Show simple item record

dc.contributor.authorKliest JJG
dc.contributor.authorMeiring HD
dc.contributor.authorFortezza F
dc.contributor.authorde Knol-Vos T
dc.contributor.authorZomer G
dc.date.accessioned2017-02-20T06:47:11
dc.date.issued1996-10-31
dc.identifier609021010
dc.description.abstractOp een locatie te Gorinchem bevindt zich een reeds deels gesaneerde verontreiniging met tri en tetrachlooretheen. Bij controle is een ernstige verontreiniging met vinylchloride geconstateerd, welke vermoedelijk is ontstaan door bacteriele omzetting van de eveneens aanwezige verontreinigingen tri- en tetrachlooretheen. Doel van het onderzoek is het vaststellen of de betreffende veronreiniging aanleiding geeft tot be-invloeding van de lucht in kruip- en woonruimten van woningen op de locatie. Het onderzoek in de lucht in woon- en kruipruimten is uitgevoerd met een speciaal ontwikkelde methode van bemonstering en analyse. Met de methode is het mogelijk om 3-uurs gemiddelde monsters te nemen bij een analyse-ondergrens voor vinylchloride van ca 0.5 mug/m3. Bij het onderzoek zijn naast de gehalten aan VC ook tijdsgemiddelde metingen verricht op tri- en tetrachlooretheen, alsmede indicatieve metingen in de bodemlucht. Metingen zijn verricht in zes woningen, alle dicht bij de plaats van verontreiniging. Uit het onderzoek blijkt, dat er op het moment van meting geen meetbare bijdrage vanuit de bodem aan de vinylchloride-concentraties in de onderzochte woningen was. In een drietal woningen is er mogelijk een lichte bijdrage vanuit de bodem voor de stoffen tri- en tetrachlooretheen. De bijdrage aan de concentratie in de woonkamer blijkt echter zeer gering en de concentratie in woonkamers blijft ver beneden bekende TCL-waarden. Voor het eveneens in het grondwater aanwezige, maar niet bij het luchtonderzoek gemeten cis 1,2, dichlooretheen kan op grond van berekeningen worden gesteld dat de kans op een relevante bijdrage vanuit de bodem zeer gering is.<br>
dc.description.abstractOn a residential site in Gorinchem, which is polluted with vinylchloride and other chlorinated ethenes, measurements were carried out to assess the concentrations of the pollutants in the air of living-rooms and crawling-spaces of houses. Vinylchloride concentrations above the detection limit of the method (0.5 mug/m3) were not found either in the air of the crawling space or in the living-room in any of the six investigated houses. In three of the investigated houses a small contribution from the soil to the air in the crawling-space was found for tri- and tetrachloroethene. The concentration in the living-room, however, was well below the level of concern and did not exceed the normal concentrations for these compounds in the living-rooms. The concentration of cis 1,2, dichloroethene was not measured as calculations showed, that a relevant contribution from the soil to the living-room air is very unlikely.<br>
dc.description.sponsorshipRIMH-Zuid-Holland
dc.format.extent28 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 609021010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021010.html
dc.subject07nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectbinnenmilieunl
dc.subjectkruipruimtenl
dc.subjectvinylchloridenl
dc.subjecttrichlooretheennl
dc.subjecttetrachlooretheennl
dc.subjectsoilen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectindoor environmenten
dc.subjectcrawl spacesen
dc.subjectvinylchlorideen
dc.subjecttrichloroetheneen
dc.subjecttetrachloroetheneen
dc.titleVinylchloride en gechloreerde ethenen in de lucht van woon- en kruipruimten op het terrein Uniek (Schuttersgracht) te Gorinchemnl
dc.title.alternativeVinylchloride and other chlorinated ethenes in the indoor air and the crawling-space air of houses on a polluted site in Gorinchem, the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIEM
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2017-02-20T05:47:12Z
html.description.abstractOp een locatie te Gorinchem bevindt zich een reeds deels gesaneerde verontreiniging met tri en tetrachlooretheen. Bij controle is een ernstige verontreiniging met vinylchloride geconstateerd, welke vermoedelijk is ontstaan door bacteriele omzetting van de eveneens aanwezige verontreinigingen tri- en tetrachlooretheen. Doel van het onderzoek is het vaststellen of de betreffende veronreiniging aanleiding geeft tot be-invloeding van de lucht in kruip- en woonruimten van woningen op de locatie. Het onderzoek in de lucht in woon- en kruipruimten is uitgevoerd met een speciaal ontwikkelde methode van bemonstering en analyse. Met de methode is het mogelijk om 3-uurs gemiddelde monsters te nemen bij een analyse-ondergrens voor vinylchloride van ca 0.5 mug/m3. Bij het onderzoek zijn naast de gehalten aan VC ook tijdsgemiddelde metingen verricht op tri- en tetrachlooretheen, alsmede indicatieve metingen in de bodemlucht. Metingen zijn verricht in zes woningen, alle dicht bij de plaats van verontreiniging. Uit het onderzoek blijkt, dat er op het moment van meting geen meetbare bijdrage vanuit de bodem aan de vinylchloride-concentraties in de onderzochte woningen was. In een drietal woningen is er mogelijk een lichte bijdrage vanuit de bodem voor de stoffen tri- en tetrachlooretheen. De bijdrage aan de concentratie in de woonkamer blijkt echter zeer gering en de concentratie in woonkamers blijft ver beneden bekende TCL-waarden. Voor het eveneens in het grondwater aanwezige, maar niet bij het luchtonderzoek gemeten cis 1,2, dichlooretheen kan op grond van berekeningen worden gesteld dat de kans op een relevante bijdrage vanuit de bodem zeer gering is.&lt;br&gt;
html.description.abstractOn a residential site in Gorinchem, which is polluted with vinylchloride and other chlorinated ethenes, measurements were carried out to assess the concentrations of the pollutants in the air of living-rooms and crawling-spaces of houses. Vinylchloride concentrations above the detection limit of the method (0.5 mug/m3) were not found either in the air of the crawling space or in the living-room in any of the six investigated houses. In three of the investigated houses a small contribution from the soil to the air in the crawling-space was found for tri- and tetrachloroethene. The concentration in the living-room, however, was well below the level of concern and did not exceed the normal concentrations for these compounds in the living-rooms. The concentration of cis 1,2, dichloroethene was not measured as calculations showed, that a relevant contribution from the soil to the living-room air is very unlikely.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record