Show simple item record

dc.contributor.authorRood GA
dc.contributor.authorBroekman MH
dc.contributor.authorAalbers TG
dc.date.accessioned2017-02-20T07:40:24
dc.date.issued1995-01-31
dc.identifier771402012
dc.description.abstractIn het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 afvalstoffen'(TSP) wordt door het RIVM een set van uitloogproeven voor organische componenten ontwikkeld. Deze uitloogproeven voor organische componenten worden gebaseerd op de reeds bestaande voorschriften voor anorganische stoffen. Voorafgaand aan onderhavig onderzoek zijn concept-voorschriften voor de kolomproef en cascadeproef voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) ontwikkeld. In onderhavige studie is onderzocht of deze concept-voorschriften ook geschikt zijn voor de bepaling van de uitloogemissie van de groep PCB (polychloorbifenylen) en van de groep EOX (extraheerbaar organische halogeen verbindingen). De verliezen aan de bovengenoemde componenten als gevolg van vervluchtiging, afbraak onder invloed van licht en adsorptie aan diverse onderdelen van de testopstelling (van de uitloogproeven) zijn gekwantificeerd. In het algemeen was de adsorptie van PCB en OCB aan glazen materialen, zoals het voorfilter, glaswol en de fles minder dan aan de teflon materialen zoals de ringen, het gaasje en de effluentslang. Op basis hiervan wordt aanbevolen om materialen van glas te gebruiken in plaats van teflon materialen. Aangezien de (irreversibele) adsorptie aan het nylonfilter zeer groot was, dient men dit filter niet te gebruiken voor filtratie van eluaten met PCB en OCB, maar dient men een filter van glaswol te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om de lengte van de effluentslang te minimaliseren (0.5 m als maximale lengte). Het drukfiltratie-apparaat van teflon was niet geschikt voor eluaten met PCB en OCB. Vacuumfiltratie in een apparaat van glas leidde tot een kleiner verlies aan PCB en OCB, maar ook hierbij werd een verlies geconstateerd. Verlies aan PCB in schoon water als gevolg van blootstelling aan licht gedurende 10 dagen trad niet op. Daarentegen werd wel vervluchtiging waargenomen van PCB-28, 52 en 101 uit een wateroplossing welke gedurende 10 dagen was bewaard in een fles met een opening van circa 0.5 cm2. Naar aanleiding van de resultaten worden de volgende aanpassingen van het concept-voorschrift van de kolom- en cascadeproef (zoals deze voor PAK in eerste instantie was ontwikkeld) voorgesteld: 1. Vervang de combinatie van het teflon ondersteuningsgaasje, polyamidefilter, glasvezelvoorfilter en geregenereerd cellulose membraanfilter door glaswol of een glasvezelvoorfilter. 2. De kolombuis dient te zijn vervaardigd van glas en niet van teflon. 3. Extraheer de eluaten binnen een week. Vang de laatste kolomfractie in twee delen op. 4. Filtreer de eluaten over het 0.45 mum-membraanfilter van geregenereerd cellulose door middel van een glazen vacuumfiltratie-opstelling. Bovengenoemde aanpassingen van de uitloogproeven voor bepaling van de uitloging van PCB en OCB zijn (nagenoeg) dezelfde als voor de uitloogproeven voor PAK. Het is dus mogelijk om dezelfde kolom- en cascadeproef uit te voeren voor bepaling van de uitloging van PCB, OCB en PAK. Naar aanleiding van het geconstateerde verlies aan PCB, OCB en PAK bij filtratie van waterige oplossingen, wordt aanbevolen om centrifugatie als alternatief voor filtratie te onderzoeken.<br>
dc.description.abstractWithin the framework of the Target Plan for the normalization commission 39011 on RIVM has developed a set of leaching tests for various organic compounds. These tests are based on the leaching tests for inorganic compounds. The leaching behaviour of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) was first investigated by means of a column and a serial batch test, resulting in draft protocols. The specific objective of the research presented in this report was to examine these protocols on applicability for the determination of PCB (polychlorinated biphenyls) and extractable organohalogen compounds (EOX) leaching. The losses of these compounds during the leaching tests due to adsorption, filtration, volatilization and light were evaluated. In general, the adsorptions of PCB and pesticides on materials made of glass, like the prefilter, glasswool and the bottle were lower than on those made of Teflon, like the rings, gauze