Show simple item record

dc.contributor.authorGreve PA
dc.contributor.authorHeusinkveld HAG
dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorde Jong APJM
dc.contributor.authorde Korte GAL
dc.contributor.authorLiem AKD
dc.contributor.authorvan Zoonen P
dc.date.accessioned2017-02-20T06:52:22
dc.date.issued1989-04-30
dc.identifier728709001
dc.description.abstractIn het kader van het door de Coordinatie-Commissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen (CCRX) geinstigeerde project "Inrichting Bodemmeetnet" zijn 320 bodemmonsters op 7 PCB-congeneren en 16 organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante stoffen onderzocht. In totaal zijn 40 locaties elk 4 maal (verdeeld over 1987 en 1988) op steeds 2 dieptes bemonsterd. A-waarden genoemd in de Leidraad Bodemsanering (afl. 4, november 1988) zijn met name overschreden voor HCB, alfa-, beta- en gamma-HCH, dieldrin, endrin, endosulfan, p,p'-DDE, TDE en PCB 52. Voor o,p'-DDT en p,p'-DDT wordt in deze Leidraad geen A-waarde gegeven. B-waarden zijn overschreden voor p,p'-DDE en p,p'-DDT in monsters genomen in boomgaarden. Kennelijk gaat het hier om residuen afkomstig van oude bespuitingen met DDT.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent29 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728709001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728709001.html
dc.subjectccrxnl
dc.subjectbodemsaneringnl
dc.titleOrganochloorbestrijdingsmiddelen en PCB&apos;s in bodemmonstersnl
dc.title.alternativeOrganochlorine pesticides and polychlorobiphenyls in soilen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T05:52:22Z
html.description.abstractIn het kader van het door de Coordinatie-Commissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen (CCRX) geinstigeerde project &quot;Inrichting Bodemmeetnet&quot; zijn 320 bodemmonsters op 7 PCB-congeneren en 16 organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante stoffen onderzocht. In totaal zijn 40 locaties elk 4 maal (verdeeld over 1987 en 1988) op steeds 2 dieptes bemonsterd. A-waarden genoemd in de Leidraad Bodemsanering (afl. 4, november 1988) zijn met name overschreden voor HCB, alfa-, beta- en gamma-HCH, dieldrin, endrin, endosulfan, p,p&apos;-DDE, TDE en PCB 52. Voor o,p&apos;-DDT en p,p&apos;-DDT wordt in deze Leidraad geen A-waarde gegeven. B-waarden zijn overschreden voor p,p&apos;-DDE en p,p&apos;-DDT in monsters genomen in boomgaarden. Kennelijk gaat het hier om residuen afkomstig van oude bespuitingen met DDT.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record