediments, three soil compartments and two vegetation compartments) in regional, continental and global spatial scales. The model takes emission rates and rate constants for transport and transformation of micropollutants as input and computes steady-state concentrations in the environment as output. SimpleBox is a generic model which can be customised to represent specific environmental situations. In its default setting, the SimpleBox computation represents the behaviour of micropollutants in a regional and continental spatial scale; representing a densely populated Western European region, and the whole of the European Union, respectively. The present version of the model was produced as a starting point for a project aimed at validation of the intended use of the model in harmonisation of environmental quality objectives of air, water, and soil in the Netherlands. SimpleBox 2.0 has also served as a basis for the regional/continental distribution module into the European Union System for Evaluation of Substances (EUSES). This report is meant to provide the technical documentation that is necessary to serve these purposes.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent156 p
dc.format.extent6406 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 719101029
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101029.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101029.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmodelnl
dc.subjecthandboeknl
dc.subjectsoftwarenl
dc.subjectwiskundig modelnl
dc.subjectemissienl
dc.subjecttransportnl
dc.subjectmultimedia modelnl
dc.subjecttechnische documentatienl
dc.subjectmanualen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectmodelen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectemissionen
dc.subjecttransport processesen
dc.subjectmultimedia fate modelen
dc.subjecteusesen
dc.subjecttechnical documentationen
dc.titleSimpleBox 2.0: a nested multimedia fate model for evaluating the environmental fate of chemicalsen
dc.title.alternativeSimpleBox 2.0: een &apos;genest&apos; multimedia lotgevallen model voor milieu en chemicalieennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:07:36Z
html.description.abstractTechnische details worden gegeven van SimpleBox 2.0, een &apos;genest&apos; multimedia boxmodel van het &apos;Mackay type&apos;. Het milieu is gemodelleerd als een verzameling goed gemengde, homogene compartimenten (lucht, zoet water, zee water, sedimenten, drie bodemcompartimenten en twee vegetatiecompartimenten) in regionale,continentale en globale ruimtelijke schalen. Het model berekend steady-state concentraties van micro-verontreinigingen in het milieu aan de hand van emissies en snelheidscontanten voor transport- en transformatieprocessen. SimpleBox is een generiek model, het kan worden aangepast aan specifieke situaties. Vergeleken met de vorige versie zijn de belanrijkste wijzigingen het toevoegen van de continentale en globale schaal en het toevoegen van vegetatie- en bodemcompartimenten. De standaardinstelling van het model representeerd het gedrag van micro-verontreinigingen in een regionale en continentale schaal, respectievelijk een dicht bevolkt West-Europees gebied en de totale Europese Unie. De huidige versie is ter validatie van het voorgenomen gebruik van SimpleBox voor harmonisatie van milieukwaliteitsdoelstellingen van lucht, water en bodem in Nederland. Tevens wordt dit model gebruikt als basis voor de regionale/continentale distributie module in het European Union System for Evalution of Substances (EUSES). Dit document is bedoeld als technische handleiding voor deze toepassingen.&lt;br&gt;
html.description.abstractSimpleBox is a nested multimedia box model of the &apos;Mackay type&apos;. The environment is modeled as consisting of a set of well-mixed homogeneous compartments (air, fresh water, sea water, sediments, three soil compartments and two vegetation compartments) in regional, continental and global spatial scales. The model takes emission rates and rate constants for transport and transformation of micropollutants as input and computes steady-state concentrations in the environment as output. SimpleBox is a generic model which can be customised to represent specific environmental situations. In its default setting, the SimpleBox computation represents the behaviour of micropollutants in a regional and continental spatial scale; representing a densely populated Western European region, and the whole of the European Union, respectively. The present version of the model was produced as a starting point for a project aimed at validation of the intended use of the model in harmonisation of environmental quality objectives of air, water, and soil in the Netherlands. SimpleBox 2.0 has also served as a basis for the regional/continental distribution module into the European Union System for Evaluation of Substances (EUSES). This report is meant to provide the technical documentation that is necessary to serve these purposes.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record