Show simple item record

dc.contributor.authorEsseveld FG van
dc.date.accessioned2012-12-12T16:37:20Z
dc.date.available2012-12-12T16:37:20Z
dc.date.issued1996-03-31
dc.identifier980301003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258091
dc.description.abstractIn 1995 was de ontwikkeling van het kwaliteitssyteem van het Laboratorium voor Anorganische Chemie (LAC) wederom voor een belangrijk deel gericht op de operationalisering en verbetering van procedures voor Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O). Tevens werd het beheer van apparatuur verbeterd door de in gebruikneming van een nieuw type 'logboek apparatuur' en aanpassing van de bijbehorende procedures. Het kwaliteitshandboek van LAC (LAC.KH) werd ingrijpend gereviseerd, delen van het kwaliteitshandboek werden vervangen door verwijzingen naar RIVM-handboeken. De belangrijkste conclusies van de audits luidden dat: - de bij de audits van 1994 geconstateerde, soms ernstige tekortkomingen bij Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk in 1995 niet meer werden waargenomen. De onderzoeksgegevens zijn goed en snel te traceren en te reconstrueren. - de door LAC geleverde producten van voldoende professioneel niveau zijn. De belangrijkste tekortkomingen waren dat: - het optreden van afwijkingen t.o.v. het O&O-onderzoeksplan bij een onderzoek onvoldoende is vastgelegd in het bijbehorende O&O-labjournaal ; - een deel van O&O-werk moeilijk is te reconstrueren ; - geen systematische controle op de backup/restore procedure wordt uitgevoerd ; - het terughalen van electronische files niet wordt geregistreerd. In 1995 zijn de volgende onderdelen verbeterd: - invulling van de O&O-onderzoeksplannen (beschrijving onderzoek volledig) ; - uitvoering van O&O volgens de daarvoor geldende procedures en gebruik van (C)RM's ; - vastlegging van resultaten en conclusies van O&O De bepaling van prestatiekenmerken van meetmethoden werd in 1995 voortgezet. Het SOP-bestand van LAC (LACSOP in File Maker Pro) werd opgenomen in het Laboratorium Informatie en Management Systeem (LAC-LIMS), zodra een SOP aan dit bestand is toegevoegd of relevante informatie wordt gewijzigd wordt een nieuwe 'analysis' automatisch gedefinieerd of wordt een bestaande aangepast. De werking van het huidige kwaliteitssysteem wordt weerspiegeld in de uitslagen van de interne en externe kwaliteitscontrole: - de resultaten van analyses van diverse blinde monsters (drink-, grond-, regen- en oppervlaktewater en vaccinprodukten) waaronder duplo's, standaarden en gecertificeerd referentiemateriaal waren goed ; - voor vele anorganische componenten, waaronder voor de eerste maal het element kwik, werd deelgenomen aan ringonderzoek georganiseerd door KIWA (drinkwater), WMO (neerslag), EMEP (neerslag) en NILU (neerslag); gerapporteerde resultaten waren van goed tot zeer goed.
dc.description.abstractIn 1995, the development of the Quality System of the Laboratory of Inorganic Chemistry (LAC) was for an important part focused on implementation and improvement of procedures for Research and Development (R&D). Also the control of apparatus was improved by introducing a new type of 'log-book apparatus' and adapting the matching procedures. The most important conclusions of the audits were that: - the, sometimes serious, shortcomings for R&D-work found during the audits in 1994 were overcome in 1995 ; - LAC products have a professional level. The most important 'shortcomings' found during the audits were: - poor detailed description of the research plan ; - difficult reconstruction of one R&D study ; - systematic control of backup/restore procedures not performed ; - not registered retrieval of electronic files. The following items were improved: - full description of research plans ; - performing R&D studies based on existing procedures and the use of (C)RM's ; - recording of results and conclusions of R&D-work. The systematic determination of the performance characteristics of measurement methods was continued in 1995. The data base for SOPs (LACSOP in File Maker Pro) was incorporated in the Laboratory Information and Management System (LAC-LIMS). The performance of the current quality system is reflected by the scores in internal and external quality control: - the results of analysis of various blind samples (tap-, ground-, rain- and fresh water and vaccineproducts) including replicates, standards and certified reference materials were good ; - LAC participated in round robin tests organized by KIWA (drinking-water), WMO (precipitation) EMEP (precipitation) and NILU (precipitation) for many inorganic components ; reported results were good or very good.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent30 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 980301003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/980301003.html
