Show simple item record

dc.contributor.authorJansen van 't Land C
dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorde Groot G
dc.contributor.authorLoeber JG
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:52
dc.date.issued1989-03-31
dc.identifier318506004
dc.description.abstractIn dit onderzoek werd getracht de daling van de nachtelijke activiteit, het gewicht en de voedselinname, duidelijke onthoudingssymptomen in een rattemodel voor spontane morfine onthouding, te verminderen door de dieren tijdens de onthouding te behandelen met alfa2-agonist clonidine. Het bleek echter dat clonidine in de gebruikte doseringen, continu toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes, een versterking veroorzaakte van deze onthoudingssymptomen. Doxazosine toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes (500 mug/kg/dag) was niet in staat het effect van clonidine op het gewicht en de voedselinname op te heffen. Doxazosine bleek ook het effect van noradrenaline op de bloeddruk slechts gedeeltelijk te blokkeren, waaruit geconcludeerd werd dat de gebruikte dosering doxazosine te laag was. De door clonidine geinduceerde extra afname van de nachtelijke bewegingsactiviteit en van het gewicht werden niet door doxazosine geblokkeerd. Tot nu toe is er geen evidentie dat in het gebruikte spontane onthoudingsmodel, stimulatie van de alfa2-receptor een vermindering van de onthoudingssymptomen tot gevolg heeft.<br>
dc.description.sponsorshipHIG
dc.format.extent31 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318506004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318506004.html
dc.subjectclonidinenl
dc.subjectratnl
dc.subjectmorfine onthoudingnl
dc.titleOnderzoek naar het effect van clonidine op spontane morfine onthoudingssymptomennl
dc.title.alternativeStudy on the effects of clonidine on spontaneous morphine withdrawal symptomsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T05:37:52Z
html.description.abstractIn dit onderzoek werd getracht de daling van de nachtelijke activiteit, het gewicht en de voedselinname, duidelijke onthoudingssymptomen in een rattemodel voor spontane morfine onthouding, te verminderen door de dieren tijdens de onthouding te behandelen met alfa2-agonist clonidine. Het bleek echter dat clonidine in de gebruikte doseringen, continu toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes, een versterking veroorzaakte van deze onthoudingssymptomen. Doxazosine toegediend d.m.v. osmotische mini-pompjes (500 mug/kg/dag) was niet in staat het effect van clonidine op het gewicht en de voedselinname op te heffen. Doxazosine bleek ook het effect van noradrenaline op de bloeddruk slechts gedeeltelijk te blokkeren, waaruit geconcludeerd werd dat de gebruikte dosering doxazosine te laag was. De door clonidine geinduceerde extra afname van de nachtelijke bewegingsactiviteit en van het gewicht werden niet door doxazosine geblokkeerd. Tot nu toe is er geen evidentie dat in het gebruikte spontane onthoudingsmodel, stimulatie van de alfa2-receptor een vermindering van de onthoudingssymptomen tot gevolg heeft.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record