Show simple item record

dc.contributor.authorvan Koten-Vermeulen JEM
dc.contributor.authorvan der Heijden CA
dc.contributor.authorKramers PGN
dc.contributor.authorStruijs J
dc.contributor.authorCanton JH
dc.date.accessioned2012-12-12T16:27:11Z
dc.date.available2012-12-12T16:27:11Z
dc.date.issued1989-02-28
dc.identifier718624001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258007
dc.description.abstractOp basis van gegevens uit de literatuur aangevuld met eigen laboratoriumonderzoek worden elf stoffen (aniline, benzylideenchloride, o-, m-, en p-chlooraniline, 2,5-dichloorbenzoezuur, 1,2-dichloormethaan, epichloorhydrine, hexachloorbenzeen, hexachloorcyclopentadieen en trifluralin) geclassificeerd als zwarte of grijze lijststof volgens het door de Werkgroep Beoordelingscriteria Waterverontreiniging opgestelde selectieschema. 1,2-Dichloorethaan, epichloorhydrine, o-, m-, p-chlooraniline, 2,5-dichloorbenzoezuur, hexachloorbenzeen en hexachloorcyclopentadieen zijn als zwarte lijststoffen geclassificeerd. Dit geldt ook voor trifluralin, doch op basis van structuurverwantschap. Aniline en benzylideenchloride zijn voorlopig als grijze lijststoffen geclassificeerd. In het rapport zijn tevens aanbevelingen geformuleerd m.b.t. eventueel aanvullend literatuur en/of laboratoriumonderzoek om een betere onderbouwing te verkrijgen van een aantal classificatie-voorstellen.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-W /Bootsma CYJ
dc.format.extent82 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718624001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718624001.html
dc.subjectgrijze lijststoffennl
dc.subjectzwarte lijststoffennl
dc.subjectbeoordelingscriteria; waterverontreinigingnl
dc.titleVoorstel voor het classificeren van elf chemische verbindingen op basis van BCW-schemanl
dc.title.alternativeProposal for the classification of eleven chemical substances based on the &quot;BCW-scheme&quot;en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2012-12-12T16:27:11Z
html.description.abstractOp basis van gegevens uit de literatuur aangevuld met eigen laboratoriumonderzoek worden elf stoffen (aniline, benzylideenchloride, o-, m-, en p-chlooraniline, 2,5-dichloorbenzoezuur, 1,2-dichloormethaan, epichloorhydrine, hexachloorbenzeen, hexachloorcyclopentadieen en trifluralin) geclassificeerd als zwarte of grijze lijststof volgens het door de Werkgroep Beoordelingscriteria Waterverontreiniging opgestelde selectieschema. 1,2-Dichloorethaan, epichloorhydrine, o-, m-, p-chlooraniline, 2,5-dichloorbenzoezuur, hexachloorbenzeen en hexachloorcyclopentadieen zijn als zwarte lijststoffen geclassificeerd. Dit geldt ook voor trifluralin, doch op basis van structuurverwantschap. Aniline en benzylideenchloride zijn voorlopig als grijze lijststoffen geclassificeerd. In het rapport zijn tevens aanbevelingen geformuleerd m.b.t. eventueel aanvullend literatuur en/of laboratoriumonderzoek om een betere onderbouwing te verkrijgen van een aantal classificatie-voorstellen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record