Show simple item record

dc.contributor.authorHoogland T
dc.contributor.authorMeijers R
dc.date.accessioned2012-12-12T16:26:10Z
dc.date.available2012-12-12T16:26:10Z
dc.date.issued1995-05-31
dc.identifier408143002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257985
dc.description.abstractAls onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in grondwateronttrekking. Deze module is opgebouwd uit lineaire ingreep-effect relaties tussen het onttrekkingsdebiet van een pompput en de effecten op de grondwaterstand en kwelflux. De relaties zijn afgeleid uit berekeningsresultaten van het Landelijk Grondwater Model (LGM). De ingreep-effect relaties zijn afgeleid voor alle 1*1 km gridcellen waarop een onttrekking van invloed is. Effecten van verschillende onttrekkingen op een gridcel worden gesommeerd. Omdat in het LGM de relatie tussen stijghoogte in de bovenste aquifer en flux naar het oppervlakte water niet-lineair gemodelleerd is, zullen lineaire ingreep-effect relaties slechts een benadering zijn van de resultaten van LGM. Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de voorspellingen op grond van de lineaire regressiefuncties is per gridcell de ratio berekend tussen de door het model verklaarde variantie en de totale variantie. Om een indruk te krijgen van de verschillen in uitkomst tussen de grondwatermodule en LGM zijn verscheidene onttrekkings-scenario's zowel met LGM als met de EXPECT-grondwatermodule doorgerekend en zijn de resultaten vergeleken.De conclusie is dat zolang geen onttrekkings-scenarios worden gekozen met onttrekkingsdebieten groter dan de scenarios gepresenteerd in hoofdstuk 4, de grondwatermodule een goede benadering van LGM resultaten levert.
dc.description.abstractAs part of the integrated environmental model EXPECT, a groundwater module has been developed which calculates changes in groundwater level and seepage due to changes in groundwater abstraction. The groundwater module uses linear source-receptor relationships between groundwater abstraction rate of a well and changes in hydraulic head and seepage in grid blocks. The relationships are based on calculations with the RIVM groundwater model for the Netherlands (LGM). Source-receptor relationships are derived for all combinations of 1*1 km grid cells and abstraction wells. Effects of different abstraction wells on one grid cell are summed. Because of the non-linear relationship between hydraulic head in the upper aquifer and flux to the surface water system used in LGM, the source-receptor relationships are only an approximation of the LGM results. The ratio between the variance explained by the model and the total variance has been calculated for each grid cell as an indication of the accuracy of the results calculated with source-receptor relationships. Effects of several groundwater abstraction scenarios have been calculated with both the groundwater module and LGM, to get an impression of the differences in results.The conclusion is that, if groundwater abstraction scenarios do not include changes in abstraction rates larger than in the scenarios discussed in chapter 4, GW_VOL can be used successfully to calculate changes in groundwater level and seepage.
dc.description.sponsorshipRIVM (DGM/SP)
dc.format.extent42 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 408143002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408143002.html
dc.subject10nl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectsource-receptor modellingen
dc.subjectexpecten
dc.titleGW_VOL ; The EXPECT Groundwater Level Moduleen
dc.title.alternativeGW_VOL ; De EXPECT grondwaterstanden modulenl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMTV
dc.date.updated2012-12-12T16:26:11Z
html.description.abstractAls onderdeel van het integrale milieu-model EXPECT is een module ontwikkeld voor berekeningen van veranderingen in grondwaterstand en kwel, die het gevolg zijn van wijzigingen in grondwateronttrekking. Deze module is opgebouwd uit lineaire ingreep-effect relaties tussen het onttrekkingsdebiet van een pompput en de effecten op de grondwaterstand en kwelflux. De relaties zijn afgeleid uit berekeningsresultaten van het Landelijk Grondwater Model (LGM). De ingreep-effect relaties zijn afgeleid voor alle 1*1 km gridcellen waarop een onttrekking van invloed is. Effecten van verschillende onttrekkingen op een gridcel worden gesommeerd. Omdat in het LGM de relatie tussen stijghoogte in de bovenste aquifer en flux naar het oppervlakte water niet-lineair gemodelleerd is, zullen lineaire ingreep-effect relaties slechts een benadering zijn van de resultaten van LGM. Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de voorspellingen op grond van de lineaire regressiefuncties is per gridcell de ratio berekend tussen de door het model verklaarde variantie en de totale variantie. Om een indruk te krijgen van de verschillen in uitkomst tussen de grondwatermodule en LGM zijn verscheidene onttrekkings-scenario's zowel met LGM als met de EXPECT-grondwatermodule doorgerekend en zijn de resultaten vergeleken.De conclusie is dat zolang geen onttrekkings-scenarios worden gekozen met onttrekkingsdebieten groter dan de scenarios gepresenteerd in hoofdstuk 4, de grondwatermodule een goede benadering van LGM resultaten levert.
html.description.abstractAs part of the integrated environmental model EXPECT, a groundwater module has been developed which calculates changes in groundwater level and seepage due to changes in groundwater abstraction. The groundwater module uses linear source-receptor relationships between groundwater abstraction rate of a well and changes in hydraulic head and seepage in grid blocks. The relationships are based on calculations with the RIVM groundwater model for the Netherlands (LGM). Source-receptor relationships are derived for all combinations of 1*1 km grid cells and abstraction wells. Effects of different abstraction wells on one grid cell are summed. Because of the non-linear relationship between hydraulic head in the upper aquifer and flux to the surface water system used in LGM, the source-receptor relationships are only an approximation of the LGM results. The ratio between the variance explained by the model and the total variance has been calculated for each grid cell as an indication of the accuracy of the results calculated with source-receptor relationships. Effects of several groundwater abstraction scenarios have been calculated with both the groundwater module and LGM, to get an impression of the differences in results.The conclusion is that, if groundwater abstraction scenarios do not include changes in abstraction rates larger than in the scenarios discussed in chapter 4, GW_VOL can be used successfully to calculate changes in groundwater level and seepage.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record