Show simple item record

dc.contributor.authorWiel HJ van de
dc.contributor.authorRooij MAFP van
dc.contributor.authorJanssens H
dc.date.accessioned2012-12-12T16:31:04Z
dc.date.available2012-12-12T16:31:04Z
dc.date.issued1994-11-30
dc.identifier219101004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258062
dc.description.abstractHet Actieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden beoogt de beschikbaarheid van gevalideerde meetmethoden voor milieuregelgeving. Het bestaat uit een tachtigtal projecten om meetmethoden te ontwikkelen en valideren. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van prestatiekenmerken van meetmethoden te bevorderen besloot de uitvoerende commissie van het Actieprogramma, de commissie Kwaliteit, een normatief rapport op te stellen van de termen, definities en testprocedures voor prestatiekenmerken. Bij de keuze van termen, definities en testprocedures is gestreefd naar nauwe aansluiting met bestaande normen en voorschriften. Als basisdocument is NEN 3114 gekozen. De geselecteerde prestatiekenmerken zijn: aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, herhaalbaarheid/systematische afwijking, lineariteit, meetbereik, nauwkeurigheid, precisie, reproduceerbaarheid, selectiviteit, terugvinding en verloop. Het document is ook normatief voor het accreditatieprogramma Wet bodembescherming en voor het onderdeel Prestatiekenmerken van het Taakstellend Plan van de Normcommissie Uitlooggedrag van Bouwmaterialen en Afvalstoffen.
dc.description.abstractThe program of action on standardization and validation of measurement methods aims at the availability of validated measurement methods for environmental legislation. It comprises approximately eighty projects on the development and validation of measurement methods. The executive committee of the program of action decided to stimulate the mutual comparability of the performance of measurement methods by drafting a normative report on terms, definitions and test procedures for performance characteristics. The terms, definitions and test procedures are adopted from or closely related to existing standards and directives. The basic document for this report is standard NEN 3114. Performance characteristics given in this report are: detection limit, quantification limit, repeatability/systematic deviation, linearity, measurement range, accuracy, precision, reproducibility, selectivity, recovery and drift. This report is normative for two other programs as well: Accreditation Program Soil Protection Act and section Performance Characteristics of the terms of reference of the standardization committee on Leaching Characteristics of Construction Materials and Solid Waste.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.format.extent21 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 219101004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/219101004.html
dc.subject10nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectanalysemethodenl
dc.subjectmetennl
dc.subjecttestnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectregelgevingnl
dc.subjectnormnl
dc.subjectvalidatienl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjecttestingen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectregulationsen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectvalidationen
dc.titlePrestatiekenmerken voor meetmethoden. Termen, definities en testprocedures ten behoeve van het Actieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethodennl
dc.title.alternativePerformance characteristics of measurement methods. Terms, definitions and testprocedures to be used in program of action on standardization and validation of measurement methodsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T16:31:05Z
html.description.abstractHet Actieprogramma Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden beoogt de beschikbaarheid van gevalideerde meetmethoden voor milieuregelgeving. Het bestaat uit een tachtigtal projecten om meetmethoden te ontwikkelen en valideren. Om de onderlinge vergelijkbaarheid van prestatiekenmerken van meetmethoden te bevorderen besloot de uitvoerende commissie van het Actieprogramma, de commissie Kwaliteit, een normatief rapport op te stellen van de termen, definities en testprocedures voor prestatiekenmerken. Bij de keuze van termen, definities en testprocedures is gestreefd naar nauwe aansluiting met bestaande normen en voorschriften. Als basisdocument is NEN 3114 gekozen. De geselecteerde prestatiekenmerken zijn: aantoonbaarheidsgrens, bepalingsgrens, herhaalbaarheid/systematische afwijking, lineariteit, meetbereik, nauwkeurigheid, precisie, reproduceerbaarheid, selectiviteit, terugvinding en verloop. Het document is ook normatief voor het accreditatieprogramma Wet bodembescherming en voor het onderdeel Prestatiekenmerken van het Taakstellend Plan van de Normcommissie Uitlooggedrag van Bouwmaterialen en Afvalstoffen.
html.description.abstractThe program of action on standardization and validation of measurement methods aims at the availability of validated measurement methods for environmental legislation. It comprises approximately eighty projects on the development and validation of measurement methods. The executive committee of the program of action decided to stimulate the mutual comparability of the performance of measurement methods by drafting a normative report on terms, definitions and test procedures for performance characteristics. The terms, definitions and test procedures are adopted from or closely related to existing standards and directives. The basic document for this report is standard NEN 3114. Performance characteristics given in this report are: detection limit, quantification limit, repeatability/systematic deviation, linearity, measurement range, accuracy, precision, reproducibility, selectivity, recovery and drift. This report is normative for two other programs as well: Accreditation Program Soil Protection Act and section Performance Characteristics of the terms of reference of the standardization committee on Leaching Characteristics of Construction Materials and Solid Waste.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record