and the tubing. So, it is recommended to use materials made of glass instead of Teflon. Because of the high (irreversible) adsorptions of PCB on the polyamide filter, a piece of glasswool should be used instead of this filter for filtration of eluates containing PCB and OCP. Furthermore, in the column test the length of the Teflon tubing has to be minimized (length of 0.5m as a maximum). The Teflon filtration apparatus was found unsuitable for filtration of eluates containing PCB or OCP. The use of the glass filtration apparatus resulted in lower losses of PCB and OCP, but still losses were observed. During a period of 10 days there was no significant loss of PCB due to light in clean water. In this period a distinct decrease in PCB-28, 52 and 101 concentration occurred, taking in account that the volatilization was minimized. In reference to these results, the following adaptations of the draft protocol for the column and serial batch test are suggested: 1. Replace the Teflon support gauze, the polyamide filter, the glass prefilter and the membrane filter made of regenerated cellulose in the column with a piece of glasswool or a prefilter made of glass. 2. The tube should be made of glass instead of Teflon. 3. The eluates should be extracted within a week. The last column fraction should be split up. 4. Filtrate the eluates through a 0.45-mum filter by means of a filtration apparatus made of glass. It was concluded that for the determination of the PAH leaching, (nearly) the same adaptations were necessary. From this, it is possible to use the same column test and serial batch test for the determination of the PCB, OCP and PAH leaching. In response to the observed losses of PCB, OCP and PAH during filtration of water solutions, centrifugation of the eluates should be investigated instead of filtration.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.format.extent38 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 771402012
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/771402012.html
dc.subject09nl
dc.subjectadsorptieen
dc.subjectorganische microverontreinigingenen
dc.subjectpcben
dc.subjectpolychloorbifenylen; organochloorbestrijdingsmiddelenen
dc.subjectocben
dc.subjectpesticidenen
dc.subjectverdamping; uitloogproefen
dc.subjectuitlogingen
dc.subjectfiltersen
dc.subjectbouwmaterialenen
dc.subjectafvalstoffenen
dc.titleVerlies aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) tijdens uitloogproevennl
dc.title.alternativeLosses of polychlorinated biphenyls (PCB) and organochlorine pesticides (OCP) during leaching testsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2017-02-20T06:40:25Z
html.description.abstractIn het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 afvalstoffen&apos;(TSP) wordt door het RIVM een set van uitloogproeven voor organische componenten ontwikkeld. Deze uitloogproeven voor organische componenten worden gebaseerd op de reeds bestaande voorschriften voor anorganische stoffen. Voorafgaand aan onderhavig onderzoek zijn concept-voorschriften voor de kolomproef en cascadeproef voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) ontwikkeld. In onderhavige studie is onderzocht of deze concept-voorschriften ook geschikt zijn voor de bepaling van de uitloogemissie van de groep PCB (polychloorbifenylen) en van de groep EOX (extraheerbaar organische halogeen verbindingen). De verliezen aan de bovengenoemde componenten als gevolg van vervluchtiging, afbraak onder invloed van licht en adsorptie aan diverse onderdelen van de testopstelling (van de uitloogproeven) zijn gekwantificeerd. In het algemeen was de adsorptie van PCB en OCB aan glazen materialen, zoals het voorfilter, glaswol en de fles minder dan aan de teflon materialen zoals de ringen, het gaasje en de effluentslang. Op basis hiervan wordt aanbevolen om materialen van glas te gebruiken in plaats van teflon materialen. Aangezien de (irreversibele) adsorptie aan het nylonfilter zeer groot was, dient men dit filter niet te gebruiken voor filtratie van eluaten met PCB en OCB, maar dient men een filter van glaswol te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om de lengte van de effluentslang te minimaliseren (0.5 m als maximale lengte). Het drukfiltratie-apparaat van teflon was niet geschikt voor eluaten met PCB en OCB. Vacuumfiltratie in een apparaat van glas leidde tot een