Show simple item record

dc.contributor.authorSchotten CGJ
dc.contributor.authorBoersma WT
dc.contributor.authorKunst JD
dc.contributor.authorEsbroek MLP
dc.date.accessioned2017-02-20T06:47:11
dc.date.issued2003-12-03
dc.identifier408651002
dc.descriptionRapport met CD-rom. De CD-ROM bevat naast het rapport ook de pdf-files bijlagen 2 en 3 die respectievelijk alle nationale en provinciale kaarten met beschrijvingen omvatten. De bijlagen zijn te vinden op: http://rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/408651002Bijlage2.pdf en http://rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/408651002Bijlage3.pdf <br>nl
dc.description.abstractDe gebiedenatlas bevat ruim honderd kaarten en meer dan 150 achterliggende digitale bestanden die betrekking hebben op vormen van beleid die van belang zijn voor het gebiedsgericht beleid. Het betreft hier zowel provinciale als nationale beleidscategorieen. Alle beleidscategorieen zijn, in deze rapportage, landsdekkend op een kaart weergegeven. De bijbehorende meta-informatie en de achterliggende digitale datasets is op een CD-ROM opgenomen. Op de door de bronhouders beschikbaar gestelde gegevens zijn een aantal analyses uitgevoerd. Zo is voor alle provinciale beleidscategorieen aangegeven wat het oppervlak is van de betreffende categorie en in hoeverre de verschillende vormen van provinciaal beleid overlappen. Ter illustratie is ook een stapelkaart opgenomen waarop alle vormen van provinciaal beleid zijn opgeteld om inzichtelijk te maken in hoeverre de verschillende vormen van beleid ruimtelijk overlappen.<br>
dc.description.abstractThis report gives an overview of maps that are used in the field of area specific policy. More then 100 provincial and national maps, consisting of over 150 digital datasets, were collected. The area specific policy maps are presented while the underlying provincial data as well as the meta-information and the digital datasets are available on the CD-ROM that is included. On the maps some overlay operations are performed to gain insight in the area in the Netherlands that is subject to one or more forms of area specific policy and to what extend the areas overlap. For the provincial policy maps also a cumulative map is presented showing to what extend the areas overlap.<br>
dc.description.sponsorshipVROM DGM BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent34 p
dc.format.extent5160 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 408651002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408651002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408651002.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectgebiedsgericht milieubeleidnl
dc.subjectkarteringnl
dc.subjectbeleidsanalysenl
dc.subjectclassificatienl
dc.subjectgebiedsgericht beleidnl
dc.subjectsgbnl
dc.subjectbeleidsgebiedennl
dc.subjectbeleidscategorieennl
dc.subjectpolicyen
dc.subjectregional environmental policyen
dc.subjectmappingen
dc.subjectpolicy analysisen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectarea specific policyen
dc.titleGebiedenatlas 2003; Overzicht van provinciale en nationale gebiedsindelingennl
dc.title.alternativeArea specific policy atlas; overview of provincial and national policy mapsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLDL
dc.contributor.departmentRIM
dc.contributor.departmentIMP
dc.contributor.departmentNLB
dc.date.updated2017-02-20T05:47:12Z
html.description.abstractDe gebiedenatlas bevat ruim honderd kaarten en meer dan 150 achterliggende digitale bestanden die betrekking hebben op vormen van beleid die van belang zijn voor het gebiedsgericht beleid. Het betreft hier zowel provinciale als nationale beleidscategorieen. Alle beleidscategorieen zijn, in deze rapportage, landsdekkend op een kaart weergegeven. De bijbehorende meta-informatie en de achterliggende digitale datasets is op een CD-ROM opgenomen. Op de door de bronhouders beschikbaar gestelde gegevens zijn een aantal analyses uitgevoerd. Zo is voor alle provinciale beleidscategorieen aangegeven wat het oppervlak is van de betreffende categorie en in hoeverre de verschillende vormen van provinciaal beleid overlappen. Ter illustratie is ook een stapelkaart opgenomen waarop alle vormen van provinciaal beleid zijn opgeteld om inzichtelijk te maken in hoeverre de verschillende vormen van beleid ruimtelijk overlappen.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report gives an overview of maps that are used in the field of area specific policy. More then 100 provincial and national maps, consisting of over 150 digital datasets, were collected. The area specific policy maps are presented while the underlying provincial data as well as the meta-information and the digital datasets are available on the CD-ROM that is included. On the maps some overlay operations are performed to gain insight in the area in the Netherlands that is subject to one or more forms of area specific policy and to what extend the areas overlap. For the provincial policy maps also a cumulative map is presented showing to what extend the areas overlap.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record