Show simple item record

dc.contributor.authorAnnema JA
dc.contributor.authorPaardekooper EM
dc.contributor.authorBooij H
dc.contributor.authorOers LFCM van
dc.contributor.authorVoet E van der
dc.contributor.authorMulder PAA
dc.date.accessioned2012-12-12T16:27:41Z
dc.date.available2012-12-12T16:27:41Z
dc.date.issued1995-04-30
dc.identifier601014010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258038
dc.description.abstractIn dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990. Met behulp van scenarioberekeningen is het effect van het milieubeleid met aanvullende maatregelen op de stofstromen in 2010 geschat. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, afdeling Stoffen, omdat de gestelde milieukwaliteitsnormen voor de geselecteerde zware metalen in een aantal milieucompartimenten en restprodukten (onder andere RWZI-slib en AVI-bodemas) wordt overschreden. Uit de studie blijkt dat het huidige milieubeleid tot reducties leidt, maar dat deze niet voldoende zijn om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Daarom worden (potentiele) aanvullende beleidsmaatregelen opgesomd, die volgens de berekeningen wel voldoende effectief zijn. Een nevendoelstelling van de studie was het bepalen van de effectiviteit van het milieubeleid voor wat betreft voorraadbeheer.
dc.description.abstractIn this study the substance flows of six heavy metals through economy and environment has been described for the year 1990. The considered metals are: copper, lead, zinc, chromium, cadmium and mercury. With scenario calculations, the effect of current environmental policy measures and additional measures on the substance flows in 2010 is determined. This investigation has been performed in order of the Ministery of Housing, Physical Planning and the Environment because concerning the objectives the environmental norms of the selected heavy metals are exceeded in different environmental compartments and products (like sewage sludge or incineration ashes). The study shows that current environmental policy leads to considerable reductions ; however not sufficient to reach the desired environmental quality. Therefore, the report gives a summary of additional policy measures, which are effective according to scenario calculations. Another objective of the investigation was to determine the effectivity of the environmental policy concerning the theme of squandering: the proper management of stocks of heavy metals.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent274 p
dc.format.extent14500 kb
dc.language.isonl
dc.publisherCentrum voor Milieukunde Leiden (CML)
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM).
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601014010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014010.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014010.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectketenbeheeren
dc.subjectstofstroomanalyseen
dc.subjectzware metalenen
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectlooden
dc.subjectkwik; koper; zinken
dc.subjectchroomen
dc.subjectsfinxen
dc.subjectvoorraadbeheeren
dc.subjecteconomische accumulatie; milieukwaliteiten
dc.titleStofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelennl
dc.title.alternativeSubstance flow analyses of six heavy metals - The effect of autonomic developments and additional policy measuresen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentCML
dc.date.updated2012-12-12T16:27:41Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990. Met behulp van scenarioberekeningen is het effect van het milieubeleid met aanvullende maatregelen op de stofstromen in 2010 geschat. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, afdeling Stoffen, omdat de gestelde milieukwaliteitsnormen voor de geselecteerde zware metalen in een aantal milieucompartimenten en restprodukten (onder andere RWZI-slib en AVI-bodemas) wordt overschreden. Uit de studie blijkt dat het huidige milieubeleid tot reducties leidt, maar dat deze niet voldoende zijn om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Daarom worden (potentiele) aanvullende beleidsmaatregelen opgesomd, die volgens de berekeningen wel voldoende effectief zijn. Een nevendoelstelling van de studie was het bepalen van de effectiviteit van het milieubeleid voor wat betreft voorraadbeheer.
html.description.abstractIn this study the substance flows of six heavy metals through economy and environment has been described for the year 1990. The considered metals are: copper, lead, zinc, chromium, cadmium and mercury. With scenario calculations, the effect of current environmental policy measures and additional measures on the substance flows in 2010 is determined. This investigation has been performed in order of the Ministery of Housing, Physical Planning and the Environment because concerning the objectives the environmental norms of the selected heavy metals are exceeded in different environmental compartments and products (like sewage sludge or incineration ashes). The study shows that current environmental policy leads to considerable reductions ; however not sufficient to reach the desired environmental quality. Therefore, the report gives a summary of additional policy measures, which are effective according to scenario calculations. Another objective of the investigation was to determine the effectivity of the environmental policy concerning the theme of squandering: the proper management of stocks of heavy metals.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record