kleiner verlies aan PCB en OCB, maar ook hierbij werd een verlies geconstateerd. Verlies aan PCB in schoon water als gevolg van blootstelling aan licht gedurende 10 dagen trad niet op. Daarentegen werd wel vervluchtiging waargenomen van PCB-28, 52 en 101 uit een wateroplossing welke gedurende 10 dagen was bewaard in een fles met een opening van circa 0.5 cm2. Naar aanleiding van de resultaten worden de volgende aanpassingen van het concept-voorschrift van de kolom- en cascadeproef (zoals deze voor PAK in eerste instantie was ontwikkeld) voorgesteld: 1. Vervang de combinatie van het teflon ondersteuningsgaasje, polyamidefilter, glasvezelvoorfilter en geregenereerd cellulose membraanfilter door glaswol of een glasvezelvoorfilter. 2. De kolombuis dient te zijn vervaardigd van glas en niet van teflon. 3. Extraheer de eluaten binnen een week. Vang de laatste kolomfractie in twee delen op. 4. Filtreer de eluaten over het 0.45 mum-membraanfilter van geregenereerd cellulose door middel van een glazen vacuumfiltratie-opstelling. Bovengenoemde aanpassingen van de uitloogproeven voor bepaling van de uitloging van PCB en OCB zijn (nagenoeg) dezelfde als voor de uitloogproeven voor PAK. Het is dus mogelijk om dezelfde kolom- en cascadeproef uit te voeren voor bepaling van de uitloging van PCB, OCB en PAK. Naar aanleiding van het geconstateerde verlies aan PCB, OCB en PAK bij filtratie van waterige oplossingen, wordt aanbevolen om centrifugatie als alternatief voor filtratie te onderzoeken.&lt;br&gt;
html.description.abstractWithin the framework of the Target Plan for the normalization commission 39011 on RIVM has developed a set of leaching tests for various organic compounds. These tests are based on the leaching tests for inorganic compounds. The leaching behaviour of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) was first investigated by means of a column and a serial batch test, resulting in draft protocols. The specific objective of the research presented in this report was to examine these protocols on applicability for the determination of PCB (polychlorinated biphenyls) and extractable organohalogen compounds (EOX) leaching. The losses of these compounds during the leaching tests due to adsorption, filtration, volatilization and light were evaluated. In general, the adsorptions of PCB and pesticides on materials made of glass, like the prefilter, glasswool and the bottle were lower than on those made of Teflon, like the rings, gauze and the tubing. So, it is recommended to use materials made of glass instead of Teflon. Because of the high (irreversible) adsorptions of PCB on the polyamide filter, a piece of glasswool should be used instead of this filter for filtration of eluates containing PCB and OCP. Furthermore, in the column test the length of the Teflon tubing has to be minimized (length of 0.5m as a maximum). The Teflon filtration apparatus was found unsuitable for filtration of eluates containing PCB or OCP. The use of the glass filtration apparatus resulted in lower losses of PCB and OCP, but still losses were observed. During a period of 10 days there was no significant loss of PCB due to light in clean water. In this period a distinct decrease in PCB-28, 52 and 101 concentration occurred, taking in account that the volatilization was minimized. In reference to these results, the following adaptations of the draft protocol for the column and serial batch test are suggested: 1. Replace the Teflon support gauze, the polyamide filter, the glass prefilter and the membrane filter made of regenerated cellulose in the column with a piece of glasswool or a prefilter made of glass. 2. The tube should be made of glass instead of Teflon. 3. The eluates should be extracted within a week. The last column fraction should be split up. 4. Filtrate the eluates through a 0.45-mum filter by means of a filtration apparatus made of glass. It was concluded that for the determination of the PAH leaching, (nearly) the same adaptations were necessary. From this, it is possible to use the same column test and serial batch test for the determination of the PCB, OCP and PAH leaching. In response to the observed losses of PCB, OCP and PAH during filtration of water solutions, centrifugation of the eluates should be investigated instead of filtration.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record