Show simple item record

dc.contributor.authorLembrechts J
dc.contributor.authorGlastra P
dc.contributor.authorNissan LA
dc.contributor.authorOverwater RMW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:09:19
dc.date.issued2002-04-05
dc.identifier610050010
dc.description.abstractVan 25 havenspeciemonsters is het Ra-226-gehalte bepaald. De monsters zijn in 2001 verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehaltes gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de fosfaatertsverwerkende industrieen. Het hoogste Ra-226-gehalte, circa 150 Bq/kg, is gevonden in een mengmonster afkomstig uit een vak gelegen in de Nieuwe Maas (NM-2). Uit de korrelgrootteverdeling van de monsters is afgeleid hoeveel radium van nature in elk ervan verwacht wordt en dus hoeveel mogelijk van industriele oorsprong moet zijn. De totale hoeveelheid radium van industriele oorsprong, in negen frequent onderzochte vakken met hoogste radiumgehalte, blijkt gemiddeld over 1999-2001 nog slechts de helft te bedragen van het gemiddelde over de periode 1995-1998.<br>
dc.description.abstractThe radium concentration was measured in 25 samples of harbour sludge taken in 2001 from the Rijnmond area (Rotterdam harbours and the Nieuwe Waterweg). High radium levels were found near the former discharge points of the phosphate ore processing plants, confirming the results of previous campaigns. The highest concentration of about 150 Bq/kg was found in a sample from a section in the Nieuwe Maas (NM-2). The grain-size distribution of the samples was used to estimate the natural radium in the sample and the radium which may be from industrial origin. The average total amount of radium of industrial origin for the 1999-2001 period in the nine regularly probed sections showing the highest radium levels was found to be no more than half of the average for the 1995-1998 period.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SAS/SNB
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent19 p
dc.format.extent133 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 610050010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610050010.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610050010.pdf
dc.subject08nl
dc.subjectbaggerspecienl
dc.subjectradiumnl
dc.subjectopslagplaatsennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectfosfaatindustrienl
dc.subjectdredging sludgeen
dc.subjectradiumen
dc.subjectdepotsen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectindustrial wasteen
dc.subjectphosphate ore processing plantsen
dc.titleRadium in baggerspecie afkomstig uit het Rijnmondgebied. Resultaten over 2001nl
dc.title.alternativeRadium originating in harbour sludge from the Dutch Rijnmond area: Results for 2001en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2017-02-20T06:09:19Z
html.description.abstractVan 25 havenspeciemonsters is het Ra-226-gehalte bepaald. De monsters zijn in 2001 verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg. Zoals ook in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, worden hoge radiumgehaltes gevonden in de omgeving van de voormalige lozingspunten van de fosfaatertsverwerkende industrieen. Het hoogste Ra-226-gehalte, circa 150 Bq/kg, is gevonden in een mengmonster afkomstig uit een vak gelegen in de Nieuwe Maas (NM-2). Uit de korrelgrootteverdeling van de monsters is afgeleid hoeveel radium van nature in elk ervan verwacht wordt en dus hoeveel mogelijk van industriele oorsprong moet zijn. De totale hoeveelheid radium van industriele oorsprong, in negen frequent onderzochte vakken met hoogste radiumgehalte, blijkt gemiddeld over 1999-2001 nog slechts de helft te bedragen van het gemiddelde over de periode 1995-1998.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe radium concentration was measured in 25 samples of harbour sludge taken in 2001 from the Rijnmond area (Rotterdam harbours and the Nieuwe Waterweg). High radium levels were found near the former discharge points of the phosphate ore processing plants, confirming the results of previous campaigns. The highest concentration of about 150 Bq/kg was found in a sample from a section in the Nieuwe Maas (NM-2). The grain-size distribution of the samples was used to estimate the natural radium in the sample and the radium which may be from industrial origin. The average total amount of radium of industrial origin for the 1999-2001 period in the nine regularly probed sections showing the highest radium levels was found to be no more than half of the average for the 1995-1998 period.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record