Show simple item record

dc.contributor.authorVeldkamp JG
dc.contributor.authorVelde RJ van de
dc.date.accessioned2012-12-12T16:22:22Z
dc.date.available2012-12-12T16:22:22Z
dc.date.issued1996-11-30
dc.identifier724001003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257976
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van het Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS) project 'Verankering van toepassingen van terrestrische remote sensing bij RIVM'. Het had ten eerste tot doel te voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld in de inventarisatie van remote sensing als gegevensbron voor milieuonderzoek, welke aan deze studie vooraf ging. Ten tweede moesten milieutoepassingen van terrestrische remote sensing gerealiseerd worden. Een aantal remote-sensingproducten is verkregen, en gebruikt, als basismateriaal en referentie, voor het maken van een verbeterde versie van het Europese Landgebruiksbestand van RIVM. De gegevens zijn opgeslagen in een meta-informatiesysteem. De informatie-infrastructuur is op zodanige wijze aangepast dat remote-sensinggegevens in de bestaande gegevensstroom opgenomen kunnen worden, en gebruikt kunnen worden in beleidsgericht milieuonderzoek. Op nationale schaal blijkt remote sensing een belangrijk, maar niet beslissend hulpmiddel te zijn, en in het bijzonder van belang voor het afleiden van landbedekkingsinformatie van hoge resolutie. Op Europese schaal is het belang van remote sensing als bron van landgebruiks- en -bedekkingsgegevens veel groter, vooral wegens het gebrek aan alternatieve bronnen. De benodigde informatie-infrastructuur die nodig is om te kunnen werken met remote-sensinggegevens is beschikbaar op het RIVM.
dc.description.abstractThis report describes the results of the Netherlands Remote Sensing Board (BCRS) project 'Embedding of terrestrial remote sensing applications at RIVM'. The project was aimed first of all at fulfilling the requirements set up in the inventory on remote sensing as data source for environmental research, which preceded this study. Secondly, it was to realise environmental applications of terrestrial remote sensing. A number of remote sensing products were acquired and used as source materials, and reference, for creating an improved version of the RIVM European Land Use Data base. The data were stored in a meta-information system. An information infrastructure was adapted to allow remote sensing data to be entered in the existing data flow for terrestrial environmental research, and use of the data in policy-oriented environmental research. On a national scale, remote sensing was found to be an important, but not decisive, tool, especially valid for determining high-resolution land cover. On a European scale its importance as a source of land use / land cover data is much higher. The required information infrastructure needed to work with remote sensing data is present at RIVM.
dc.description.sponsorshipBeleidscommissie Remote Sensing (BCRS) DGM
dc.format.extent81 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 724001003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/724001003.html
dc.subject04nl
dc.subjectremote sensingnl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectonderzoeknl
dc.subjectgegevensbestandnl
dc.subjectmetagegevensnl
dc.subjectlandbedekkingnl
dc.subjectremote sensingen
dc.subjectland useen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectresearchen
dc.subjectdatabasesen
dc.subjectmeta dataen
dc.subjectland coveren
dc.titleTowards operational environmental applications using terrestrial remote sensingen
dc.title.alternativeNaar operationele milieutoepassingen met gebruik van terrestrische remote sensingnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T16:22:23Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van het Beleidscommissie Remote Sensing (BCRS) project 'Verankering van toepassingen van terrestrische remote sensing bij RIVM'. Het had ten eerste tot doel te voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld in de inventarisatie van remote sensing als gegevensbron voor milieuonderzoek, welke aan deze studie vooraf ging. Ten tweede moesten milieutoepassingen van terrestrische remote sensing gerealiseerd worden. Een aantal remote-sensingproducten is verkregen, en gebruikt, als basismateriaal en referentie, voor het maken van een verbeterde versie van het Europese Landgebruiksbestand van RIVM. De gegevens zijn opgeslagen in een meta-informatiesysteem. De informatie-infrastructuur is op zodanige wijze aangepast dat remote-sensinggegevens in de bestaande gegevensstroom opgenomen kunnen worden, en gebruikt kunnen worden in beleidsgericht milieuonderzoek. Op nationale schaal blijkt remote sensing een belangrijk, maar niet beslissend hulpmiddel te zijn, en in het bijzonder van belang voor het afleiden van landbedekkingsinformatie van hoge resolutie. Op Europese schaal is het belang van remote sensing als bron van landgebruiks- en -bedekkingsgegevens veel groter, vooral wegens het gebrek aan alternatieve bronnen. De benodigde informatie-infrastructuur die nodig is om te kunnen werken met remote-sensinggegevens is beschikbaar op het RIVM.
html.description.abstractThis report describes the results of the Netherlands Remote Sensing Board (BCRS) project 'Embedding of terrestrial remote sensing applications at RIVM'. The project was aimed first of all at fulfilling the requirements set up in the inventory on remote sensing as data source for environmental research, which preceded this study. Secondly, it was to realise environmental applications of terrestrial remote sensing. A number of remote sensing products were acquired and used as source materials, and reference, for creating an improved version of the RIVM European Land Use Data base. The data were stored in a meta-information system. An information infrastructure was adapted to allow remote sensing data to be entered in the existing data flow for terrestrial environmental research, and use of the data in policy-oriented environmental research. On a national scale, remote sensing was found to be an important, but not decisive, tool, especially valid for determining high-resolution land cover. On a European scale its importance as a source of land use / land cover data is much higher. The required information infrastructure needed to work with remote sensing data is present at RIVM.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record