dc.subject10nl
dc.subjectquality controlen
dc.subjectglpen
dc.subjectquality managementen
dc.titleKwaliteitsbeheer bij het Laboratorium voor Anorganisch-analytische Chemie ; Jaarverslag 1995nl
dc.title.alternativeQuality management at the Laboratory of Inorganic-analytical Chemistry ; Annual 1995en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T16:37:21Z
html.description.abstractIn 1995 was de ontwikkeling van het kwaliteitssyteem van het Laboratorium voor Anorganische Chemie (LAC) wederom voor een belangrijk deel gericht op de operationalisering en verbetering van procedures voor Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O). Tevens werd het beheer van apparatuur verbeterd door de in gebruikneming van een nieuw type 'logboek apparatuur' en aanpassing van de bijbehorende procedures. Het kwaliteitshandboek van LAC (LAC.KH) werd ingrijpend gereviseerd, delen van het kwaliteitshandboek werden vervangen door verwijzingen naar RIVM-handboeken. De belangrijkste conclusies van de audits luidden dat: - de bij de audits van 1994 geconstateerde, soms ernstige tekortkomingen bij Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk in 1995 niet meer werden waargenomen. De onderzoeksgegevens zijn goed en snel te traceren en te reconstrueren. - de door LAC geleverde producten van voldoende professioneel niveau zijn. De belangrijkste tekortkomingen waren dat: - het optreden van afwijkingen t.o.v. het O&O-onderzoeksplan bij een onderzoek onvoldoende is vastgelegd in het bijbehorende O&O-labjournaal ; - een deel van O&O-werk moeilijk is te reconstrueren ; - geen systematische controle op de backup/restore procedure wordt uitgevoerd ; - het terughalen van electronische files niet wordt geregistreerd. In 1995 zijn de volgende onderdelen verbeterd: - invulling van de O&O-onderzoeksplannen (beschrijving onderzoek volledig) ; - uitvoering van O&O volgens de daarvoor geldende procedures en gebruik van (C)RM's ; - vastlegging van resultaten en conclusies van O&O De bepaling van prestatiekenmerken van meetmethoden werd in 1995 voortgezet. Het SOP-bestand van LAC (LACSOP in File Maker Pro) werd opgenomen in het Laboratorium Informatie en Management Systeem (LAC-LIMS), zodra een SOP aan dit bestand is toegevoegd of relevante informatie wordt gewijzigd wordt een nieuwe 'analysis' automatisch gedefinieerd of wordt een bestaande aangepast. De werking van het huidige kwaliteitssysteem wordt weerspiegeld in de uitslagen van de interne en externe kwaliteitscontrole: - de resultaten van analyses van diverse blinde monsters (drink-, grond-, regen- en oppervlaktewater en vaccinprodukten) waaronder duplo's, standaarden en gecertificeerd referentiemateriaal waren goed ; - voor vele anorganische componenten, waaronder voor de eerste maal het element kwik, werd deelgenomen aan ringonderzoek georganiseerd door KIWA (drinkwater), WMO (neerslag), EMEP (neerslag) en NILU (neerslag); gerapporteerde resultaten waren van goed tot zeer goed.
html.description.abstractIn 1995, the development of the Quality System of the Laboratory of Inorganic Chemistry (LAC) was for an important part focused on implementation and improvement of procedures for Research and Development (R&D). Also the control of apparatus was improved by introducing a new type of 'log-book apparatus' and adapting the matching procedures. The most important conclusions of the audits were that: - the, sometimes serious, shortcomings for R&D-work found during the audits in 1994 were overcome in 1995 ; - LAC products have a professional level. The most important 'shortcomings' found during the audits were: - poor detailed description of the research plan ; - difficult reconstruction of one R&D study ; - systematic control of backup/restore procedures not performed ; - not registered retrieval of electronic files. The following items were improved: - full description of research plans ; - performing R&D studies based on existing procedures and the use of (C)RM's ; - recording of results and conclusions of R&D-work. The systematic determination of the performance characteristics of measurement methods was continued in 1995. The data base for SOPs (LACSOP in File Maker Pro) was incorporated in the Laboratory Information and Management System (LAC-LIMS). The performance of the current quality system is reflected by the scores in internal and external quality control: - the results of analysis of various blind samples (tap-, ground-, rain- and fresh water and vaccineproducts) including replicates, standards and certified reference materials were good ; - LAC participated in round robin tests organized by KIWA (drinking-water), WMO (precipitation) EMEP (precipitation) and NILU (precipitation) for many inorganic components ; reported results were good or very good.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record