Show simple item record

dc.contributor.authorOnderdelinden D (eds)
dc.date.accessioned2012-12-12T16:36:22Z
dc.date.available2012-12-12T16:36:22Z
dc.date.issued1999-10-04
dc.identifier251701037
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258118
dc.description.abstractMede naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie van Toezicht is begin 2000 een internationale review voorzien van het RIVM milieuonderzoek. Om voor de Milieubalans 99 reeds nu meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke kwaliteit van het instrumentarium en de onzekerheden, en de aanvaardbaarheid van de omvang daarvan, werden in juli 1999 de thematische onderdelen Verzuring, Vermesting, Verstoring/Geluid, Klimaat/CO2 emissies aan een externe review onderworpen. De hoofdconclusies van de reviews worden als volgt samengevat: In het algemeen wordt de wetenschappelijke kwaliteit van het RIVM-instrumentarium als voldoende beoordeeld voor de analyse van trends en toetsing van beleidsdoelen. De gepresenteerde onzekerheidsmarges zijn op veel onderdelen sterk gebaseerd op expert judgement; de toetsbaarheid hiervan zou moeten worden vergroot door explicitering en documentering in de openbare literatuur. Het instrumentarium wordt op de volgende punten voor verfijning en verbetering vatbaar geacht. 1)meer inzicht in de onzekerheden in aard en omvang van door derden geleverde informatie. 2) de institutionele setting voor de vaststelling van emissiecijfers. 3) meer expliciete vermelding van aannames en afwegingen. 4) voor depositie van ammoniak en de mestbelasting van enkele specifieke bodemtypen dienen te generieke uitspraken te worden vermeden; nadere informatie vanuit fijnmaziger monitoring is dan noodzakelijk. Deze rapportage geeft eerst een samenvatting van de hoofdpunten van de reviews over de kwaliteit van het gebruikte instrumentarium en gaat vervolgens in op de RIVM-acties naar aanleiding van aanbevelingen in hoofdlijnen. In de bijlagen zijn de feitelijke reviews per thema opgenomen en de detailreactie van het RIVM.
dc.description.abstractNational external experts carried out a review of the methods and models used for the production of the 1999 Dutch National Environmental Balance. This would ensure an independent assessment of the scientific quality and degree of uncertainty pertaining to several themes presented in the Balance. These parts were the environmental themes Acidification, Eutrophication, Disturbance/Noise, CO2 emissions and Emissions in general. The main conclusions drawn by the reviewers are that: 1) the scientific quality for analysing trends in environmental indicators and assessing policy goals was sufficient; 2)the information on uncertainties was often based on "expert judgement"; quality assurance could be improved with more explicit documenting of sources and 3) the methods and models used might be improved on the following points:- insight into type and magnitude of uncertainties of the information obtained from other institutes, - the institutional setting for the formal establishment of emission figures, -explicit presentation of assumptions and considerations, -more information is needed from more detailed monitoring networks to support some conclusions on the deposition of ammonia and the manure load on specific soil types. The complete reports of the individual reviewers as well as the RIVM response to the remarks and recommendations given are contained in this report.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent58 p
dc.format.extent3321 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 251701037
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701037.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701037.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectonderzoeknl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectreviewnl
dc.subjectmilieubalans 1999nl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectresearchen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectqualityen
dc.subjectreviewen
dc.titleReview RIVM instrumentarium Milieubalans 1999nl
dc.title.alternativeReview RIVM instruments Milieubalans 1999en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T16:36:23Z
html.description.abstractMede naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie van Toezicht is begin 2000 een internationale review voorzien van het RIVM milieuonderzoek. Om voor de Milieubalans 99 reeds nu meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke kwaliteit van het instrumentarium en de onzekerheden, en de aanvaardbaarheid van de omvang daarvan, werden in juli 1999 de thematische onderdelen Verzuring, Vermesting, Verstoring/Geluid, Klimaat/CO2 emissies aan een externe review onderworpen. De hoofdconclusies van de reviews worden als volgt samengevat: In het algemeen wordt de wetenschappelijke kwaliteit van het RIVM-instrumentarium als voldoende beoordeeld voor de analyse van trends en toetsing van beleidsdoelen. De gepresenteerde onzekerheidsmarges zijn op veel onderdelen sterk gebaseerd op expert judgement; de toetsbaarheid hiervan zou moeten worden vergroot door explicitering en documentering in de openbare literatuur. Het instrumentarium wordt op de volgende punten voor verfijning en verbetering vatbaar geacht. 1)meer inzicht in de onzekerheden in aard en omvang van door derden geleverde informatie. 2) de institutionele setting voor de vaststelling van emissiecijfers. 3) meer expliciete vermelding van aannames en afwegingen. 4) voor depositie van ammoniak en de mestbelasting van enkele specifieke bodemtypen dienen te generieke uitspraken te worden vermeden; nadere informatie vanuit fijnmaziger monitoring is dan noodzakelijk. Deze rapportage geeft eerst een samenvatting van de hoofdpunten van de reviews over de kwaliteit van het gebruikte instrumentarium en gaat vervolgens in op de RIVM-acties naar aanleiding van aanbevelingen in hoofdlijnen. In de bijlagen zijn de feitelijke reviews per thema opgenomen en de detailreactie van het RIVM.
html.description.abstractNational external experts carried out a review of the methods and models used for the production of the 1999 Dutch National Environmental Balance. This would ensure an independent assessment of the scientific quality and degree of uncertainty pertaining to several themes presented in the Balance. These parts were the environmental themes Acidification, Eutrophication, Disturbance/Noise, CO2 emissions and Emissions in general. The main conclusions drawn by the reviewers are that: 1) the scientific quality for analysing trends in environmental indicators and assessing policy goals was sufficient; 2)the information on uncertainties was often based on "expert judgement"; quality assurance could be improved with more explicit documenting of sources and 3) the methods and models used might be improved on the following points:- insight into type and magnitude of uncertainties of the information obtained from other institutes, - the institutional setting for the formal establishment of emission figures, -explicit presentation of assumptions and considerations, -more information is needed from more detailed monitoring networks to support some conclusions on the deposition of ammonia and the manure load on specific soil types. The complete reports of the individual reviewers as well as the RIVM response to the remarks and recommendations given are contained in this report.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record